Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt fra bestyrelsen maj 2016

FBO’s nye bestyrelse har konstitueret sig og er gået i gang med arbejdet. Her kommer det første nyhedsbrev med nyt om ophavsretsmidlerne - dårligt nyt for i år eller behovsudsættelse, afhængigt af synsvinkel - DJ’s Fagfestial 2016, et muligt fagligt arrangement før sommerferien, hurra! og Birgit Friis lærer os noget om skrivetolkenes arbejde. Så slutter vi af med et firma, der fisker/søger tekstere i Danmark. Mange gode hilsener fra FBO’s nye bestyrelse: Amalie Foss, formand Lajka Hollesen, næstformand Claus Stenhøj, kasserer Birgit Friis, bestyrelsesmedlem Anders Bagger, bestyrelsesmedlem.

Ophavsretsmidler – Udlodningen suspenderes i 2016

Som tidligere meddelt, SKAL ophavsretsmidler ifølge et EU-direktiv uddeles individuelt, så midlerne når ud til de enkelte, der har genereret dem i et forhold, der afspejler produktionen af ophavsretsbærende værker. EU-direktivet træder i kraft i år, og FBO har de sidste to år forsøgt sig med en mellemløsning, som dog ikke er holdbar fremover. DJ er ved at udvikle en portal, hvor tanken er, at alle fra 2017 kan logge sig på og se, hvad der er registreret på ens navn og eventuelt tilføje værker, som ikke er registreret. Dette gælder både journalister, fotografer, tekstere og andre, som tidligere har udloddet ophavsretsmidler fra deres grupper/kredses kasser. DJ har stillet os i udsigt, at systemet også vil virke for tekstere, og for at samle midlerne fra andet halvår 2015 og hele 2016 sammen, er det i samråd med DJ besluttet at suspendere udlodningen i år.

Der vil komme mere information, når vi ved mere om, hvordan og fra hvornår portalen vil fungere.

Har du ideer til forbundets Fagfestival 2016?

DJ’s Fagfestival programchef Hans Jørgen Dybro efterlyser input til Fagfestival 2016. Han skriver:

Søndag den 20. og mandag den 21. november 2016 holder DJ igen Fagfestival.

Derfor er vi i programgruppen også i fuld gang med at udvikle og aftale de programpunkter, som skal give de mange deltagere en uforglemmelig omgang fag, inspiration, netværk og fest!

Dét kan du og din gruppe også bidrage til. 
Vi har allerede fået en masse ideer fra mange forskellige sider. 
Men vi vil også gerne have dine og din gruppes ideer til, hvad der kunne komme på programmet:

Faglige, politiske eller kulturelle emner, som optager dig og din gruppe i øjeblikket.
Emner og personer, som du har savnet på de tidligere Fagfestivaler.
Emner og personer, som du tidligere har oplevet på Fagfestival, og som du gerne vil opleve igen.
Eller noget helt fjerde.

Send dine ideer og kommentarer til mig på DYB@journalistforbundet.dk – og gerne så snart som muligt.

Læs mere om Fagfestival her: http://fagfestival.dk/

Og her: http://journalisten.dk/edward-snowden-taler-paa-fagfestival 

Tilmeld dig nyhedsbrev her: http://fagfestival.dk/Tilmeld-dig-nyhedsbrev2/

Fagligt arrangement før sommeren

Annelise Brincker arbejder på et teknisk arrangement, som forhåbentlig kan afvikles, før sommerferien rammer os. Den Blå Planet, særomvisning Teknisk Museum eller DieselHouse, hvor Annelise har kontakter, og en helt særlig gigantisk motor er i spil. Dato og yderligere info følger snarest.

Skrivetolkning er en simultan tolkeform, hvor tolken kondenserer og skriver, hvad der bliver sagt, på en bærbar computer. Hørehæmmede brugere kan derfor følge med i, hvad der foregår i den givne situation på et lærred, en tablet eller et andet elektronisk medie. Tolkeformen er et supplement til høreapparater og andre hjælpemidler, hvor disse ikke kompenserer tilstrækkeligt for hørenedsættelsen.

