Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 08-08-2019

Referat af FBO-bestyrelsesmøde den 8. august 2019

0: Generel orientering og valg af referent: Cecilie tager referat.

1: Sager til orientering/drøftelse:

- Rettighedsmidler - herunder opfølgning på møde med DJ i uge 28:

Claus skulle til møde med Lars Werge, som i mellemtiden er gået af. Mødet blev taget af Tine Johansen og Henrik Bruun i stedet. Vægtningen kan de ikke gøre noget ved. FBO har pointeret uligheden ved, at TTV/TV-avisen (automatisk indberettet) vægtes så højt.

Claus beder DJ indhente tal fra DR om antal seere, der bruger TTV-tekster.

- Situationen i Norge:

Oven på nordmændenes aktion er der blevet aftalt møde mellem DJ og den nordiske chef for BTI. Vi arbejder på at mødet bliver fællesnordisk. Det er vigtigt, FBO støtter vores norske kollegers aktion. Hvis det bliver aktuelt med en lignende aktion i DK, vil DJ sagtens kunne bakke medlemmerne op økonomisk.

2: Kommende arrangementer:

- Teksterpriskomitéen lukker snart for nomineringer. Vi presser på for flere nomineringer indtil skæringsdatoen 15. aug.

- Amalie står for anden runde af talegenkendelse på Christiansborg i efteråret.

- Medlemmerne må meget gerne komme med ønsker til faglige/sociale arrangementer og eller give en hånd med i planlægningen. Forslag fra FBO: Politimuseet, skydebanebesøg m. frokost/middag.

3. Evt.:

- FIT har lavet en taskforce m. fokus på medieoversættelse, som skal definere billedmedieoversættelse. Amalie beder bestyrelsen hjælpe med input.

- Lajka er i gang med at samle en gruppe, der vil byde ind på EU-udbuddet TRAD19. Interesserede kan henvende sig til hende på lajkabirkedal@gmail.com.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk