Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Guide: 7 gode råd om sygdom, ulykke og forsikring

7 tips om sygdom, ulykker og forsikringer

Martin Kurt Haglund

 

Af Karin Bech

1. Det er vigtigst at forsikre sig, mens man er ung!
Mange tror, at det er vigtigst at tegne forsikringer, der dækker ved sygdom og tab af erhvervsevne, når man er blevet ældre og mere skrøbelig. Men det er faktisk unge, der har mest brug for at have gode forsikringer.

Hvis man mister arbejdsevnen som ung, og ikke har forsikringerne i orden, risikere man nemlig at skulle leve rigtigt mange år på en temmelig lav offentlig ydelse.

Omvendt: Jo ældre man bliver, jo færre år skal man suge på labben, hvis uheldet er ude. Nærmer man sig pensionsalderen kan det være ganske få år, man skal leve på et eksistensminimum. Og måske har man også noget opsparing at tære på samt færre udgifter til børn, bolig osv.

2. Pas på hvis du er "kombinatør"
Kombinatører er freelancere, der på samme tid har A-indkomst/honorarer og B-indkomst/momspligtig indkomst fra selvstændig virksomhed. Det er skattevæsenet, der bestemmer hvilken kategori, dit arbejde hører til i. Læs mere om moms og freelancere her

Er du kombinatør, så beregner kommunen ENTEN din dagpengesats ud fra A-indkomsten og honoraret ELLER B-indkomsten. Og det kan betyde, at du får en lavere sygedagpengesats. Det eneste, du kan gøre for at sikre dig mulighed for sygedagpenge, er at sørge for altid at have hovedparten af din indkomst som enten A-indkomst og honorarer eller som B-indkomst. 

3. En "tab af erhvervsevne"-forsikring er et "must"
Den allervigtigste forsikring, du kan tegne, er en forsikring mod "tab af erhvervsevne". Denne forsikring udbetaler et fast årligt eller månedligt beløb, hvis din arbejdsevne bliver nedsat til fx 2/3 eller halvdelen, inden din pensionsalder. Jo yngre du er, jo vigtigere er tab af erhvervsevne forsikringen. Og tegner du forsikringen som ung, har du også nemmere ved at få en blank lægeerklæring. Læg mærke til, at der modregnes i alle offentlige ydelser undtagen sygedagpenge, hvis du får penge fra din egen forsikring. 

4. Din ulykkesforsikring skal dække hele døgnet
Folk i fast arbejde er dækket af arbejdsgiverens ulykkesforsikring i arbejdstiden. Det er vi freelancere sjældent. Så det er virkelig vigtigt, at du ikke bare har tegnet en fritidsulykkesforsikring men en heltidsulykkesforsikring, der dækker 24 timer i døgnet.

Se oversigt over de vigtigste forsikringer her

5. Du bør forsikre de store ”hændelser” - ikke de små
Forsikringer skal dække de ting, der virkelig betyder noget. Fx er det vigtigt at have en tab af erhvervsevne forsikring, så du stadig kan have en rimelig levestandard, hvis du er ude af stand til at arbejde i rigtigt mange år.

Til gengæld er det mindre vigtigt - og ofte alt for dyrt - at sikre små "hændelser" som nogle få dages sygdom. Her koster forsikringerne ofte urimeligt meget i forhold til risikoen for, at der sker noget, og hvad du rent faktisk kan få udbetalt fra forsikringen.

I stedet for at tegne forsikringer for småting kan det være bedre at "selvforsikre" sig. Det kan du fx gøre ved i stedet at sætte pengene ind på en "buffer-konto", betale af på dyr gæld eller reducere de faste udgifter, så du ikke bliver så økonomisk presset, hvis uheldet er ude.

6. Pas på, at du ikke er overforsikret
Mange forsikringer er bygget op som standardpakker, der dækker gennemsnitsdanskeren. Måske er du ikke gennemsnitlig? Tænk fx på, om du har brug for en høj udbetaling ved død - det er det mest folk med mindreårige børn og/eller en samlever, der har. Hver eneste dækning koster ekstra, og hvis du ikke har brug for den, så brug fx i stedet pengene på at få en højere årlig udbetaling ved varigt tab af erhvervsevne.

7. Spørg DJ, hvis du bliver alvorligt syg!
Der er desværre flere og flere klagesager om sygedagpenge. Reglerne er udformet sådan, at kommunerne meget nemt kan finde en undskyldning for ikke at udbetale sygedagpenge. Derfor er det fx vigtigt, at lægen formulerer sig meget præcist i lægeerklæringen.

Kontakt Dansk Journalistforbunds socialrådgiver og jurister, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal udfylde blanketter osv. - eller hvis du bliver alvorligt syg og fx har brug for at sikre dig, at formaliteterne omkring lægeerklæringen er i orden.  

Artiklerne i dette tema er udarbejdet som generelt informationsmateriale. Ud over information fra Dansk Journalistforbund og Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog er teksterne baseret på informationer fra en række kilder, som skribenten finder troværdige, fx ATP, borger.dk, forsikring & pension, Finanshuset, Uvildige og Ugebrevet A4. Informationerne er ikke tilpasset medlemmernes personlige forhold og kan ikke erstatte individuel rådgivning. Emnet er er kompliceret, og regler og praksis ændres løbende - kontakt Dansk Journalistforbunds socialrådgiver eller jurister, hvis du har brug for personlig rådgivning.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk