Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fraværsret og dagpengeret

Hvad har du ret til af fravær og barselsdagpenge som henholdsvis mor og far før og efter fødslen? Barselsloven giver ret til fravær og barselsdagpenge i forbindelse med graviditet og fødsel i følgende perioder:

Før fødslen

Mor:

 • Graviditetsorlov med barselsdagpenge i fire uger før forventet fødsel.
 • Ret til fravær med barselsdagpenge tidligere end fire uger før fødslen i tilfælde af graviditetsbetinget sygdom eller på grund af arbejdets særlige karakter. 
 • Graviditetsundersøgelser, som skal finde sted i arbejdstiden. Arbejdsgiver betaler dagpenge eller løn under fraværet.

Far:

 • Ingen ret til fravær eller barselsdagpenge 

De første 14 uger efter fødslen

Mor:

 • Barselsorlov med barselsdagpenge i 14 uger efter fødslen. De første to uger af barselsorloven er pligtmæssigt fravær. 

Far:

 • Fædreorlov med barselsdagpenge i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen.
 • Ret til at indtræde i morens ret til fravær og barselsdagpenge i de første 14 uger efter fødslen, hvis moren dør eller på grund af sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet.
 • De 32 ugers forældreorlov kan påbegyndes.

Fra 15. uge efter fødslen

Mor:

 • Forældreorlov i 32 uger. Forældre har ret til forældreorlov i tilsammen 64 uger, men der er kun ret til dagpenge i tilsammen 32 uger.

Far:

 • Forældreorlov i 32 uger. Forældre har ret til forældreorlov i tilsammen 64 uger, men der er kun ret til dagpenge i tilsammen 32 uger. Forældreorloven kan påbegyndes inden for de første 14 uger efter fødslen.

Fra 47. uge efter fødslen

Mor:

 • Det er muligt at forlænge orloven med enten otte eller 14 uger, eller at udskyde mellem otte og 13 uger af orloven, til barnet er ældre.

Far:

 • Det er muligt at forlænge orloven med enten otte eller 14 uger, eller at udskyde mellem otte og 13 uger af orloven, til barnet er ældre.
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk