Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 12-06-2019

Referat af FBO-bestyrelsesmøde den 12. juni 2019
Til stede: Amalie, Claus, Cecilie, Simon, Natascha, Eskil

0. Valg af referent: Eskil

1. Opfølgning på DJ-møde om ophavsretsmidler:

DJ redegjorde for deres version af forløbet med uddelingen af midler for 2017. Problemer og kritikpunkter blev opridset. Der blev lagt en plan for de fremtidige uddelinger ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet fra FBO’s medlemmer. De kanaler, hvor programmerne ligger i portalen, kommer til at fortsætte som for 2017. Andre kanaler, hvor registreringen er mangelfuld eller ikkeeksisterende, vil blive fordelt efter det antal spilleminutter, den enkelte har tekstet i løbet af visningsåret.  Det ser bestyrelsen som et positivt tiltag, da registreringen umuliggør andre løsninger på nuværende tidspunkt. Medlemmerne skal levere dokumentation for det antal tekstede minutter, og hvilken kanal/kanalfamilie de har været vist på, samt procenter for delte programmer.

Bestyrelsen stillede sig kritisk over for vægtningen mellem kanalerne. Det er en beslutning, der er truffet af DJ efter rådgivning fra Ophavsretsfondens advisory board og forbundets jurist. Bestyrelsen overvejer at gå videre med et forsøg på at ændre eller ophæve vægtningen for vores faggruppe.

Der er stadig åbent for henvendelser om og klager over 2017-uddelingen. Hvis man oplever stor diskrepans og manglende programmer, kan man henvende sig. Portalen åbner igen til efteråret for de tekstere, der slet ikke har været inde at registrere og godkende programmer.

Bestyrelsen har aftalt med ophavsretsgruppen, at FBO bliver inddraget i testningen af det nye system, før det bliver rullet ud.

Medlemmerne må gerne melde tilbage til bestyrelsen om ønsker/feedback til portalen.

 

2. Indstillinger til HB-udvalg:

Gruppen kan indstille medlemmer til udvalgene i HB. Det skal ske senest søndag. En gylden mulighed for at få større indblik i forbundets arbejde og gøre en forskel! Der gives tabt arbejdsfortjeneste.

 

3. Status på løn hos SDI:

SDI og BTI i nordisk perspektiv. Henrik Bruun: Teksterne hos SDI skal mødes og vise kampgejst. Taksterne har ikke rokket sig i 16 år. Liste over freelancerne skal stykkes sammen. Hvor mange er medlemmer af FBO?

 

4. Orientering om HB-møde:

Basalt. Mange nye medlemmer i HB-udvalgene. DJ har telt på folkemødet. Det er bredere rettet. Næste gang kunne FBO tage med og orientere befolkningen om vigtigheden af undertekster.

 

5. Evt.: n/a

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk