Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 04-01-2021

Afholdt online

Deltagere: Natascha, Amalie, Claus, Simon, Cecilie, Nat

Referent: Natascha

 

Dagsorden:

 

1. Ophavsretsmiseren. Efter et sidste forsøg på at skabe dialog må vi simpelthen give op. Nu er det tid til at gå til Journalisten. Der drøftes timing og strategi ifm. GF, og hvad der er hensigtsmæssigt for medlemmerne. Amalie har talt med en ophavsretsadvokat om sagen og spurgt, om man kan klage, hvortil svaret var: ”Det kan man altid.” Risikoen er, at hele opgaven bliver rykket til en anden instans. Vi kan få inddraget en advokat reelt, men til det skal der sammensættes materiale, så det skal vi også afsætte tid til og overveje nøje. Det drøftes, hvordan vi bedst bruger potentiel advokattid. Der drøftes en konkret udmelding til medlemmerne om beløbet til uddeling og antallet af ansøgere for at give dem indblik. Claus, Natascha og Amalie sammenstykker en sidste svada til DJ ud fra et udkast, Natascha skriver. Problemer: betatesterne, manglende klarhed over kanalerne, Advisory Board bliver brugt som undskyldning, samtidig med at vi får at vide, at de ikke har den store indflydelse etc. Plan: ”Svada” til DJ, så udlodder de, så taler vi med advokaten. Vi inddrager Journalisten asap for at forsøge at time orientering af medlemmer og GF. Claus og Amalie tager fat i Journalisten.

 

2. Planlægning af GF. Det bliver jo nok online. Amalie har skrevet til Hans Jørgen Dybro, der har sendt mail ud om onlineløsning.

 

3. Disney og manglende kreditering. Vi er lidt på bar bund, mht. hvem vi kan tage kontakt til. Streamingtjenesternes ”gå videre-funktion” er problematisk og bør ses på af jurister. Der er flere varianter af problemet. TV2 Play dækker fx for krediteringen med forslag til, hvad man nu kan se. Simon tager fat i Henrik.

 

4. Plint og fjernelse af SDI-krediteringer. Henrik bliver påmindet om sagen af Simon. Vi vil opfordre Henrik til at melde rygtet om det her ud på Facebook, så det når de berørte.

 

5. Plint i øvrigt (Henriks henvendelse om diverse, blandt andet shark tank-konceptet). Henrik bliver påmindet om sagen af Simon.

 

6. Henvendelse til SDI. Angående 30% lavere takster for efterredigering af maskinoversættelse jf. hele sagen med Iyuno, og om de nu også kan blive stående som støtter af Retningslinjerne. Henrik bliver påmindet om sagen af Simon.

 

7. Sexismeundersøgelsen. Simon og Natascha samler bolden op asap.

 

8. FIT Europe-kampagnen. Natascha er i gang. Afventer møde med Ane-Cecilie fra DJ.

 

9. Hjemmesiden. Natascha er i gang. Afventer møde med Ane-Cecilie fra DJ.

 

10. Orientering om AVTE v. Amalie. Positiv fortælling om fornyet aktivitet, onsdagsmøder, EU-kampagne og dialog med folk inden for oversætterfaget om den generelt pressede situation. Der skal også holdes møde om maskinoversættelse for at klarlægge en, eller om der er en, fælles holdning at arbejde ud fra.

 

11. Evt.

Twitter-profil? Cecilie er måske interesseret i at sættes det i værk. Natascha hører hende.

Vi skal have afklaret, hvem der egentlig står for Undertekstning.dk og evt. have overdraget ansvaret. Natascha hører DJ’s IT-afdeling, om de kan administrere den under FBO’s site.

Delegeretmøde foregår d. 25/4 – 2021, og der skal vælges delegerede på GF.

Betaling af logo-John. Claus tjekker op.

Næste møde: Mandag d. 1/2 - 2021 kl. 18.00.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk