Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. 4-dages dronekursus med certificering

Droneflyvning med kameraer bliver mere og mere populær, men kravene fra luftfartsmyndighederne bliver tilsvarende mere og mere komplekse.

MyDroneAcademy underviser i FreelanceGruppen

my drone academy My drone academys dygtige undervisere hjælper dig til et dronecertifikat.

Hvornår

30. maj 2017 09:00
02. juni 2017 16:00

Hvor

Gammel Køge Landevej 55, 5. sal, 2500 Valby

Pris

2000

Type

4-dageskursus

Den 31. maj 2016 vedtog Folketinget en ændring af Lov om Luftfart. Ændringerne trådte i kraft den 1. september 2016.

For flyvning i bymæssig bebyggelse gælder følgende regler:

Flyvning i bymæssig bebyggelse er kun tilladt i professionelt øjemed. Der stilles krav om registrering og forsikring.

Droneføreren skal være fyldt 18 år og have et dronebevis, som udstedes af droneskoler godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.

Politiet skal underrettes senest 24 timer før en flyvning kan finde sted.

På dette kursus undervises der blandt meget andet i:

  • Gældende regler for droneflyvning
  • Kortlæsning
  • Flyvning med droner

Kurset afsluttes med prøveaflæggelse og udstedelse af certifikat til droner med en vægt på op til 1,5 kg (kategori 1A). Certificering til droner med en vægt på op til 7 kg (kategori 1B) og til droner med en vægt op til 25 kg (kategori 2) kan erhverves efterfølgende når tilstrækkelig flyvetid er opnået. Gebyret for certifikat 1B er kr. 1.500,- plus moms.

Deltager skal selv medbringe en drone. Der vil dog være mulighed for leje af en drone til en pris på kr. 625,- inklusiv moms.

Deltagernes egenbetaling for dette kursus er kr. 2.000,- inklusiv certificering. Beløbet opkræves først når du har fået besked om optagelse. Den 17. maj udsendes besked om, hvem der er optaget på dette første kursus.

Prøveaflæggelse og certificering er betinget af deltagelse i hele kurset.

Opmærksomheden henledes på, at dronekurset henvender sig til medlemmer, med et kendt behov for certificering efter de nye regler og som forventes, at have en drone eller have adgang til en drone.

Underviser:      Firmaet MyDroneAcademy står for hele undervisningen.

Fra tirsdag den 30. maj til fredag den 2. juni 2017

Alle dage mellem 09:00 og 16:00

Gammel Køge Landevej 55, 5. sal, 2500 Valby. Selve flyvetræningen finder sted på Amager.

Frist for afbud: Onsdag den 24. maj 2017