Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 02-05-2018

Referat af FBO-bestyrelsesmøde den 2. maj 2018 på Simons kontor
Til stede: Amalie Foss (formand), Simon Boertmann Brüel (næstformand), Cecilie Hassenkam, Eskil Hein og Ümit Roman Öztürk

 

0. Generel orientering og valg af referent: Eskil valgt til referent.

 

1. Sager til orientering/drøftelse/lad os få det gjort

1.1 Opfølgning på foreningens SoMe:

Der skal annonceres for DJ-medlemmernes mulighed for at leje ferieboliger til fordelagtige priser. FBO’s hjemmeside trænger til opdatering. Der undersøges muligheden for at lægge mødereferater på hjemmesiden, og Eskil får login fra Simon og prøver at kigge på det. Cecilie har forgæves forsøgt at ændre navnet på den åbne Facebook-gruppe, så nu ender det med, at der laves en ny gruppe, hvorefter den gamle lukkes.


1.2  Amalie orienterer om årsmøder i Stockholm og Oslo, konference i Kina og politisk påvirkningsarbejde:

Amalie har været til årsmøde i de svenske og norske teksterforbund og fortalte om nordmændenes arbejde med at udarbejde fælles kvalitetsstandarder for undertekster. Svenskerne vil kopiere bedriften, og på længere sigt kan der måske blive tale om en nordisk model. Årsberetningen fra den norske generalforsamling rundsendes som inspiration til bestyrelsesmedlemmerne. Amalie har desuden været til konference i Kina, hvor man arbejder på at oprette en teksterforening. Der blev skabt nye kontakter, som formanden vil følge op på. Snakken faldt på de høje takster i Japan, og man vil undersøge, hvad der ligger til grund for dem.

1.3 Takster hos Netflix-leverandører, forespørgsler fra diverse uden- og indenlandske firmaer:

Medlemmerne skal opfordres til at rapportere henvendelser fra alle ’nye’ firmaer til Amalie, så hun og Henrik Bruun fra DJ kan sende dem en lille hilsen og orientere dem om rammeaftaler og forhold på det danske marked.

1.4 Fagligt arrangement. Forslag: britisk engelsk, efterretningsvæsenet og terminologi:

Der var enighed om, at det bliver svært at nå et fagligt arrangement inden sommerferien, så planen er i stedet at lægge det i slutningen af august eller starten af september. Der er forslag om oplæg om terminologi fra efterretningstjenesten eller retsmedicin, forskellen på britisk og amerikansk engelsk, Cockney rhyming slang.

1.5 Tilskud til Fagfestival 18:

Der var enighed om ikke at tilbyde tilskud til deltagelse ved Fagfestival, da relevansen for tekstere blev vurderet at være begrænset.

1.6 Teksterprisen. Skal vi i gang?

Første møde for teksterpriskomitéen blev fastlagt, og Ümit har kontaktet Aftenshowet med henblik på dækning af arrangementet.

1.7 Freelance-kalkulator – vi bør have en:

Muligheden for at få en freelancekalkulator på hjemmesiden blev diskuteret, og selve kodningen kommer efter alt at dømme til at kræve hjælp udefra. Der foreligger en svensk skabelon, som nok kan kopieres. Desuden skal de anbefalede takster på hjemmesiden opdateres. Henrik Bruun vil blive bedt om at opklare, hvor oplysningerne til DJ’s lønstatistik for tekstere stammer fra.

 

2: Eventuelt

Simon sender login til hjemmesiden ud til hele bestyrelsen. Næste bestyrelsesmøde er den 11. 6. klokken 18.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk