Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ har sikret freelancerne bedre vilkår på DR og TV2 - forhandler Jørgen Laurvig udlægger teksten

DR og Dansk Journalistforbund (DJ) blev onsdag 25. maj enige om en ny overenskomst, som også forbedrer vilkår for freelancerne. I marts blev DJ og TV2 enige om en aftale for freelancerne. Freelancer Jørgen Laurvig sad med i begge forhandlinger for FreelanceGruppen. Han forklarer her, hvad der konkret er aftalt.

Jørgen

Foto: Jens Panduro

 

Ved dette års overenskomstforhandlinger på DMA-området lykkedes det ikke Dansk Journalistforbund - Medier og Kommunikation (DJ) at lande en aftale for freelancere.

Til gengæld er der kommet et gennembrud for freelancere andre steder i medielandskabet. På TV2 blev der i marts forhandlet en aftale for freelancere. Og på DR indgik man overenskomst den 25. maj, hvor der også var fordele for freelancerne med i forliget.

Jørgen Laurvig, der er tidligere bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen, sad med i begge forhandlinger. Han glæder sig især over, at man på DR fik indgået en aftale om, at den stigning i grundlønnen på 6,04 procent over to år, som blev aftalt for de fastansatte, også blev aftalt som en stigning på grundlønnen for alle freelancerne.

Det gælder også de freelancere, som allerede har forhandlet sig til en højere timeløn end grundlønstrinnet. De har i mange år været i den situation, at deres løn ikke steg automatisk, når grundsatsen steg. Grundlønssatsen er den sats, hvor de fleste nyuddannede bliver indplaceret.

”De freelancere har været i den situation, at de efter overenskomstforhandlingerne blev nødt til at gå ind til deres chef og bede om lønforhøjelse. Og de har ikke haft ret gode kort på hånden, når de fx er kommet ind og har sagt: Mine kolleger, der er på grundsatsen, har lige fået 4 kroner mere i timen, så det vil jeg også have. Så har de fået at vide, at det har vi ikke råd til nu, for nu har vi jo lige givet alle dine kolleger 4 kroner mere i timen,” forklarer Jørgen Laurvig.

Ønsker opdeling af lønnen på DR

Jørgen Laurvig havde gerne set, at DR var gået med til en opdeling af timelønnen for freelancere, så der er en grundløn og derudover et personligt tillæg. Det er samme ordning, som man har fået aftalt på TV2. Ordningen betyder, at alle freelancere ikke skæres over én kam, men at erfaring og ekspertviden kan få betydning for løntillæggets størrelse ud over grundlønnen.

DR ønskede dog ikke at indgå en lignende aftale, men fordi parterne har aftalt, at grundlønnen stiger for alle freelancere, uanset hvad de ellers måtte have forhandlet, så er det i praksis, hvad der er sket i aftalen for 2023.

”Grundlønnen stiger med 17,81 kroner fra december 2023. Så den går fra at være 294,88 kroner til nu at være 312,69 kroner. Og derudover bliver der også indbetalt til ferie,” forklarer Jørgen Laurvig.

En anden sejr for freelancerne ved dette års forhandlinger på DR, er, at freelancerne også har fået aftaledækket genetillæg. Det har tidligere været praksis, at freelancerne fik genetillæg, men det var ikke en del af en aftale. Det er dog ændret nu.

Forhandlerne for DJ har også fået skrevet ind i årets aftale, at freelancere skal kunne tage efteruddannelse med løn, hvis uddannelsen har relevans for arbejdet på DR. Så alt i alt, er der blevet sat betydeligt aftryk for freelancerne.

Manglende viden om freelancere på DR

Jørgen Laurvig forklarer, at der undervejs har været den udfordring, at parterne ikke havde den fulde information om freelancerne i DR.

”Under forhandlingerne har vi oplevet, at hverken DR eller DJ har overblik over, hvor mange freelancere der har forhandlet sig til en højere timeløn end grundsatsen. Det er årsagen til, at freelancernes lønstigning først træder i kraft fra december 2023. Men så bliver lønnen til freelancerne til gengæld også hævet med alle 6,04 procent fra det tidspunkt – de fastansatte får deres lønstigning af to omgange,” forklarer han.

Hvis man ikke automatisk får sin stigning, fordi DR ikke har fundet ens kontrakt, lover DR at rette fejlen, senest fire uger efter man henvender sig og gør opmærksom på fejlen.

DR har heller ikke haft et overblik over, hvordan det generelle billede ser ud. For eksempel hvor stor en andel af freelancerne, som arbejder fuld tid for DR, og hvor stor en andel af freelancerne, der hives ind til at udføre enkelte opgaver i en begrænset tidsperiode.

Netop denne viden er afgørende, hvis man skal bedømme, hvorvidt der er tale om en god eller middelmådig timeløn. DJ anbefaler, at journalistiske freelancere skal forhandle en timeløn hjem på 975 kroner i timen. Det gælder især for freelancere, som hyres til enkelte produktioner eller kortere perioder. Ved længerevarende opgaver anbefaler DJ, at man tager 29.703 kroner for en uges arbejde.

”Mange af fotograferne bliver ofte hevet ind i kortere perioder. Det er til gengæld mit indtryk, at flertallet af de journalistiske freelancere på DR arbejder fuld tid – og dermed er fastlancere. Men det er et stort problem, at vi ikke har et overblik. Forhåbentlig får vi det, når DR får et nyt lønsystem,” siger Jørgen Laurvig.

Aftale på TV2 i marts

Jørgen Laurvig var også med til forhandlingerne på TV2. Her blev DJ og TV2 enige om at gøre den såkaldte freelanceerklæring til en aftale. Derudover blev man enige om en ny model for beregning af lønnen, så freelancerne får et grundbeløb og et tillæg, der blandt andet afhænger af erfaring og ekspertise.

Konkret er det ikke sådan, at freelancerne kan mærke den store forskel på deres vilkår, efter aftalen blev indgået. Det afgørende her er, at der nu er tale om en aftale, indgået mellem TV2 og DJ, således at TV2 ikke egenhændigt kan ændre på vilkårene for freelancerne, når de ønsker det.

Aftalen for TV2 gælder for de næste 3 år, og den medfører en lønstigning for både faste og freelancere på i alt 8,25 procent.

Kommentarer