Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. Kursus: Dagbog for freelancere

Livet som freelancer kan være dejligt, give god indtægt og masser af frihed. Det kan også være hårdt og frustrerende, når bestillinger udebliver, eller indtægten går ned. Uanset hvordan det går, kan dagbogen være en uvurderlig støtte, der kan hjælpe en med at manifestere de gode følelser, når det går godt, og bearbejde de svære følelser, når det går dårligt. Og ikke mindst finde ud af, hvordan man kan skabe den bedste tilværelse for sig selv som freelancer.

skriveeterapi

Nellie Møberg

Hvornår

18. april 2018 10:00-16:30

Hvor

La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Kbh. K

Pris

Gratis for medlemmer af DJ

Type

1-dagskursus

På dette kursus får freelancere indføring i, hvad en dagbog kan gøre for en, og hvordan de får størst udbytte. Der vil være øvelser tilpasset deres situation. og de vil få redskaber med hjem, som de kan bruge fremadrettet. 

Deltagerne får:

  • masser af redskaber de selv kan bruge fremover 
  • viden om hvordan de får størst udbytte af en dagbog 
  • forståelse for hvorfor de har glæde af at skrive dagbog
  • indblik i hvordan dagbogen kan hjælpe dem i deres situation 
  • mulighed for at arbejde med dem selv og det der er svært
  • større evne til at tage godt vare på dem selv
  • masser af redskaber de selv kan bruge fremover 
  • mere glæde og overskud

Deltagerne får mulighed for at dele deres oplevelser og erfaringer med andre. De vil opleve, at de ikke er alene med det, de sidder med. De vælger dog helt selv, om og hvad de ønsker at dele med de øvrige deltagere. 

Underviser: Annette Aggerbeck er freelancejournalist (DJ), Cand.jur., Exam. Psykoterapeut (MPF), forfatter og foredragsholder
 
Læs mere om Anette Aggerbeck her: aggerbeck-kommunikation.dk og på aggerbeck-terapi.dk

Tid, sted og forplejning: 18. april, La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg. 
Der er morgenkaffe fra klokken 9.30 og kurset starter klokken 10.00.

FreelanceGruppen byder på en morgencroissant, frokost og eftermiddagskaffe.

Sidste frist for afbud 13. april

Der er no-show-fee til dette kursus. Udebliver du uden rettidigt afbud, trækker vi kroner 100,- fra din konto.