Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Decembernyt fra bestyrelsen

Forfatterlounge er i gang, og bestyrelsen inviterer til nytårstaffel. Læs nyt om FreelanceGruppens bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen 2023

Collage: Lise Møller Schilder FreelanceGruppens bestyrelse 2023-2024

Gode nyheder fra kursusfronten

I løbet af december måned har der været møde i Pressens Uddannelsesfonds bestyrelse, hvor forperson i FreelanceGruppen, Marianne Bækbøl, er blevet inviteret med som repræsentant for freelancerne i DJ. Vi kan i glædelig forventning se frem til, at PU vil afprøve at give specialgrupper og kredse i DJ mulighed for at lave kurser med PU-støtte på lige vilkår med andre medlemmer af PU. Procedurerne er endnu ikke helt fastlagte, og vi afventer mere information, før vi selv kan gå i gang med selv at udvikle kurser i den kontekst. Ikke desto mindre anser vi det som en ny og vigtig mulighed for, at vi kan blive ved med at arrangere kurser og efteruddannelse for vores medlemmer. Vi har haft alvorligt brug for denne mulighed set i lyset af, at de kollektive ophavsretsmidler, som vi tidligere har nydt godt af til at arrangere kurser, er svundet betydeligt ind, og at de primært retter sig mod de visuelle fag.

Gang i Forfatterloungen

Siden de seneste nyheder fra bestyrelsen har der været fuldt hus i Forfatterlounge, der mødtes for første gang i alt for lang tid. Overskriften på dagens oplæg var "Sådan pitcher du din bog – og får forhandlet kontrakt". Journalist og forfatter Sara Skaarup gav deltagerne en opskrift på at få hul igennem til forlagene, mens DJ's ekspert i bogkontrakter Birgitte Dreier gav de fremmødte vigtig viden om, hvilke punkter i forlagskontrakterne, der kræver forfatterens særlige opmærksomhed, inden de skriver under. Næste forfatterlounge bærer titlen "AI for forfattere" med Christian Have og løber af stablen tirsdag den 13. februar klokken 17 til 19.

Navnenyt

Thomas Arnbo har valgt at stoppe i FreelanceGruppens bestyrelse. Vi er kede af at skulle undvære Thomas og siger kæmpe tak for hans årelange stabile indsats i bestyrelsen.

Thomas' afgang har medført, at vi har valgt ny økonomiansvarlig, Lise Møller Schilder, der frem til generalforsamlingen derfor beklæder posterne som næstforperson og økonomiansvarlig. Monica C. Madsen har i samme ombæring sagt ja til at overtage sekretærposten efter Lise. Som kronen på værket i denne rokade har vi indkaldt suppleant Niels-Birger Danielsen, der nu rykker ind og overtager den ledige plads i bestyrelsen. Vi ser frem til at byde Niels-Birger velkommen på vores første bestyrelsesmøde i det nye år den 29. januar.

Freelancejul i København, Århus og Odense

Bestyrelsen har i december også haft fornøjelsen af at mødes med og samle nogle af vores skønne medlemmer til tre julearrangementer rundt om i landet. I København mødtes glade freelancere til hyggelig julesnak på Fingerbøllet på Christianshavn. I Århus og Odense har vi med stor hjælp fra lokale freelance-kræfter, især Lars Møller i Århus og Lene Rimestad i Odense, samlet freelancere til julekomsammen i et par lokale hyggelige kontorfællesskaber.

Nytårstaffel

Den 8. januar mellem 16 og 18 vil bestyrelsen elske at møde dig til bestyrelsens nytårstaffel og sammen med dig skåle for et fremgangsrigt freelance-2024. Vi byder på liflige bobler og lidt til den søde tand. Du kan hilse på bestyrelsen, og vi kan hilse på dig. Du kan også hilse på tidligere bestyrelsesmedlemmer, som vi har inviteret. Men især kan du møde en masse gamle og nye freelancekolleger.

Glædelig jul

Fra hele bestyrelsen skal lyde et kæmpe glædelig jul og godt nytår til dig! Vi glæder os til et 2024 fyldt med kamp for styrkelse af freelanceres honorarer, arbejdsvilkår og sociale sikkerhed. Vi ses på den anden side af nytår og håber, at det allerede bliver til nytårstaffel den 8. januar klokken 16 på Gammel Strand.

Kommentarer