Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. 3- dages dronekursus – med certificering

På dette kursus får du blandt meget andet undervisning i gældende regler for droneflyvning, kortlæsning, sikkerhedszoner og vejrvurdering.

Dronekursus med certificering

Vagn Majland

Hvornår

09. oktober 2017 09:00
11. oktober 2017 17:00

Hvor

Skovlytoften 4, 2840 Holte

Pris

Kr. 2000

Type

3-dages kursus

Den 31. maj 2016 vedtog Folketinget en ændring af Lov om Luftfart. Ændringerne trådte i kraft den 1. september 2016 og den 1. juli 2017.

For flyvning i bymæssig bebyggelse gælder følgende regler:
Flyvning i bymæssig bebyggelse er kun tilladt i professionelt øjemed. Der stilles krav om registrering og forsikring.

Droneføreren skal være fyldt 18 år og have et dronebevis, som udstedes af droneskoler godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.
Politiet skal underrettes senest 24 timer før en flyvning kan finde sted.

På dette kursus undervises der blandt meget andet i:
•    Gældende regler for droneflyvning
•    Kortlæsning
•    Sikkerhedszoner
•    Vejrvurdering

Kurset afsluttes med prøveaflæggelse og udstedelse af certifikat til droner med en vægt på op til 1,5 kg (kategori 1A). Certificering til droner med en vægt på op til 7 kg (kategori 1B) og til droner med en vægt op til 25 kg (kategori 2) kan erhverves efterfølgende når tilstrækkelig flyvetid er opnået.

Deltagernes egenbetaling for dette kursus er kr. 2.000,- inklusiv gebyr til prøveaflæggelse og certificering. Beløbet opkræves først når du har fået besked om optagelse.

Prøveaflæggelse og certificering er betinget af deltagelse i hele kurset.

Det er ikke noget krav, at du har en drone selv. For at opretholde dronebeviset stilles der bl.a. krav om mindst tre flyvetimer pr. år. Om det sker med egen drone eller med en lejet drone bestemmer du selv.

Underviser: Firmaet Integra Aviation Academy står for undervisningen.
Frist for afbud: Mandag den 2. oktober 2017, afbud meldes til event@journalistforbundet.dk
Frist for tilmelding: Søndag den 1. oktober 2017

Spørgsmål til kurset rettes til Vagn Majland, vam@freelancegruppen.dk