QWERTY-livetekstning på DR – de flittige fingres klub

I foråret 2013 besluttede DR at afprøve nye veje inden for området livetekstning, der hidtil var foregået via TTT, tale til tekst-systemet. DR kontaktede Foreningen af Skrivetolke, FaST, og der blev hurtigt stablet et pilotprojekt på benene. I løbet af få måneder blev en gruppe skrivetolke klædt på til at livetekste diverse programmer, og i eftersommeren 2013 gik de første skrivetolke på live. Siden da har skrivetolkene suppleret TTT-teksterne på forskellige programmer, og p.t. er fordelingen, at TTT-teksterne primært tager sig af nyhedsstof, mens ’QWERTY’-liveteksterne primært tager sig af underholdningsstof og visse nyhedsshows.

Da projektet viste sig at være levedygtigt, besluttede DR i efteråret 2015 at gøre ordningen mere permanent ved at ansætte et par af de otte freelanceskrivetolke til livetekstning og planlægning. P.t. er tre personer fastansat, og freelancegruppen er ved at blive suppleret med tre, da livetekstningen af sommerens mange sportsbegivenheder vil kræve rigtig mange hænder.

Så hvis du en sjælden gang oplever en ’satvefjel’ på DR’s ttv-tekster, er det nok en af os, der sidder dér ved tastaturet …

Transperfect – et nyt firma i dansk sammenhæng. Seriøst eller bare på fisketur efter billig arbejdskraft/gratis markedsundersøgelse?

Flere af kollegerne har måske fået en henvendelse fra firmaet Transperfect. Henvendelsen kom fra firmaets spanske afdeling, selv om det tilsyneladende har et kontor i København. DJ’s forhandlingskonsulent Henrik Bruun skrev en henvendelse til Transperfect. Se den og det absolut intetsigende svar nedenfor. Bestyrelsen hører meget gerne fra kolleger, der har hørt fra firmaet eller måske endda har påtaget sig en opgave for dem. Skriv gerne til fbo.bestyrelsen@gmail.com men ellers til vores individuelle mailadresser.

Transperfects henvendelse:

Good afternoon,

My name is Marta Martínez and I work as a Vendor Manager for TransPerfect, a global translation provider. Nice to e-meet you! J

I am writing to you because I just found your website and thought you might be interested in spreading this job opportunity among your translators and subtitlers.

A well-known sportive client wants to release exciting hours of video content about extreme activities in different countries. For that, we are setting up a team of subtitlers and time-coders from English into Danish (among 12 other language pairs).

Translators with previous experience in subtitling projects are invited to send me their CV and a description of their experience.

Should you be ready for this challenge and would like to know more details, do not hesitate to send us your updated CV in English and specify your previous experience in subtitling, including:

  • Years of experience
  • Fields of content
  • Clients
  • Projects
  • Experience in time-coding

AND

  • Subtitling software you use, e.g. Subtitle Workshop, EZTitles, etc.
  • Rate in USD/minute of video.

Please, let me know if you have a directory we can use to make sure we reach as many EN > DA audiovisual translators as possible.

Thanks again for your time in advance!

Best,

Marta

DJ/Henrik Bruuns henvendelse til Transperfect:

Dear Marta Martínez

The Danish Union of Journalist (DJ) welcomes the interest your company is showing in operating within the Danish market for subtitling.

You may not be aware of the Danish system of collective bargaining, but in brief it is a system in which the trade-unions and the employers negotiate collective agreements regarding fees and working conditions for employees and freelancers alike.

The relevant Danish union partner for the subtitling field is the Danish Union of Journalists.

So to ensure fair conditions and in order for DJ to recommend that our members take on work for TransPerfect, a collective agreement with TransPerfect would be a prerequisite.

I should therefore like to invite you to a meeting at our office in Copenhagen, unless TransPerfect would prefer be represented by someone from your Copenhagen office?

I look forward to hearing from you.

Best regards  

Henrik Bruun
Negotiator

Transperfects svar:

Good morning, Henrik,

Sorry for my late reply. I passed your proposition below to the responsible department and they are now thinking about it.

We will contact you soon in case we would like to fix a meeting.

Thanks in advance for your time! 

Marta

Kommentarer