Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Efteruddannelse: Søg penge nu

Medlemmer af FreelanceGruppen kan til og med d. 16. december 2021 søge økonomisk støtte til efteruddannelse i kassen for trykt område. Men husk at undersøge om, der er andre puljer, hvor du kan søge om støtte. Der er stadig 50 procent rabat på kurser på Mediernes Efteruddannelse.

Efteruddannelse

Jens Astrup Freelancere har heldigvis nogle muligheder for at søge støtte til efteruddannelse. Billedet er fra den nyligt afholdte Freelancefestival.

FreelanceGruppens fondsudvalg, som fordeler ophavsretslige vederlag fra forvaltningsorganisationen Copydan, åbner nu for en ansøgningsrunde til FreelanceGruppens kasse for trykt område.

Der er altid gode grunde til at efteruddanne sig, men i den kommende tid er der en ekstra – nemlig den at der fortsat er 50 procent rabat på Mediernes Efteruddannelse.

Det kan du blive klogere på her https://mediernesefteruddannelse.dk/. Rabatten eller PU-støtten, som den præcist hedder, er angivet ud for det enkelte kursus og efteruddannelsesstøtte fra FreelanceGruppens pulje udelukker ikke støtte fra Pressens Uddannelsesfond. 

Sådan søger du

Du kan sende de nødvendige dokumenter digitalt – det står alt sammen beskrevet i ansøgningsskemaet her hvor du også kan se, om du er berettiget til at søge midler fra kassen for trykt område.

Hvis du ikke er berettiget til midler fra FreelanceGruppens trykte pulje, så tjek ordningen for rettighedsmidler, som FreelanceGruppen har været med til at etablere. Ordningen er for alle, der i perioden 2013-2020 har leveret skriftligt indhold til hjemmesider eller trykte og digitale medier – bl.a. journalistik, kommunikation og blogs. Læs mere her https://journalistforbundet.dk/rettighedsmidler - hvor du også kan finde andre uddelinger, som er åbne for ansøgninger nu.

Du kan læse mere om DJs arbejde for ophavsret og hvordan du selv nemt kan være med til at understøtte forbundets arbejde med at indgå aftaler, der giver midler til blandt andet efteruddannelse, på hhv.

https://journalistforbundet.dk/har-jeg-bevaret-min-ret-til-fa-rettighedsmidler

og

https://journalistforbundet.dk/ophavsret.

Kommentarer