Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 28-01-2019

Referat af FBO-bestyrelsesmøde den 28. januar 2019 hos Simon
Til stede: Amalie Foss (formand), Simon Boertmann Brüel (næstformand), Cecilie Hassenkam, Claus Stenhøj og Eskil Hein  
Fraværende: Ümit Öztürk

0. Generel orientering og valg af referent: Cecilie valgt til referent.

 

1. Opfølgning på Det Store Arrangement, herunder logo, hjemmesiden, budget, engelsk version og retningslinjer for ad hoc-opgaver i FBO's regi:

- Arrangementet var en succes med gæster mange steder fra. Budget er stadig ikke færdigt, da nogle fakturaer ikke er modtaget endnu. FU har bevilget 40.000 kr. til lancering af retningslinjer/udarbejdelse af hjemmeside m.m.

- PDF’en er pt. hentet ca. 200 gange. Den engelske version er lige på trapperne.

- Logo: Vi har fået en del forslag fra John Berndt Hansen og valgt et, han kan gå videre med. En modernisering af det gamle.

- Henrik Bruun vender tilbage med input til retningslinjer for ad hoc-opgaver.

 

2. Opfølgning på andre hængepartier, herunder valgforbund til delegeretmøde, manglende kreditering af tekstere og dubbere (m.fl.) hos streamingtjenesterne:

 - Vi er i valgforbund med Freelancegruppen. Amalie, Simon, Eskil og Cecilie er friske på delegeretmøde. Alle andre medlemmer kan stille op. De tre pladser besættes ved afstemning til generalforsamlingen.

- Manglende kreditering hos streamingtjenester skal vendes med DJ’s politiske sekretariat (Anna Langhorn/Hans Jørgen Dybro). Skuespillerforbundet, Tv-gruppen, FAF, m.fl. skal inddrages i problemet og opfordres til at være med til at tage kontakt. Det vil give mening at inddrage internationale aktører også – fx The International Federation of Coalitions for Cultural Diversity (IFCCD). Simon og Eskil laver en handlingsplan.

 

3. Gratis annonceplads i Journalisten:

- Vi har ikke fået udnyttet denne mulighed. Vi bør udnytte pladsen til at gøre opmærksom på FBO, evt. med næste arrangement.

- Vi bruger den trykte annonce til Teksterprisen.

- Nyhedsbrevannoncerne bruger vi første gang på generalforsamlingen 9. marts. Annonce til indrykning 21. februar skal være klar 14. februar: ”Husk FBO’s generalforsamling [DATO]. BEMÆRK tidspunkt.”

- Simon sender invitation senest 7. februar med tilmelding. Husk at notere hvis vegetar. Cecilie laver nyhed på FBO’s hjemmeside, som der kan linkes til i annoncen.

 

4. Rettighedsmidler. Deadline nærmer sig. Skal FBO bede om en status?

Vi har været i kontakt med DJ, som snart kommer med en udmelding.

 

5. Optakt til generalforsamling:

Claus har lavet udkast til invitation og to ændringer i vedtægterne. 1) Der tilføjes et punkt om valg af repræsentant til Ophavsretfondens bestyrelse. 2) Der ændres i punktet om antal af bestyrelsesmedlemmer samt perioden, som bestyrelsesmedlemmerne vælges for. Dvs. at det skal besluttes, hvem der er på valg for hhv. et og to år i den første periode.

 

6. Eventuelt:

Amalie laver en opfordring til at deltage i Media for All. FBO giver et tilskud til medlemmer, der ønsker at deltage, inden for et afsat budget.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk