Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ændring i uddeling af ophavsretsmidler

Ny uddelingsmetode for AV-området

I år træder en ny måde at uddele ophavsretsmidler, der er optjent på AV-området i 2015 og uddeles i 2016, i kraft. Det betyder, at ansøgningsproceduren og uddelingstidspunktet, som mange kender fra tidligere, ændres.

Nyt fordelingssystem tages i brug medio august

DJ har sammen med FreelanceGruppen og andre specialgrupper, der administrerer ophavsretsmidler på AV-området, fået udviklet et digitalt fordelingssystem, som vil blive taget i brug til uddeling af midler medio august 2016. Udviklingen af det nye system er bl.a. foranlediget af ny EU-lovgivning på området, samt et ønske om at gøre det endnu lettere for rettighedshaverne at få udbetalt ophavsretsmidler.

I FreelanceGruppens bestyrelse vil vi prioritere højt, at alle medlemmer informeres i god tid før systemet åbnes for registrering af værker og rettigheder, der ikke allerede automatisk er genereret i databasen.

Ingen ændringer for trykt pulje

Trykt pulje er ikke omfattet af det nye fordelingssystem, men i år vil der kun være en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 6.juni 2016, da der desværre er optjent færre midler end tidligere. Mere information om dette vil blive formidlet snarest på freelancegruppen.dk, i nyhedsbreve m.m.

Har du spørgsmål til uddelingen af ophavsretsmidler fra AV-puljen eller trykt pulje er de velkomne hos FreelanceGruppens formand Sus Falch på sfa@freelancegruppen.dk eller tlf. 40453886.

Forsøgspuljen er ophørt

FreelanceGruppens egen forsøgspulje til efteruddannelse eksisterer ikke mere, men bestyrelsen vil i den kommende periode have stort fokus på arbejdet med at sikre medlemmerne muligheder for efteruddannelse.

Kommentarer