Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat, generalforsamling 2017

Referat af FBO’s generalforsamling 2017
Lørdag den 11. marts kl. 15.00

1. Valg af dirigent

Amalie blev valgt.

2. Valg af referent

Birgit blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

I bestyrelsen blev i 2016 indvalgt Lajka og Birgit.

A. Følgende arrangementer blev afholdt: Nytårskur, Hieronymusdagen (i samarbejde med KU, K&S og DOF) og Teksterprisen

B. Internationalt samarbejde:

Skandinavien: Der er hidtil afholdt to nordiske konferencer i 2013 og 2015. Desværre må konferencen i år udsættes pga. manglende midler. Nordisk Råd støttede de to foregående konferencer. Der arbejdet på at omskabe konferencen til en europæisk konference, hvorfor der søges EU-midler.

Europa:

AVTE: FBO’s formand Amalie Foss er præsident for AVTE, AudioVisual Translators Europe. I 2016 afholdt AVTE generalforsamling på universitetet i Nitra tæt på Bratislava, hvor man bl.a. diskuterede arbejdsforhold, betingelserne i branchen, europæisk samarbejde og deltog i den konference, der husede mødet, med et AVTE-panel om forholdene for medieoversættelse i Europa. AVTE består af 13 europæiske lande. Som noget nyt er man i indledende dialog med interessent i USA. Det daglige arbejde varetages af Amalie (præsident), den slovakiske vicepræsident og den franske sekretær. Fokus for arbejdet udover branchens betingelser og honorarer er forskning, oplysning og medlemshvervning og fundraising, primært hos EU. En erfaring fra samarbejdet har været, at de lande, der har højst organisationsgrad også er de lande, hvor teksternes honorarer er størst.

Netflix og Amsterdam:

Den britiske forening, Subtle, klagede i forårets løb til Netflix over Zoo Digital, en Netflix-leverandør, der var berygtet for slet ikke eller kun delvist at betale deres tekstere. Dette førte til en dialog med Netflix, der som den eneste streamingtjeneste p.t. er i dialog med medieoversætterne. AVTE-repræsentanterne måtte til IBC, den store tv-messe i Amsterdam for at mødes med først Zoo og så Netflix. Det blev frugtbart, og dialogen med Netflix fortsætter.

En indsigt fra denne messe og andre møder har været, at store dele af branchens internationale underskov består af ingeniørdrevne firmaer. De laver en slags ’mediepakker’, hvor tekstning indgår som en mindre del. Mange af firmaerne laver selv deres softwareprogrammer med tilhørende tests af potentielle medarbejdere og søger slet ikke inspiration og information fra garvede aktører i branchen. Resultatet af denne fremgangsmåde er ofte, at de ingeniørskabte firmaer betaler deres tekstere dårligt, angiveligt fordi tv-selskaber, distributører og andre firmaer betaler dem dårligt.

Barcelona: Amalie deltog i en konference om tekstning og dubbing som del af et AVTE-panel. Emnet var forholdene i branchen. Forsamlingen var meget lydhør. Konferencen var arrangeret af den spanske medieteksterforening, ATRAE.

Berlin: Konferencen Languages and the Media. Amalie tog et endagsbesøg og sad med i et panel sammen med blandt andet Netflix med tema om branchens fremtid. Mødes igen med Netflix, hvis repræsentant blev inviteret til at tale på AVTE’s generalforsamling i juni 2017.

Hvorfor det internationale samarbejde?  Fordi de samme store firmaer opererer i rigtig mange lande. Disse firmaer har næsten uden undtagelse dårlige arbejds- og lønforhold.

AVTE’s næste generalforsamling afholdes uden for Paris 7-9. juni 2017. Den 9. om aftenen afholdes sammenkomst i Paris. Hvis nogen FBO-medlemmer skulle være i byen denne dag, er de meget velkomne til at deltage. Selv om det er seriøst, bliver det også hyggeligt. Kontakt: Amalie eller bestyrelsesmailen.

c. Ophavsret

Claus fortalte om processen, hvor DJ har overtaget arbejdet i forbindelse med ophavsret og CopyDanmidler. DJ har allerede udsendt mails omkring ansøgningsfristen her i 2017.

Fremtiden: Der vil fremover automatisk blive registreret credits på visse tv-kanaler, men dog ikke alle. Derfor vil teksterne selv blive nødt til at tjekke og registrere deres arbejde på de kanaler, der ikke er dækket af DJ-registreringen. NB: Det forekommer, at fx film bliver genoversat af andre tekstere, så man kan ikke bare tjekke tv-programmet for de programmer, man har oversat – man skal rent faktisk tjekke credit på selve udsendelsen.

Da visse firmaer på forskellig vis inddrager teksternes ret til eget arbejde, er det vigtigt, at man tjekker kontrakterne for afskrivelse af videreudnyttelseshonorar. Hvis man udsteder fakturaer til firmaerne, kan man for eksempel skrive ”Ophavsmanden forbeholder sig retten til videreudnyttelseshonorar”.

Emnet ophavsret affødte en diskussion om, hvad man kan have ophavsret til. Nogle firmaer laver maskinoversættelser, som teksterne sættes til at tilrette. Er den form for arbejde tekstning, korrektur, redigering eller noget helt fjerde? Og hvad kan man kræve ophavsret til i den forbindelse? Det er et emne, FBO vil arbejde videre med.

DJ og ophavsret: Tine kunne fortælle, at DJ er indgået i et samarbejde med Create Denmark, som er forankret i Dansk Skuespillerforbund omkring ophavsret i forbindelse med videreudnyttelseshonorar ift. primært tegnefilm fra de store koncerner.

FBO-medlemmer, der arbejder med tegnefilm, opfordres til at henvende sig til DJ’s nye ophavsretskonsulent, Hans Jørgen Dybro.

d. Web: Teksterlisten er forsøgt overført fra DJ’s tidligere hjemmeside; medlemmerne opfordres til at tjekke deres informationer og henvende sig til bestyrelsen med rettelser m.v. Der arbejdes på at få lavet en kalender over samtlige planlagte arrangementer i FBO-regi.

Facebook: Man har tidligere kunnet være medlem af to forskellige FBO-grupper. Dette har skabt en del forvirring. Derfor vil man fremover finde en åben info-side om FBO samt en lukket gruppe for FBO-medlemmer.

4. Regnskab

Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.

5. Forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Budget

Der forventes afholdt flere faglige arrangementer for medlemmerne i de kommende år, derfor vil udgiften til disse øges. Udgiften til Delegeretmødet i DJ (se nedenfor) vil også stige, da vi sender tre deltagere af sted i år.

DJ Kredstræf 2017: FBO deltager ikke pga. økonomien.

Budgettet blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse

Hele bestyrelsen genopstiller. Simon Boertmann Brüel opstiller.  Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og består i 2017 af:

Formand: Amalie Foss

Næstformand: Lajka Birkedal Hollesen

Kasserer: Claus Stenhøj

Sekretær: Birgit Friis Petersen

Bestyrelsesmedlem: Simon Boertmann Brüel

8. Valg af suppleanter

Anders Bagger Pedersen er fremover suppleant.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Christina Estrup

Revisorsuppleant: Mette Holm

10. Valg af delegerede til DJ’s delegeretmøde

Mødet foregår 23.-24. april. Antallet af O-medlemmer afgør, hvor mange delegerende de forskellige grupper kan stille. FBO sender i år tre delegerede: Amalie, Lajka og Simon.

11. Valg af teksterpriskomité

Teksterpriskomitéen består af sidste års prismodtager, 1-2 medlemmer af bestyrelsen og 1-2 medlemmer. I år vil komitéen bestå af Henrik Thøgersen, Lajka og Simon fra bestyrelsen (Amalie vil bidrage med faglig og historisk viden) samt Ümit Öztürk.

12. Eventuelt

DJ og tekstning: Tine fortalte om, at DJ fremover sætter fokus på vores område under overskriften: Kvalitet i tekstning. DJ og FBO vil samarbejde omkring et projekt om at understrege vigtigheden af god tekstning. Arbejdsgruppen skal ud over Amalie fra FBO bestå af DJ’s formand Lars Werge og næstformand Tine Johansen, kommunikationskonsulent og jurist samt konsulent Henrik Bruun, som p.t. er den, der ved mest om vores arbejde.

Projektet blev sparket i gang af Lars Werges indlæg i Journalisten og Politiken omkring emnet. Artiklen er blevet meget delt og diskuteret, også uden for vores rækker. FBO-medlemmer opfordres til at komme med forslag til samarbejdspartnere. Forslag på mødet var: Danske Handicaporganisationer samt film- og TV-anmeldere.

Et godt eksempel: En mødedeltager oplyste om DR Teksts nye tiltag omkring webtekstning, som fremover i stigende grad vil blive tekstet af DR Tekst frem for af journalisterne selv. Webklip sendes også til oversættelse og tekstning ’ude i byen’ hos fx DVT. Dette tiltag vil højne kvaliteten og dermed øge troværdigheden og falder godt i tråd med DJ’s nye initiativ.

Situationen i branchen: Et medlem udtrykte sin store bekymring i forbindelse med DR og medieforliget. DR skal til at sende tekstningen i udbud men kan også vælge at øge de nuværende aftaler med ét år. Medlemmet opfordrede DJ til at gå i dialog med branchen.

Medlemmet opfordrede også DJ til at gå i dialog med arbejdsløse tekstere, så disse frem for at vælge at gå tilbage til tekstfirmaer, der betaler dårligt, i stedet ser sig om efter nye beskæftigelsesmuligheder. Dette for at undgå yderligere løntryk i branchen.

Medlemmet påpegede, at der p.t. oplæres for mange tekstere i forhold til mængden af opgaver. Disse kommer blandt andet fra KU. Medlemmet opfordrede DJ til at handle på dette og gå i dialog med KU.

Endelig opfordrede medlemmet DJ til at medvirke til, at DR i forbindelse med medieforliget pålægges en form for kædeansvar, således at tekstleverandører til DR fremover skal sikre sig, at arbejds- og aflønningsforholdene hos leverandørerne er i orden.

BFP, april 2017

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk