Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvem er vi?

FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund (DJ).

Gruppen er med over 2.000 medlemmer Dansk Journalistforbunds største specialgruppe udelukkende for medlemmer, der er freelancere eller selvstændige inden for alle de fagligheder, DJ organiserer. Medlemmerne arbejder f.eks. med tekst, foto, radio/tv, video, kommunikation, illustration/grafik/tegning og web.

FreelanceGruppen ledes af en ulønnet bestyrelse med en formand og 11 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle gruppens medlemmer har adgang og stemmeret.

Du kan se FreelanceGruppens bestyrelse her.

Generalforsamlingen er gruppens øverste myndighed. Her lægges retningslinjerne for bestyrelsens arbejde. Det handler blandt andet om at sikre og fremme freelancernes interesser i Dansk Journalistforbund og om – sammen med Dansk Journalistforbund – at opnå kollektive aftaler og forbedringer for freelancere på medier af alle slags. Det er også bestyrelsens opgave at sætte freelancernes vilkår på dagsordenen i forhold til lovgivning, uddannelsesmuligheder, beskatning m.m.

Internt i gruppen arbejder bestyrelsen for at skabe fysiske og virtuelle fora, hvor freelancere på tværs af fag kan mødes og diskutere fælles problemstillinger og interesser, som arbejde på freelancevilkår giver. Det sker også på nordisk plan i samarbejde med freelancegrupperne under de øvrige nordiske journalistforbund.

Du kan se FreelanceGruppens arbejdsprogram her.

Du kan se Dansk Journalisteforbunds freelancestrategi her.

FreelanceGruppens aktiviteter finansieres overvejende af medlemskontingentet, der er 80 kr. pr. måned. Medlemmer af journalistforbundet kan være tilknyttet flere grupper under forbundet. Dog kun én gruppe som organisatorisk medlem (o-medlem).

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk