Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJs nye freelancestrategi: se den her og tag stilling

Giv din mening om DJs nye strategi for freelancere, selvstændige og projektansatte til kende. Den skal lægge linjen for DJs politiske mål på området. Strategien er i høring blandt DJs medlemmer nu.

FreelanceGruppens generalforsamling 2018

Per Daugaard

FreelanceGruppens generalforsamling 2018 besluttede, at bestyrelsen skulle arbejde for en revidering af DJ’s freelancestrategi, og DJs hovedbestyrelse nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe til formålet. Den sender nu et forslag til ny strategi i høring forud for den endelige vedtagelse på DJs delegeretmøde 28.-29. april.

Strategien skal ses i sammenhæng med DJ’s andre strategier, som også inkluderer freelancere og selvstændige. Mange af de konkrete forslag til handling og indsatser, som arbejdsgruppen er kommet med, samles i et katalog, og står altså ikke i strategien, hvis formål er at beskrive politiske mål for DJs arbejde for freelancere, selvstændige og tidsbegrænset ansatte. 

FreelanceGruppen med i arbejdet
FreelanceGruppens bestyrelse har været repræsenteret med Marie Bille (også medlem af DJs arbejdsmarkedsudvalg) formand Sus Falch (medlem af DJs overenskomst- og aftaleudvalg og hovedbestyrelse) og hele bestyrelsen har løbende været inkluderet i arbejdet.

Arbejdsgruppen består desuden af Johannes Pico (formand FILM&TVGRUPPEN), Allan Numelin (fastansat Bonnier Publications og medlem af DJs overenskomst- og aftaleudvalg), Frederik Juel (fastansat Berlingske Tidende og formand for DJs overenskomst- og aftaleudvalg), Stine Daugaard, konsulent i DJ med særlig fokus på freelancere og selvstændige, Lars Werge, formand DJ, Hans Jørgen Dybro, politisk konsulent DJ, og sekretær for arbejdsgruppen, Anne Langhorn, politisk konsulent og presserådgiver DJ.   

Læs strategien her og send dine kommentarer til mailadressen dj@journalistforbundet.dk, skriv freelance-strategi i emnefeltet.

Input skal være sendt til DJ senest mandag den 18. februar 2019.

VIGTIGT: Kun kommentarer, der sendes til mailidressen dj@journalistforbundet.dk bliver taget i betragtning - ikke kommentarer, der skrives i kommentarfeltet herunder - eller andre steder.

Kommentarer