Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat af generalforsamling 12-03-2023

FBO's generalforsamling søndag 12. marts 2023 klokken 10.00, St. Strand, Gl. Strand 46, 2. sal

1. Til stede: fra bestyrelsen: Amalie Foss (formand), Simon Boertmann Brüel, Claus Stenhøj, Vivi Nielsen, Cecilie Hassenkam. Desuden medlemmer af FBO samt DJ-formand, Tine Johansen.

2. Valg af dirigent: Margrethe er valgt og konstaterer, at GF er indkaldt lovligt.

3. Valg af referent: Cecilie er valgt.

4. Bestyrelsens beretning: Formanden aflægger beretning. Året bød på en vellykket post-coronafest. Internationalt prøver vi at samarbejde med EU-systemet og andre aktører. "Den europæiske forening kører i samme spor, men sporet bliver bredere og bredere." Amalie opfordrer til, at flere melder sig ind i det internationale arbejde, så hun ikke sidder alene med knowhow i FBO. Der arbejdes på en ombudsmand for kulturområdet i EU og ophavsret er et stort emne på tværs af mange faggrupper og sammenslutninger. 

Tine tilføjer, at der er implementeret et nyt direktiv, som er en kæmpe sejr for Europas rettighedshavere. EMP'er har en masse 'kaffeklubber', hvor de samarbejder på tværs af landene med folk med samme interesser. Vi var til stede på Translating Europe Forum i Bruxelles.

Cecilie og Simon: Alle grupper og foreninger er blevet sat til at udarbejde GDPR-dokumentation, hvilket viste sig at være en kæmpe mundfuld. Tre workshops er afholdt, og vi er efterfølgende blevet tildelt hjælp fra GDPR-konsulent Martin Krak.

Amalie: Ophavsretsfonden har ført til referat, at der er positivt samarbejde med FBO om ophavsretsmidlerne, hvilket er en direkte usandhed. Vi håber, at vi kan finde en repræsentant til Ophavsretfondens bestyrelse (to møder om året), så vi kan få rettet op og sat endeligt punktum for ophavsretsmiseren. Mht. faglige arrangementer har vi arbejdet på at afholde et TitleVision-kursus, men vi har desværre ikke kunnet få nogen til at melde sig som undervisere. Vi har idéer og ting i støbeskeen, og håber, de kan lykkes.

Tine tilføjer: DJ har i 2022 sammen med Create (filmfolk) været i konflikt ang. honorering og rettighedsmidler med Netflix m.fl. Det har været et langt forløb, som er ved at være løst med enkeltaftaler med streaminggiganter, men der kommer til at komme flere konflikter. Nogle tekstere har muligvis mærket efterslæbet af manglende danske produktioner. Tine vil gerne høre fra folk, som har oplevet manglende indtægter pga. udviklingsstop af dansk fiktion m.m. Konflikten har fyldt meget i DJ og sat solidariteten lidt under pres. Konkurrencelovgivning: Soloselvstændige med CVR opfattes som selvstændig virksomhed og må ikke aftale priser med andre (betragtes som karteldannelse). M. Vestager er kommissær på området og har opfordret alle lande til at ændre på konkurrencelovgivningen. Har man mere end halvdelen af sin indtægt fra et firma, kan man betragtes som lønmodtager med visse rettigheder til følge.

Amalie tilføjer: Iyunos norske afdeling kommer til møde her i DJ 15. marts ang. vores blacklisting mhp. et forståelsespapir i DK og Norge.

Dorthe: Spørger, hvad der kan gøres for fortsat at kunne leve af de ringe takster (Iyuno) med den nuværende inflation osv.

Amalie svarer: Vi prøver løbende at være i dialog med diverse firmaer, men vi har ikke så mange medlemmer, der arbejder for de dårligt betalende firmaer. Iyuno har sat taksterne ned i visse europæiske lande. Det problematiske i dette bliver også taget op på mødet i næste uge.

Tine: Det er muligt at få nedsat kontingent, hvis man har en lav indtjening er på barsel o. lign.

Simon: I forbindelse med hjælp til forhandling opfordres DJ til ressourceallokering, da Henrik Bruun er meget travl, og spørger i samme omgang Tine, om det er tilladt aktivt at kontakte folk mhp. at få dem til at melde sig ind i DJ/FBO.

Tine: Det er tilladt – man kan evt. invitere folk med i klubber/netværk.

Beretningen er godkendt.

5. Regnskabsaflæggelse: Kasserer Claus Stenhøj gennemgår regnskab for 2022. Årsresultat: -1.748,11 (budg. -1.500). Underskrevet af revisor Christina E. Regnskab godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Der er ikke indløbet nogen forslag.

7. Budget og kontingentfastsættelse: Claus gennemgår budgettet for 2023. Kontingentet er sat optimistisk med håb om flere medlemmer. Vi budgetterer med et underskud på 17.500, da vi har færre medlemmer og har sat flere penge af til bl.a. arrangementer. Kontingentet er ikke foreslået ændret af bestyrelse eller medlemmer. Den fortsætter, som den er. Budgettet er vedtaget.

8. Valg af bestyrelse (Claus og Kirsten er på valg. Efter mange års tro tjeneste har Claus valgt at nyde sit otium): Amalie takker Claus for 25 års trofast tjeneste som FBO's rygrad. Kirsten fortsætter. Eskil træder ind i bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter: Vivi fortsætter som suppleant.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Christina E. fortsætter som revisor. Peter B.R. fortsætter som revisorsuppleant.

11. Valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse: Simon vælges.

12. Valg af delegerede til Delegeretmøde 2023, 23.-24. april i Kolding: Amalie, Simon og Vivi vælges.

13. Valg af teksterpriskomité: Bestyrelsen fortsætter i komitéen.

14. Evt.: Natascha: Der er sket en masse med ChatGPT og maskinoversættelse i år. Er det noget, der tages med i det internationale arbejde? Desuden kommer der nogen fra FBO til workshop i Aarhus den 24. maj, hvor Natascha skal holde oplæg?

Amalie: Er sammen med en kollega i gang med en ansøgning til et internationalt forum, hvor der drøftes kunstig intelligens i vores og andres fag, og hvordan det bruges "imod os" som spareøvelse i stedet for at inddrage os i, hvad vi har brug for på området. Den europæiske forening har drøftet det, og Amalie og en kollega skal få søsat et forum, der kommer med anbefaling. Teksterprismodtagernes forskning viser, at tekster bliver dårligere af maskinindblanding, og det er et godt udgangspunkt for den videre debat.

Der kommer formentlig en repræsentant fra FBO på workshoppen i Aarhus – fysisk eller online.

Margrete: Offentlige institutioner m.fl. tekster alt til FB. SVT dropper tekstere og bruger maskine+journalister til redigering/korrektur.

Tine: Teksterne er first-movers på maskinoversættelsesområdet med mange års erfaring. De nye redskaber (tekst, foto, illustration) er ret uhyggelige, og får en del fokus i DJ pt. Det rejser nogle etiske dilemmaer mht. fejl, bias og ansvar foruden ophavsretsspørgsmålet, da de baserer sig på værker skabt af andre. Getty Images har lagt sag an, fordi deres vandmærke bl.a. figurer på flere maskingenererede illustrationer.

Amalie: FBO's bestyrelse har kontaktet medarbejderne på DR og TV2 ang. problemstillingen med SVT. Vi skal være påpasselige med at sluge narrativen om, at maskinerne gør det kedelige arbejde, og at vi så får den sjove del. Det er ikke sandt. Maskinerne laver et fejlbehæftet arbejde, og vi får pålagt at være oprydningsservice. Desuden fodrer vi (gratis) programmerne med data, så de kan overtage vores arbejde (og arbejdsglæde). Vi mennesker er ikke blevet spurgt, hvad vi har brug for.

Margrete påpeger, at dette er et tema til et fagligt arrangement.

 

GF afsluttes klokken 12.15.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk