Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Generalforsamling

FreelanceGruppen holder generalforsamling én gang om året, som regel i begyndelsen af marts. På generalforsamlingen er der valg til posten som forperson og til bestyrelsen. Forpersonen aflægger sin beretning, og bestyrelsen kommer med forslag til arbejdsprogram og nye initiativer. Som medlem har du mulighed for at komme med forslag og deltage i debatten.

Generalforsamling 2020 - aflyst pga. regeringens anbefalinger jf. covid-19 / coronavirus (opdateret 17. marts 2020)

Der afholdes ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i DJ – medier & kommunikation lørdag d. 14. marts 2020 kl. 13.00. Generalforsamlingen finder sted på Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør.

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. De kritiske politiske revisorers beretning

6. Bestyrelsens beretning

7. Regnskab for FreelanceGruppens drift 2019

7A Regnskab for FreelanceGruppens barselsfond 2019

8. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

- Forslag Solidaritetsprisen

- Forslag vedtægtsændringer

- Forslag Udtalelse fra FLGs Generalforsamling

- Forslag Bedre muligheder for efteruddannelse

- Forslag Bijobberi som kernepunkt

- Forslag Større freelancefokus i DJ 

9. Forslag til arbejdsprogram for 2020

10. Budget for FreelanceGruppen 2020 herunder fastsættelse af kontingent

10 A. Budget for FreelanceGruppens barselsfond, herunder fastsættelse af ydelser (se budget i dokumentet under punkt 10)

11. Budget Ophavsretsfonden

12. Valg af forperson

13. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter

14. Valg af FreelanceGruppen-bestyrelsesmedlem til DJ's ophavsretsfonds bestyrelse

15. Valg af revisorer, revisorsuppleanter og kritisk politiske revisorer

16. Valg af fanebærer

17. Eventuelt

Opgørelse over udbetaling af Fagligt Frikøb og Tabt Arbejdsfortjeneste til bestyrelsesmedlemmer i 2019

 

Forslag fra medlemmer 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, hvilket er lørdag d. 7. marts 2020. Alle forslag offentliggøres på www.freelancegruppen.dk. Forslag sendes til forperson Sus Falch på forpersonen@freelancegruppen.dk.

I henhold til vedtægterne vil beretningen, bestyrelsens forslag og forslag til arbejdsprogram m.v. være tilgængeligt på www.freelancegruppen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der ydes transporttilskud svarende til maksimalt standardbillet efter rejseplanen.dk. Bilag udleveres ved indgangen til generalforsamlingen og afleveres i udfyldt stand ved generalforsamlingens afslutning. 

Rejser du fra udlandet eller et sted i Danmark, hvor rejseplanen ikke kan anvendes til beregning af transporttilskud, så skriv endelig til Sus Falch på forpersonen@freelancegruppen.dk.

Deltag i generalforsamlingen

Hvis du ikke deltager i FreelanceFestivalen, der ligger rundt om generalforsamlingen, men kun i generalforsamlingen, har du mulighed for at deltage i middagen lørdag aften og overnatte til søndag. Middagen er gratis, men overnatning koster 400 kr. pr. person. Ønsker du at deltage i middagen og overnatte, skal du sende en mail til forpersonen@freelancegruppen.dk med disse oplysninger: Medlemsnummer og navn, oplysning om du ønsker middag (og har kostpræferencer f.eks. vegetar og allergier) og om du ønsker overnatning. Alle får enkeltværelse.

Mailen skal være afsendt senest d. 4.3. af hensyn til forplejning. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Generalforsamling 2019

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i DJ – medier & kommunikation lørdag d. 9. marts 2019 fra kl. 13.30 på Sund & Skov, Fænø-Sund, Oddevejen 8, 5500 Middelfart. Herunder kan du downloade: 

Bilag til refusion af transportudgifter udleveres ved indskrivningen.

 

Ekstraordinær generalforsamling 2018

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling søndag d. 16. september 2018 kl. 18-19 i København for at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem samt suppleanter. Bestyrelsen byder på aftensmad. 

Mere info om sted og tilmelding følger.

Generalforsamling 2018

Vi afholder generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 klokken 13.30 på Kobæk Strand Konference, Kobækvej 85, 4230 Skælskør. Nedenfor kan du efterhånden downloade dagsorden, beretning, arbejdsprogram, budget, forslag og udgiftsbilag. 

Bilag til refusion af transportudgifter udleveres ved indskrivningen.

Generalforsamling 2017


I år holder vi generalforsamling på Fænø-Sund Konference, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.
Dørene bliver slået op lørdag den 25. februar klokken 13.00. 

Generalforsamling 2016

I år afholder vi generalforsamling på Kobæk Strand Konferencecenter i Kobækvej 85, 4230 Skælskør. Det sker lørdag den 5. marts klokken 13. 

Generalforsamling 2015

I år afholder vi generalforsamling på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Det sker lørdag den 28. februar klokken 13. Nedenfor kan du efterhånden downloade dagsorden, beretning, arbejdsprogram, budget, forslag og udgiftsbilag. Regnskab offentliggøres, af regnskabstekniske grunde, i ugen op til generalforsamlingen.

Generalforsamling 2014

FreelanceGruppens generalforsamling 2014 bliver afholdt på LO-skolen i Helsingør lørdag 1. marts kl. 13. Herunder kan du downloade dagsorden, beretning, arbejdsprogram, budget, forslag og udgiftsbilag. Regnskab offentliggøres, af regnskabstekniske grunde, i ugen op til generalforsamlingen.

Generalforsamling 2013

FreelanceGruppens generalforsamling 2013 bliver afholdt på Comwell Kellers Park ved Vejle lørdag 23. februar kl. 13. Dagsorden, beretning, arbejdsprogram, forslag og udgiftsbilag kan downloades herunder. Regnskab og budget bliver også snart tilgængelige. 

Generalforsamling 2012

FreelanceGruppens generalforsamling fandt sted på Kobæk Strand konferencecenter ved Skælskør lørdag 10. marts.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk