Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Delegeretmødet 2019: Stort fokus på freelancere og selvstændige

Få overblik over de væsentligste beslutninger til gavn for freelancere og selvstændige.

Sus Falch

Per Daugaard Forkvinde Sus Falch fortæller om de væsentligste beslutninger efter årets delegeretmøde

På DJ's delegeretmøde vedtages altid et handlingsprogram for de kommende to år. Og nogle år er der også nye strategier for bestemte områder på programmet.

I år var ingen undtagelse, men det særlige var et store fokus på fremtiden og vilkårene for freelancere, selvstændige og løst ansatte i både handlingsprogram, strategier og rapporterne fra ekspertgruppen Fagenes Fremtid. RAPPORTERNE KAN LÆSES HER

Det gør os fortrøstningsfulde i FreelanceGruppens bestyrelse, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at visioner og strategier med særlig interesse for freelancere og selvstændige bliver prioriteret og realiseret.

Vi vil søge indflydelse på eget initiativ og stille os til rådighed med viden og samarbejde, når vi bliver spurgt.

Delegeretmødet var et mix af store nye strategier og justeringer af eksisterende – og naturligvis vedtagelsen af periodens handlingsprogram.

FreelanceGruppen fik sat DJ's strategi i gang

I handlingsprogrammet, der hviler på DJ’s mission og vision og tager afsæt i forbundets strategier, er der frem til delegeretmødet 2021, udpeget særlige fokusområder fra flere strategier.

Arbejdsmarkedet atomiseres og skaber boom i freelancere og selvstændige. Stadigt flere skal uddannes til et arbejdsliv som ikke ansat, og forbundet skal gentænke sin rolle over for løst ansatte, freelancere og selvstændige.

Nedslag i rapporterne om Fagenes Fremtid, som DJ har fået udarbejdet

Nogle fokusområder og strategier vedkommer alle uanset arbejdsform, men for FreelanceGruppens medlemmer er især den nye freelancestrategi og udmøntningen af den vigtig. Arbejdet blev sat i gang efter forslag fra FreelanceGruppen, og strategien rammer lige ned i den virkelighed og de anbefalinger, der beskrives i rapporterne om Fagenes Fremtid. Nemlig den at arbejdsmarkedet atomiseres og skaber boom i freelancere og selvstændige, at stadigt flere skal uddannes til et arbejdsliv som ikke ansat, og at forbundet skal gentænke sin rolle over for løst ansatte, freelancere og selvstændige.

Strategien for freelancere, projektansatte og selvstændige – i daglig tale kaldet freelancestrategien – har tre fokusområder: modtræk mod prekarisering, styrket organisering og bedre arbejdsvilkår samt fokus på forretningsudvikling og egen markedsværdi.

En af de vigtigste opgaver i strategien, der også er trukket frem i handlingsprogrammets fokuspunkter, er en ændring af konkurrencelovgivningen, der forhindrer ordentlig rådgivning af skattemæssigt selvstændige og gør det utrygt at kommunikere med kolleger om honorarer og arbejdsvilkår. Hele strategien kan – side om side med DJs øvrige 10 strategier – LÆSES HER.

Dykker man ned i seniorstrategien, der blev forbundets 11. og helt nyfødte strategi, finder man disse opgaver af særlig interesse for freelancere og selvstændige, som DJ skal arbejde på at løfte:

At DJs tilbud til seniorer (55+) afspejler, at medlemmernes virkelighed er forskellig alt efter ansættelsesform og livssituation.

At udarbejde en model for, hvordan det kan gøres nemmere for freelancere og selvstændige at spare op til pension i samarbejde med forbundets pensionsselskab.

At det ikke er alderen, der er bestemmende for, om man kan være med i forskellige forsikringssystemer, eksempelvis a-kasser.

DJ skal være en tydelig stemme i debatten

I handlingsprogrammet blev følgende fokusområder fra forskellige strategier og til gavn for freelancere og selvstændige, udpeget som særligt vigtige for perioden frem til næste delegeretmøde om små to år:

 • Freelancere, selvstændige og projektansatte (freelancestrategien):
 • Være en tydelig stemme i debatten om prekariseringens konsekvenser og mulige løsninger
 • Arbejde for at forbedre de lovgivningsmæssige rammevilkår for freelancere, selvstændige og projektansatte, blandt andet på konkurrenceområdet og med hensyn til barsel og sygdom.
 • Arbejde for at udbygge uddannelsen af freelancere og selvstændige i at drive og udvikle deres forretning gennem rådgivning, kurser, kolleganetværk og faglige klubber.
 • Ophavsret
 • Arbejde for at sikre freelancernes ophavsret i freelancekontrakterne.
 • Ligestilling
 • Arbejde for, at barselsforholdene for freelancere og selvstændige forbedres, så rettighederne og mulighederne i barselsfonden udnyttes
 • Arbejdsmiljø
 • Styrke arbejdsmiljøet på små arbejdspladser og for medlemmer uden fast arbejdsplads 
 • Styrke samarbejdet/netværket mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, specialgrupper og freelance-klubber