Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Samarbejdsaftale

Skabelon til samarbejdsaftale, som kan bruges af freelance tekstere til at indgå diverse projekt- og samarbejdsaftaler.

AFTALE OM PROJEKTSAMARBEJDE

 

Nærværende aftale er indgået mellem

 

og

 

Projektbeskrivelse:          [Her bør projektet overordnet beskrives]

 

Opgavefordeling/ansvarsområder:   

[Her beskrives alle projektets delopgaver; hvem gør hvad, evt. henvisning til mere detaljeret projektplan som bilag. Husk at aftale, hvordan et fremtidigt salg/udgivelse skal håndteres og af hvem. Husk også at træffe aftale om, hvem der har ansvaret for at evt. rettigheder til at bruge stof er på plads, at dokumentation for accept fra evt. kilder/deltagere er på plads etc.]

Udgifter/finansiering: 

[Henvisning til opstillet budget som bilag og stillingtagen til finansiering]

Honoraraftale:
 

[Bliv enige om, hvad I skal have for projektet, eller hvordan I vil dele indtægter genereret fra projektet. Aftal hvilken videresalgsmodel, I vil forbeholde jer. ]

Opløsning af samarbejdet:

[Hvis en part ikke ønsker at fortsætte samarbejdet, skal I være enige om, om projektet skal kunne frikøbes helt eller delvist af en af parterne.]

[Afhængig af projektets størrelse kan kontrakten være mere eller mindre detaljeret. Ting, der ved større projektet bør tages højde for ud over ovenstående: Hvis kunden klager over kvaliteten i den enes arbejde, men ikke i den andens, konsekvenserne ved manglende overholdelse af deadlines, hvad sker der ved sygdom, hvordan håndteres godkendelse af løbende omkostninger mm.]

 

[Sted, dato]                                                                  [Sted, dato]

 

_________________                                           __________________

[Fulde navn]                                                                [Fulde navn]

                                          

 

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk