Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 12-12-2018

Referat af FBO-bestyrelsesmøde den 2. maj 2018 hos Cecilie
Til stede: Amalie Foss (formand), Simon Boertmann Brüel (næstformand), Cecilie Hassenkam, Claus Stenhøj, Eskil Hein og Ümit Roman Öztürk samt Henrik Bruun

 

0. Generel orientering og valg af referent: Ümit valgt til referent.

1. Opfølgning på tidligere møder: FIT, indholdet på hjemmesiden, rettighedsmidler, GDPR:

Amalie tager til FIT-konference i Panama til marts for at berette om tekstning og kvalitetskriterier-projektet i Norden og Europa, og hvorfor sidstnævnte skal udbredes.

Hjemmeside: Cecilie har været i gang med at rydde op på hjemmesiden og opdatere denne med relevant information samt referater. Dette kan sendes ud i nyhedsbrevet sammen med en opfordring til medlemmerne om, at hvis de savner nogle oplysninger på hjemmesiden, skal de bare sige til.

Rettighedsmidler: Hvis udlodningen af midler til teksterne er udskudt til januar, betyder det så, at de andre faggrupper venter pænt til januar?

FBO retter henvendelse til DJ Rettighedsmidler med uafklarede spørgsmål:

 • Fordelingsnøgle
 • Bliver der tilbageholdt midler til uddeling i de kommende år? Til dem, der først søger efter 2-3 år.
 • Hvad bliver der af overskydende midler, der ikke bliver uddelt?
 • Når man kan søge midler efter 2-3 år, hvordan søger man så bagudrettet?
 • Hvordan går det med udvidelsen af ’åbningstider’?

Claus tager fat i Lasse Glavind for at afstemme.

GDPR:

Tidl. medlemmer af bestyrelsen har stadig adgang til bestyrelsens Dropbox, hvori der er følsomme oplysninger. Cecilie opretter nye Dropbox og flytter indholdet derover, hvorefter indholdet i den første konto slettes. Cecilie sørger i denne proces også for, at følsomme oplysninger, vi ikke behøver/burde have liggende, bliver slettet.

Alle i bestyrelsen er blevet opdateret om GDPR-regler.

Opdatering af medlemsoplysninger på hjemmesiden – gemmes til et andet møde.

 

2. FBO i valgforbund til delegeretmøde:

Vedtaget – FBO går i valgforbund med andre interessenter for at optimere antallet af delegerede.

 

3. Generalforsamling fastlagt:

Fastlagt til 9. marts i det store mødelokale i forbundshuset.

Datoen kan evt. meldes ud i næste nyhedsbrev som en lille ’save the date’.

Punkt til GF-vedtægter: Skal bestyrelsesmedlemmer sidde i to år ad gangen (forskudt)? Det kan måske skabe et problem, når man første gang skal vælge halvdelen af medlemmerne til et år og den anden halvdel til to år. Nogle kan måske kun lokkes med, hvis de kun skal være der i et år, for mere kan de ikke overskue.

Vi tager punktet op til genovervejelse til næste møde.

Hvor mange (faste) medlemmer skal bestyrelsen bestå af i fremtiden? Hvor mange suppleanter? Her skal der også tages hensyn til, hvor meget TA, vi har til rådighed pa.

 

4. Manglende kreditering af tekstere og dubbere (m.fl.) hos streamingtjenesterne, evt. kontakt til skuespillerforbundet:

Streamingtjenesterne kører Autoplay forskelligt. Nogle går direkte videre til næste afsnit, andre kører teksterne helt ud – fx Netflix på tv’et. På tablet/computer kører de typisk videre til næste afsnit efter få sekunder.

Skriv henvendelse til DJ’s politiske sekretariat. Gå gerne sammen med andre faggrupper og forbund for at få mere vægt.

Medlemmerne kan hjælpe sig selv ved at sætte deres kreditering på, lige efter at programmet er slut.

Simon råder i et nyhedsbrev medlemmerne til at sætte kreditering på i de første 10 sekunder efter at programmet er slut, fx efter instruktørens kreditering.

Ümit undersøger, om man i DR’s programmer (fx Colbert Report) må sætte kreditering på, så snart rulleteksterne går i gang, selvom programmet reelt ikke er slut – fx musik i studiet, men UDEN tale.

 

5. Media 4 All i Stockholm. Skal vi støtte medlemmer, der deltager?

Der bliver givet rabat (af M4A) til udøvende tekstere ved deltagelse i konferencen. Vi kan udstede en dokumentation for medlemskab til de medlemmer, der er interesseret i at deltage i konferencen.

Forslag til tilskudsordning:

Der oprettes en pulje, hvorfra vi kan udlodde støtte til medlemmer, der gerne vil deltage i internationale konferencer (støttet af FBO).

 • Puljen skal kunne søges til x antal udvalgte arrangementer/konferencer per år.
 • Der skal afsættes et fast beløb til hver konference – hele puljen fordelt på antal konferencer.
 • Det skal være et fast beløb, man kan søge per medlem (fx 800,-), og vi kan kun støtte et vist antal medlemmer – den enkelte konferencepulje divideret med den faste støtte, fx 800,-
 • Medlemmer, der allerede har modtaget støtte til en konference, kan godt søge til en ny, men kommer bag i køen. Hvis der ikke er flere ansøgere, kan man så få støtte igen.
 • Efter et halvt år kan bestyrelsen enten vælge at føre ubrugte midler over til andet halvår, at finde nye konferencer at støtte eller at føre midlerne over til næste års budget som overskud.

6.  Arrangementet 11/1:

- Gennemgå materialet.

Ansøgning til forretningsudvalget.

Ansøgning skal indeholde:

 • Hvorfor holder man arrangement? Hvad kan arrangementet?
 • Kan det skaffe nye medlemmer/fastholde eksisterende?
 • Kan det bidrage til det overordnede DJ-fællesskab?
 • Budgetoverslag. Hvor meget søger vi om? Det er taktisk klogt at søge om det samme beløb, vi selv skyder ind.

- Henvendelse til DJ's ledelse

- Invitationer

- Pressemeddelelser

Opfølgning:

Overdragelse af Undertekster.dk – hvem skal hoste?

 • Siden overdrages til FBO/Claus. Claus sender relevant info til Cecilie, som sørger for den videre proces – giver besked til Kirsten Marie.

FBO’s logo.

Er lavet af John Bendt Hansen. Cecilie skal bruge hans oplysninger. Logoet skal opdateres.

Amalie skaffer oplysninger til Cecilie.

Cecilie skriver til KM og svarer på seneste henvendelser og spørgsmål.

Amalie sender kriterier til Lars Werge og beder om endelig godkendelse. DJ skal være afsendere sammen med FBO. DJ’s logo skal bruges til dokumentet. Der skal linkes til Undertekster.dk fra DJ’s side.

 

7. Målsætninger for 2019 - herunder genoprette god tone efter portalshitstorm og skabe mere struktur i bestyrelsesarbejdet:

Medlemmerne opfordres til at tænke over, hvad der kunne være gode målsætninger for den nye bestyrelse i 2019.

Det kunne være en ide at få datoen for fordeling af midler af DJ Rettighed, så vi kan lægge en kommunikationsstrategi til vores medlemmer.

 

8. Eventuelt:

Delegeretmøde: 28-29. april.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk