Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 05-11-2020

Afholdt online

Deltagere: Natascha, Simon, Eskil, Amalie, Claus, Cecilie

 

1. Portalen. Afrapportering og stillingtagen. Amalie har haft møde med Henrik om alverden og bl.a. portalen. Henrik siger, vi må gå til den politiske ledelse med vores anke, men den vej har vi prøvet. Vi må vente med evaluering med rettighedsmiddelgruppen til efter endt uddeling, som først er omkring jul. I mellemtiden prøver vi at få afklaret, hvad de andre specialgrupper egentlig har oplevet og gøre fælles front til senere kritik. Mht. Peters specifikke sag om afvisning grundet fastansættelse har den skabt tvivl om ansættelsesstatus og ret til at søge midler og om de forskellige kategorier ”ikke mig”, ”fastansat”. Claus ringer til Peter for a få afklaring om sagen, og så kontakter vi Rettighedsmiddelafdelingen for at få bragt det her i orden. Det drøftes at få Copydan-forbehold på kontrakten meldt ud som fast besked i Facebook-gruppen og som standardnotits på nyhedsbrevet. Simon sørger for dette.

 

2. Sexismeundersøgelse. Det drøftes at lave en kort spørgeskemaundersøgelse for at afdække, om der overhovedet er behov for en undersøgelse af sexisme i branchen. Eskil, Natascha og Simon danner taskforce og får lavet en SurveyMonkey-undersøgelse.

 

3. Kreditering på Disney. Det er kommet os for øre, at Disney aktivt siger, at de ikke vil have krediteringer, men de er dog stadig i nogle filer. Amalie har adspurgt medlemmerne, men ikke fået svar. Amalie får Henrik til at skrive til Disney for at gøre opmærksom på, at kreditering er et lovkrav i DK.

 

4. FIT Europe's campaign visuals (overført fra mødet 12/8) Natascha forklarer om kampagnen, som vi meget gerne vil have I brug på hjemmesiden. Vi skal i det hele taget have fat i DJ for at få opdateret hjemmeside med nye farver og nyt logo og evt. grafik fra FIT. Amalie hiver fat i John for at få tilsendt den endelige ”pakke”. Natascha prøver at aftale et møde med DJ om at blive sat ind i hjemmesiden. Amalie og Natascha danner taskforce og vælger, hvordan vi vil bruge FIT visuals.

 

5. Teksterprisen 2020. Vi vælger at droppe/udskyde den, da corona simpelthen betyder, vi ikke kan afholde noget tilfredsstillende.

 

6. Opfølgning på diverse:

- Henvendelse til SDI: Natascha sender sit udkast til Amalie, som går videre med det med Henrik og evt. de andre nordiske forbund.

- Henvendelse til Plint: Amalie får Henrik til at bede om et møde vedr. påtvungen kontraktunderskrivelse for at få adgang til jobportalen og i det hele taget ændringer i kontrakten, problemet med shark tank-metoden, manglende overholdelse af retningslinjer, manglende kreditering på Disney, generel kreditering.

- Fagfortælling: Den skal godkendes på GF i 2021.

- Nyhedsbrev: udkastet drøftes og godkendes.

 

7. Evt.

- Webinar: Amalie og Natascha fortæller.

- 25-årsjubilæum: Natascha har skrevet til Frederiksberg kommune om at låne Hostrups Have.

- Eskil påpeger, at punktet om kreditering på hjemmesiden trænger til en gennemgang. Eskil skriver til Henrik for at få korrigeret teksten.

- Næste møde: 9/12 kl. 16.00

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk