Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fakta om folkepension, ATP for selvstændige og pensionsordninger

Få flere fakta om folkepension, ATP Livslang Pension for selvstændige samt livsvarig pension, ratepension, aldersopsparing og kapitalpension.

Af Ida Sønderby Rosgaard

Folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet udbetales til alle, uanset hvor meget du har sparet op, men kan blive nedsat, hvis du har arbejdsindtægter, efter at du er gået på pension.

Til gengæld modregnes stort set alle indtægter i pensionstillægget. Indtægterne omfatter ud over dine arbejdsindtægter f.eks. udbetalinger fra pensionsordninger (undtagen kapitalpension og aldersopsparing), ATP, renteindtægter og aktieindkomst, goodwill-indtægter, indtægter fra bøger (også bibliotekspenge). Derudover omfatter de også en eventuel ægtefælles/samlevers indtægter – herunder også dennes eventuelle kontanthjælp.

Folkepensionens grundbeløb er i 2015 som udgangspunkt på 5.997 kr. om måneden før skat for både enlige og gifte/samlevende. Hvis du har arbejdsindtægter på over 305.700 kr. i 2015, nedsættes dit grundbeløb. Du kan ikke få grundbeløbet, hvis din indkomst overstiger 539.600 kr. i 2015.

Pensionstillægget er i 2015 på 6.261 kr. om måneden før skat for enlige og 3.043 kr. for gifte/samlevende. Hvis du har anden indkomst på 67.500 kr. i 2015 som enlig og på 135.400 kr. som gift/samlevende, nedsættes dit pensionstillæg. Du kan ikke få pensionstillæg, hvis indkomsten overstiger 310.700 kr. i 2015 for enlige og 363.700 kr. for pensionister, der er gift/samlevende med en pensionist, eller 249.600 kr. for pensionister, der er gift/samlevende med en ikke-pensionist. Beløbene kan være anderledes for samlivsforhold, der er indledt før den 1.3.1999.

Ud over folkepensionen har du med de nuværende regler også mulighed for at modtage andre offentlige ydelser som f.eks. boligydelse, ældrecheck, helbredstillæg og varmetillæg, afhængigt af din økonomiske situation.

Hvis du arbejder mindst 750 timer om året, har du mulighed for at udskyde din folkepension i op til 10 år. Med udskydelsen optjenes en højere livslang folkepension.

Læs meget mere om folkepension på borger.dk

ATP Livslang Pension for selvstændige

ATP står for ”Arbejdsmarkedets Tillægspension”, og ATP Livslang Pension er en obligatorisk kollektiv pensionsordning for lønmodtagere, der finansieres med bidrag fra både lønmodtagere og arbejdsgivere. Hvis du har været fastansat, har du formentlig allerede sparet lidt op i ATP.

Selvstændige er ikke obligatorisk tilsluttet ATP-ordningen, men kan frivilligt tilslutte sig den. Det kræver dog, at du i forvejen har været medlem af og betalt til ATP i mindst 3 år, og at du har en enkeltmandsvirksomhed og et CVR-nummer. Hvis du arbejder som både selvstændig og som lønmodtager, kan du stadig være medlem, da man ikke ser på, hvor meget du tjener som selvstændig, men kun, om du opfylder de nævnte krav.

I 2015 koster det 270 kr. pr. måned, og beløbet opkræves kvartalsvist. Du kan fradrage indbetalingerne. Udbetalingerne modregnes i folkepensionen.

ATP Livslang Pension for selvstændige er samtidig en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste et beløb ved din død.

Læs mere om og tilmeld dig ATP Livslang Pension for selvstændige på virk.dk

Fakta om pensionsordninger

Livsvarig pension – også kaldet livrente
Pensionsordning i et pensionsselskab eller en bank, der sikrer dig en månedlig udbetaling, så længe du lever. Du kan indbetale ubegrænset til den. Du har skattefradrag for indbetalinger i din personlige indkomst og mulighed for skattegevinst, hvis du kan fratrække indbetalinger i topskatten og få dem udbetalt til bundskat. Udbetalingerne modregnes i folkepensionen.

Ratepension
Pensionsordning i et pensionsselskab eller en bank, der udbetales i lige store rater (f.eks. hver måned) i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år og højst 25 år. I 2015 kan du maksimalt indbetale 51.700 kr. Du har skattefradrag for indbetalinger i din personlige indkomst og mulighed for skattegevinst, hvis du kan fratrække indbetalinger i topskatten og få dem udbetalt til bundskat. Udbetalingerne modregnes i folkepensionen.

Aldersopsparing – også kaldet aldersforsikring
Pensionsordning i et pensionsselskab eller en bank, der blev indført den 1.1.2013 som afløser for kapitalpensionen. Den udbetales som et engangsbeløb, men kan udbetales ad flere omgange. I 2015 kan du maksimalt indbetale 28.600 kr. Du har ikke skattefradrag for indbetalinger. Til gengæld er udbetalinger skattefri. Udbetalingerne modregnes ikke i folkepensionen.

Kapitalpension
Pensionsordning i et pensionsselskab eller en bank, der blev afskaffet den 1.1. 2013 og afløst af aldersopsparingen. Den udbetales som et engangsbeløb, men kan udbetales ad flere omgange. Du har ikke kunnet indbetale til den siden 2012, men du kan ændre den til en aldersopsparing til og med udgangen af 2015 og dermed spare 2,7 pct. i skat. Mange pensionsselskaber og banker har dog allerede lukket for muligheden. Du kan også ændre den til en ratepension eller livrente, så længe du ikke har betalt afgift til staten. Udbetalingerne modregnes ikke i folkepensionen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk