Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Det første overenskomstkursus for freelancere

I juni afholdt Dansk Journalistforbund - Medier og Kommunikation for første gang overenskomstkursus for freelancere. Ligesom de fastansattes tillidsrepræsentanter bliver uddannet til at varetage deres kollegers interesser, har vi freelancere nu fået samme mulighed

Kollektive aftaler for freelancere har en lang historie

Marianne Bækbøl Nina Trige Andersen fra FreelanceGruppens bestyrelse fortalte om historien bag de kollektive aftaler, der i dag findes for freelancere, og om indsatsen for at lave lokale freelanceklubber og freelanceundersøgelser under DJMK's første overenskomstkursus for freelancere i juni 2024

Et gammelt ønske fra FreelanceGruppen om at vores forbund skal tilbyde uddannelse i overenskomster, aftaler og forhandling for freelancere er gået i opfyldelse. I juni gennemførte Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation det første overenskomstkursus for freelancere.

Over en hel dag blev vi undervist i bl.a. overenskomsters sammensætning, forhandlingsteknikker og erfaringer med freelanceklubber og freelanceundersøgelser på de forskellige mediearbejdspladser.

Kollektive aftaler i er FreelanceGruppens DNA

FreelanceGruppen blev i 1977 født ud af lokal kollektiv organisering blandt freelancere, der leverede til fagbladet Børn og Unge.

Foruden oprettelsen af FreelanceGruppen som landsdækkende struktur i forbundet blev deres faglige arbejde også startskuddet til det, vi i dag kender som Medieaftalerne. Senere blev Vejledende vilkår for freelancere udviklet. Læs mere om de historier i jubilæumsmagasinet 40 her.

Til stede på kurset, som forhåbentlig blot bliver det første i en ny fast tradition i forbundet, deltog seks medlemmer af FreelanceGruppens bestyrelse, repræsentanter fra Film&TV-gruppen og DJ:Fotograferne, fagligt aktive freelancere fra de medier, vi for tiden er i gang med at organisere og lave freelanceundersøgelser på, og DJMK’s forhandlere, ligesom vi fik besøg af to tillidsrepræsentanter, som arbejder bevidst med at varetage ikke bare deres fastansatte kollegers interesser, men også freelancernes.

Gang i organiseringen

Foruden nye redskaber til at forbedre freelanceres forhold kollektivt blev det også startskuddet til at igangsætte endnu flere freelanceklubber og freelanceundersøgelser.

I december 2023 vedtog hovedbestyrelsen at afsætte betydelige ressourcer til at understøtte dette arbejde, og FreelanceGruppen er for tiden i gang på flere store dagblade samt på bureauer og radio/tv-stationer.

Hvis du vil vide, om der er en freelanceklub på det medie, du leverer indhold eller arbejdstimer til – eller vil have hjælp til at starte noget op – så skriv til mediklubben@freelancegruppen.dk.

Kommentarer

Karin Bech

tor, 07/11/2024 - 09:09

Det er heldigvis ikke helt korrekt - jeg har tidligere været på (virkelig godt) OK kursus som medlem af FLG-bestyrelsen.
Men super, at det er kommet tilbage. Tillykke!