Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvem er vi?

FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund (DJ).

Gruppen er med over 2.000 medlemmer Dansk Journalistforbunds største specialgruppe udelukkende for medlemmer, der er freelancere, selvstændige, tidsbegrænset ansatte eller kombinatører inden for alle de fagligheder, DJ organiserer. Medlemmerne arbejder fx med journalistik, foto, radio/tv, video, filmproduktion, kommunikation, rådgivning, illustration/grafik/tegning, web, tekstforfatning og forfattervirksomhed.

FreelanceGruppen ledes af en bestyrelse med en forperson og 10 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle gruppens medlemmer har adgang. Bestyrelsen bestræber sig på at repræsentere en bred vifte af fagligheder.

Du kan se FreelanceGruppens bestyrelse her.

Generalforsamlingen er gruppens øverste myndighed. Her lægges retningslinjerne for bestyrelsens arbejde. Det handler blandt andet om at sikre og fremme medlemmernes interesser i Dansk Journalistforbund og om – sammen med Dansk Journalistforbund – at opnå kollektive aftaler og forbedringer for medlemmerne på så mange områder som muligt. Det er også bestyrelsens opgave at sætte freelancernes, de selvstændiges og kombinatørernes vilkår på dagsordenen i forhold til lovgivning, uddannelsesmuligheder, beskatning m.m.

Det arbejde udføres bl.a. ved at vi deltager i overenskomstforhandlinger på de store medier, at vi søger indflydelse i DJs politiske udvalgsarbejde og hovedbestyrelse, hvor forbundets arbejde for medlemmerne prioriteres, og at vi kontinuerligt sørger for at hjælpen til gruppens medlemmer øges, når nye behov opstår.  

Bestyrelsen arbejder for at skabe fysiske og virtuelle fora, hvor freelancere på tværs af fag kan mødes, hjælpe hinanden og diskutere fælles problemstillinger og interesser, som arbejde på freelancevilkår giver.

Du kan se FreelanceGruppens arbejdsprogram her.

Du kan se Dansk Journalisteforbunds freelancestrategi her.

FreelanceGruppens aktiviteter finansieres overvejende af medlemskontingentet, der er 70 kr. pr. måned. Hertil kommer 10 kr. om måneden til en solidarisk barselsfond. Men vi søger også med stor succes ophavsretspenge til kurser for vores medlemmer. Medlemmer af journalistforbundet kan være tilknyttet flere grupper under forbundet. Dog kun én gruppe som organisatorisk medlem (o-medlem).

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk