Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 03-04-2018

Referat af FBO-bestyrelsesmøde den 3. april 2018 på Simons kontor
Til stede: Amalie Foss (formand), Simon Boertmann Brüel (næstformand), Cecilie Hassenkam, Eskil Hein, Ümit Roman Öztürk

 

0: Generel orientering og valg af referent: Ümit valgt som referent.

Velkommen til bestyrelsen. Vi skal gøre vores bedste for at give de nye en let orientering, så I ikke falder rallende om.

 

1. Sager til orientering/drøftelse/lad os få det gjort

1.1 Nye bestyrelsesmedlemmer:

De nye rekrutter skal på bestyrelseskursus ved Henrik Bruun og er ved at finde frem til en dato.  Det tyder umiddelbart på, at det bliver 8. maj.

1.2 Fordele roller/ad hoc opgaver:

Cecilie er vores SoMe-redaktør og genopliver den nys begravede FBO-gruppe for ikke-medlemmer. Her kan hun bl.a. genbruge Simon nyhedsbreve. Skal gøres til administrator.

1.3 Mirkas spørgeskema om AVT i Europa: 

Udsat til næste møde.


2. Sager til beslutning

2.1 Referat - gennemgang: 

Godkendt.

2.2 FBO-medlemskab af FIT?

Det blev besluttet, at vi melder os ind i FIT – Fédération Internationale des Traducteurs. Vi indsendte på aftenen vores indmeldingsblanket, og den er siden blevet godkendt.

2.3 Deltagelse i Languages and the Media?

Konferencen Languages in  the Media I Berlin kan være interessant at deltage i, men deres priser er stadig ret høje, og vi venter på, at de sætter dem lidt ned.

 

3: Eventuelt:

Når vi skal holde møder, skal dagsordenen sendes ud senest 14 dage før mødet. Eskil påtager sig ansvaret for fremover at indsamle punkter til dagsordenen.

Teksterprisen bliver i år afholdt 27. september. Udvalget vil snarest mødes og så småt begynde at planlægge dagen.

 

De næste bestyrelsesmøder (alle fra klokken 18):

  • 2. maj
  • 11. juni
  • 21. august
  • 19. september
  • 29. oktober
  • Novembers møde fastlægges til mødet i maj.
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk