Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 28-10-2020

Afholdt online

Deltagere: Amalie, Simon, Eskil, Natascha, Cecilie                  

Referent: Natascha

 

1. Portalen. Afrapportering og stillingtagen - udskydes til møde vol. 2, hvor Claus kan være med.

 

2. Retningslinjerne - afrapportering og sortlistning

--- herunder: Iyuno samt eventuel kontakt til og sortlistning af SDI, Plint. Der vil afholdes fællesnordisk møde med Iyuno efter længere dialog med både dem og de andre nordiske forbund. Henrik Bruun vil repræsentere os ved dette. Der drøftes mere formelle retningslinjer for, hvordan retningslinjerne bruges, og hvordan underskriverne holdes op på dem. Amalie kontakter Henrik vedr. en henvendelse til Plint om retningslinjer og arbejdsforhold. Vi vil henvende os til SDI om retningslinjeoverholdelse. Natascha skriver et udkast, som vi sender forbi Henrik for at få input.

 

3. Fagfortælling. Nataschas omformulering sendes rundt efter mødet til gennemtjek og så videre til Freja og Per.

 

4. FIT Europe's campaign visuals (overført fra mødet 12/8) Udskydes til møde vol. 2, hvor Claus kan deltage.

 

5. 25-års jubilæum. I 2021 er det 25 år siden, der var stiftende generalforsamling, så det drøftes at holde en fest i årets løb, når coronavirussen tillader det. Evt. slået sammen med teksterprisen 2020. Gerne udendørs? Hostrups Have er en mulighed – der bor Natascha, så hun forhører sig. Cecilie har en ven, der måske kan sætte telte op.

 

6. Evt.

  • Teksterprisen 2020 skal på dagsordenen til møde vol. 2
  • Eskil har drøftet en undersøgelse om sexisme i branchen. Emnet kommer på dagsordenen til næste gang.
  • Eskil har også drøftet kreditering på Disney plus, der aktivt fravælger kreditering. Det kommer på dagsordenen til næste møde.
  • Punkter til nyhedsbrev drøftes kort
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk