Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

UDSKUDT: Feedback der virker

UDSKUDT PGA COVID19, AFVENT YDERLIGERE INFORMATION. Feedback fungerer kun, hvis modtageren rent faktisk formår at forholde sig til den. Men hvordan gør man det? Og hvordan får man som freelancer brugbar feedback fra redaktører, konkolleger og andre?

Lene Rimestad

Karen Løth Larsen Lene Rimestad underviser i, hvordan du giver feedback, der virker

Hvornår

11. maj 2020 10:00-16:00

Hvor

Dansk Journalistforbund, Gl Strand 46, 1202 Kbh K

Du får du den nyeste viden om feedback: Hvordan hænger instruktion sammen med feedback? Hvad virker, og hvad virker ikke? Hvorfor virker en slags feedback i en situation, men ikke i en anden? Men kurset indebærer også, at du ser nærmere på dig selv som feedbackmodtager og -afsender:

  • Hvem er du som afsender og modtager af feedback? Er du i overskud eller presset?
  • Og hvordan får du sagt det, du skal sige på bedst mulig måde?

Kurset er en overbygning til den klassiske læring om feedback. Kurset er også et opgør med tanken om, at enhver skal kunne tåle enhver form for feedback til enhver tid. Formålet med kurset er:

  • At se instruktion og feedback som to forskellige, men sammenhængende discipliner.
  • At træne forskellige konkrete teknikker til bedre feedback.
  • At øge bevidstheden om den relation, der er mellem giveren og modtageren af feedback.
  • At få viden om og diskutere sammenhængen mellem feedback og trivsel
  • At gennemskue, hvordan feedback hænger sammen med kroppen

Dagen består af oplæg og øvelser, personlig refleksion og gruppesamtaler, så du skal medbringe et produkt, som du har produceret. Det vil blive brugt undervejs til at øve feedback. Du kommer til at kende sig selv bedre som modtager. Hvem putter du i ”idiotkassen”. Hvornår er du en idiot og hvilke konsekvenser har det for din feedback.

Undervisere

Lene Rimestad er journalist (1991), cand.mag. i dansk og statskundskab (2008) og ph.d. i journalistik (2014). Hun har mere end 20 års erfaring som journalist og har arbejdet aktivt med feedback i danske mediehuse. Derudover har hun mere end 10 års erfaring som underviser, blandt andet på Center for Journalistik, Institut for Statskundskab, SDU. Hun har undervist i feedbackmetoder blandt andet som ekstern lektor i kommunikationsfag på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Hun har desuden undersøgt, hvordan journalister bruger feedback, især hvordan journalistpraktikanter får feedback, og hvordan efterkritik fungerer på redaktionsmøder.
Mere på www.rimestad.dk

Lis Lyngbjerg er uddannet journalist (1991) og medstifter af Stressbarometer®. Siden 2002 har hun skrevet seks bøger om ledelse, trivsel/stress og søvn. Hun har 17 års undervisningserfaring og dokumenterede resultater med individuelle sparringsforløb, ledergrupper og medarbejdergrupper. Lis har været redaktør/redaktionssekretær på Socialpædagogen, Socialrådgiveren og Computerworld (1993-2002) og er selvstændig specialist i ledelse og stress (2002-). Er uddannet proceskonsulent v. Haslebo & Partnere, har læst Global People Management, Copenhagen Business School, uddannet i Compassion Fokuseret Terapi.

Mere på www.lyngbjerg.dk og www.stressbarometer.dk

Frist for tilmelding: 6. marts

Frist for afmelding: 6. marts