Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat 01-02-2021

Afholdt online

Deltagere: Natascha, Simon, Amalie, Claus, Cecilie

Gæst (fra 18.00 – 18.20): Håkon Stolberg

Referent: Natascha

 

1. Orientering v. Håkon Stolberg.

- Håkon fortæller om sin nye miniafdeling, som vi kan hive fat i til både det lavpraktiske og hjælp til videre kontakt i DJ. Det aftales at holde et møde med Amalie og en anden, Håkon og Henrik Bruun for at lære hinanden bedre at kende.

2. Opfølgning på sidste møde.

- Dækkes af de følgende punkter bortset fra sexismeundersøgelsen. Simon får lavet sit udkast til mandag d. 8/2

3. Natascha fortæller om nyt arrangementssystem hos DJ.

4. Planlægning af og indkaldelse til online-gf. Regnskab og budget v. Claus.

- Claus sørger for at sende invitation ud og beder om tilmelding, navn og mailadresse. Amalie, der er modtager på bestyrelsesmailen, samler op på tilmeldingerne.

5. Pressefotograferne vil være specialgruppe.

- Har vi nogle kommentarer? Nej. Amalie svarer Hans Jørgen

6. DJ's fagpolitiske prioriteringer.

- Hovedbestyrelsen vil gerne havde dem drøftet på GF. Vi sender dem ud sammen med indkaldelsen og beder folk komme med kommentarer under evt. til GF

7. Safety-fond.

- Vi sender det sædvanlige bidrag plus det fra sidste år, som aldrig blev betalt. Claus overfører.

8. IYUNO

- De har nu opkøbt SDI, så den igangværende sag om SDI’s standarder ender under den allerede igangværende samtale med de andre nordiske forbund om netop Iyuno. Lige nu er den strandet ved, at der nok ikke bliver et møde, da Iyuno forlanger en NDA. SDI blacklistes nok. Simon sørger for en udmelding på FB og/eller nyhedsbrev om dette.

9. FIT-GDPR-dokument, som er videresendt.

- Overføres til første møde efter GF!

10. Undersøgelser: Valdez og ELIS2021.

- Simon smider dem på SuperSubbers med lidt tids mellemrum.

11. JAT call for papers.

- Simon sender den ud til medlemmerne i nyhedsbrev for at se, om det har interesse. (EU-undersøgelsen prioriteres)

12. Evt.

- 25-årsjubilæum. Vi afventer fortsat udviklingen mht. corona.

- Natascha om projekt hjemmeside. Der er skabt kontakt til Ane Cecilie hos DJ, som gerne vil hjælpe, men der skal en konkret, detaljeret plan til, som Amalie og Natascha danner taskforce om evt. med et nyt bestyrelsesmedlem efter GF.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk