Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat, 07-03-2017

Til stede: Amalie Foss, Birgit Friis Petersen, Claus Stenhøj og Lajka Birkedal Hollesen

1. Valg af referent

Birgit

2. Generalforsamling 2017

Medlemmerne huskes på GF via en mail. Lokale er på plads, og bestyrelsen mødes en time før mødestart og sørger for det praktiske. Der mangler et punkt på dagsordenen: teksterpriskomitéen. Claus indsætter dette og tager kopier med til GF. Der er kun få tilmeldte.

3. Bestyrelsens arbejde

a. Bestyrelsesmøder fastlægges efter GF/på første bestyrelsesmøde efter GF.

b. Medlemsarrangementer:  Der skal fokus på flere faglige medlemsarrangementer. Birgits SubMachine-arr. skal planlægges. Dato skal fastsættes med Lasse og Claus og det praktiske skal ordnes. Lajka undersøger, om vi kan få en arrangementskalender på hjemmesiden.

c. Hvem gør hvad: Birgit vælges til sekretær. Amalie overvejer, hvilke dele af hendes arbejde, der kan varetages af andre. Claus påtager sig primært kassereropgaver.  Ved første bestyrelsesmøde taler vi om en eventuel omfordeling af opgaver.

d. Eksternt samarbejde: I DJ-regi deltager FBO som observatører i hovedbestyrelsesmøder o.lign. Angående det internationale samarbejde, så ligger dette primært i AVTE-regi (AudioVisual Translators in Europe). Amalie er president for AVTE. Derudover er der et nordisk samarbejde, som formentlig udvikler sig i mere europæisk retning.

e. Hjemmesiden: Det foreslås, at der udover en kalender skabes mulighed for at lægge indkaldelser og referater m. bilag fra hhv. bestyrelsesmøder og generalforsamlinger ind. På denne måde informerer vi medlemmerne + skaber en form for arkiv.

4. Velkomstmail

Birgit laver udkast. Brevet skal indeholde info om Facebook, LinkedIn, rådgivning, medlemsarrangementer, teksterbar samt den nationale og internationale kamp for bedre standarder og priser.

Når vi har lavet brevet, vil DJ udsende det til nye medlemmer for os.

5. LinkedIn-gruppe og –side

Lajka ser på det og laver udkast.

6. APSIS

Lajka skal lære APSIS at kende. Det er det program, der bruges til at udsende nyhedsbreve til medlemmerne. Inge har hidtil sørget for dette, men kan ikke forventes at lave dette arbejde fremover. Lajka kontakter forbundet om oplæring i softwaren.

7. Bestyrelsesmail

Der var ønske om, at denne kan viderestilles til alle. Lajka undersøger. (NB: Lajka har undersøgt: der kan kun omstilles til 1 mailadresse).

8. Kredstræf

DJ’s kredstræf: Vi deltager ikke i år, da økonomien ikke tillader det.

9. Eventuelt

* AVTE holder i år møde i Paris 7.-9. juni. Emnet er ’Hvordan øges kendskabet til vores fag?’. Netflix er inviteret. DJ deltager med formand Lars Werge og forhandlingskonsulent Henrik Bruun.

* Amalie orienterede om, at DJ tager fat i tekstning som politisk projekt. Der skal holdningspåvirkes.

* DJ og FBO er i dialog omkring det nye DR-udbud.

* Birgit orienterede om, at der er et problem omkring kreditering af livetekstning på DR. Her skal Henrik Bruun fra DJ kontaktes.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk