Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fundraising: Her ligger pengene

Find vej til de trecifrede milliardbeløb i fonde og offentlige puljer, som er øremærket til at støtte netop dit formål.

Af Sus Falch

Fonde - find dem

Fonde findes i alle størrelser og med alle tænkelige og utænkelige støtteformål, og de er defineret af en fundats. Fondsbestyrelsen skal sikre, at formuen bruges/uddeles i overensstemmelse med formålsbeskrivelsen.

Siden Fondsregisteret blev nedlagt i1991 har der ikke eksisteret en skudsikker opgørelse over antallet af fonde og deres formue. Men mange af dem kan findes via fundraisere og deres websider, hvor mange fonde er søgbare også emneopdelt, og på legatmidler.dk. På legatmidler.dk findes oplysninger om alle legater i Danmark. Det er oplysningerne fra de kendte bøger Vejviser til legater og fonde samt Legathåndbogen fra forlaget Billesø & Baltzer, der er gjort søgbar. Her findes også fonde – flere end 13.000 i alt, og der kan søges i emnegrupper.

Offentlige danske puljer

Den danske stat opretter puljer til særlige formål. De er som regel tidsbegrænsede og har til formål at kanalisere midler til indsatsområder, som staten vil prioritere.Puljerne af offentlige midler findes på flere niveauer, bl.a. kommunale, regionale og ministerielle. De kan købe over flere år, men oprettes og nedlægges løbende i modsætning til legater og fonde.

Stat, kommuner og regioner oplyser om puljerne på deres websider, eller du kan finde vej til dem via professionelle fundraisere og deres websider. 

Internationale puljer

Der findes puljer over hele verden, men nordiske puljer og EU-puljer kan virke mest nærliggende for danskere at søge.

Crowdfunding

Crowdfunding er en kollektiv finansieringsform, hvor mange bække små skaber den store å. Der findes forskellige systemer til det og indsamlingen foregår næsten altid på internettet. Nogle systemer virker på den måde, at donationerne går tilbage til donorerne, hvis det fastsatte indsamlingsbeløb ikke nås. Amerikanske Kickstarter og danske Booomerang er blandt de mest kendte.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk