Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Prisvejledning

Vejledende freelancevilkår for tekstning, dubbing, versionering og synstolkning m.m.

prisvejledning

 

Hvad skal det koste?

Pjecen her henvender sig til tekstere, dubbere og versionister, der leverer til det danske marked. Den er tænkt som et redskab både til de nyudklækkede og til de garvede.

Dansk Journalistforbund har en række kollektive aftaler om tekstning, dubbing og versionering. På Specialgruppen FBO’s hjemmeside kan du altid se, hvilke stationer/firmaer vi har aftaler med, og hvilke der endnu ikke er aftaledækket. Det er ikke altid, at arbejdsgiverne ønsker aftalen tilgængelig på nettet, men så linker vi til den rette person, der kan oplyse dig om aftalen og de gældende minimumstakster.

Men i forhold til andre kunder – underleverandører såvel som tv-stationer og filmselskaber - kan det være svært at vide, hvilket tilbud man skal give på en opgave. I pjecen her giver vi gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, og vi kommer med nogle eksempler på vejledende vilkår inden for vores område.

Seks spørgsmål til kunden

 • Hvem er kunden/slutkunden?
 • Hvilket medie er det til? (biograf, dvd, tv, web etc.)
 • Hvor mange minutter drejer det sig om?
 • Hvis det er andenoversættelse, spørg da både til originalsprog, minutantal og antal tekster.
 • Hvad er deadline og hvornår kan du få materialet?
 • Er det fakta eller fiktion, hvilket emne drejer det sig om?
 • Er der manus? hvis det er andenoversættelse, skal du sikre dig, at førsteoversættelsen er på et sprog, du kan.

Efterfølgende spørgsmål, hvis I enes om prisen:

 • Skal materialet downloades eller bliver det tilsendt?
 • Hvilket filformat ønskes leveret?
 • Er det anslagsbegrænsning?
 • Er arbejdet momspligtigt?

Om der skal moms på opgaven, afhænger af opgavens art - om der er tale om kreativt arbejde eller ej. Du kan læse mere på vores hjemmeside i en pjece udarbejdet af Skat. Som udgangspunkt skal der ikke moms på billedmedieoversættelse.

NB: Husk, at du som a-lønnet freelancer skal fremsende lønopgørelse, ikke faktura.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Opgavetype**:

Andenoversættelse fra andre sprog***

Andenoversættelse fra svensk/norsk

Bearbejdning

Biograftekstning

Blandet tekstning (OPN/TTV)

Dubbing, manus

DVD-cover, oversættelse

Eksotisk sprog, tillæg

EMT (English master template)

Hastetillæg/genetillæg

Kodning (cueing)

Kontrolkørsel/kvalitetstjek

Korrekturlæsning

Lydtekster (indtaling af undertekster)

Manusoversættelse til fremmedsprog

Minimumshonorar

Multimedieoversættelse

Omslag, oversættelse

Papiroversættelse fiktion

Papiroversættelse, fakta

Pressemeddelelser

Recut

Spil, oversættelse

Synstolkning, manus

Synstolkning, manus og indtaling:

Tegneserier, oversættelse

Tekstning af fakta (dokumentar)

Tekstning af fiktion

Tekstning af ekstramateriale til dvd

Tekstning af instruktionsvideoer

Tekstning af reklamer

Tekstning af trailere

Tekstning af undervisningsmateriale

Tekstning for hørehæmmede

Tekstning til fremmedsprog

Tillæg for fakta/svært stof

Tillæg for manglende manus

Timeløn

Toptekster

Versionering af speak

Videresalgshonorar

Voice over, manus

Weboversættelse

Underleverandør:

6 kr/tekst

5 kr/tekst

Timeløn (se denne)

6 kr./tekst

Takst + 1 timeløn

90 kr/min

Timeløn

Timeløn

Som andenovers. + evt. timeløn 

50-100 %

17 kr/min, 1,7 kr/tekst

Timeløn 

Timeløn ell. 0,50/ord

(se næste kolonne)

Timeløn

1 timeløn

Timeløn

Timeløn

1 kr/ord

2 kr/ord

Timeløn

Timeløn

Fra 1 kr./ord

140 kr./min

170 kr./min

Arkpris forhandles efter teksttyngde

85 kr/min

80 kr/min

Faktatakst

Faktatakst

Timeløn

Timeløn

Faktatakst

56 kr/min

130 kr./min

30-100 %

50-100 %

fra 300 kr

11 kr/tekst

100 kr/min

50 % af org. honorar****

100 kr/min

Se papiroversættelse

Slutkunde:

Nyoversættelse

Nyoversættelse

Timeløn

10 kr./tekst

Takst + 1 timeløn

130 kr/min

Timeløn

Timeløn

 

50-100 %

Timeløn

Timeløn

Timeløn

1650 f.1.time, ellers 850 kr./t.

15.000/film el. fra 350 kr./time

1 timeløn

Timeløn

Timeløn

1,5 kr/ord

2,5 kr/ord

Timeløn

Timeløn

Fra 1,5 kr/ord

140 kr/min

1707 kr/min

Arkpris forhandles efter teksttyngde

125 kr/min + tillæg

120 kr/min

Faktatakst

Faktatakst

Fra 500 kr./stk

Timeløn

Faktatakst

80 kr/min

fra 150 kr./min.

30-100 %

50-100 %

fra 350 kr

12 kr/tekst

130 kr/min

50 % af org. honorar****

130 kr/min

Se papiroversættelse

*Note: Kollektive DJ-aftaler kan ligge under taksterne, fordi der i stedet er andre goder såsom opsigelsesvarsel, løn under sygdom, barsel etc.

**Se ordforklaringer i FBO’s brancheterminologi

***Herunder English Master Template (EMT) på max 2 linjer og med acceptabel kodning. Er EMT-filen blot et ”kodet manus”, tages der ekstra timelønninger oven i taksten for merarbejdet.

****Videresalgshonoraret udløses, hvis kunden sælger produktet videre til anden side. Du kan også sælge retten til at videresælge materialet på forhånd. I så tilfælde forhandles et procenttillæg, som udbetales sammen med honoraret.