Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kursus: Islamic Art and Architecture

Rapport over studieprojekt under rammebevilling til efteruddannelse.

Skrevet af: Birthe Møllegaard

Periode:
Efteråret 2001

Som billedmedieoversætter fandt jeg det relevant at indhøste yderligere viden om islam i en formodning om, at øget opmærksomhed omkring islam kunne medføre øget behov for tekstning af dokomentar inden for dette område. Jeg fandt i efteråret 2001 et kursus "Islamic art and archicture" på Carsten Niebuhr Institut under Københavns Universitet, som viste sig at være en god indgangsvinkel til forståelse af islam samt et rigtig godt supplement, hvis man i forvejen kender til islams værdibegreber.


Efterårssemestret 2001 beskæftigede sig primært med dekoration af brugsgenstande såsom kander, fade, stager, tæpper etc. Man fik indblik i, hvordan grundlæggende værdinormer i islam såsom balance og ligevægt kommer til udtryk i kunsten med særlige teknikker i benyttelse af farver og former. Endvidere så man, hvordan ornamentikken over tid gøres mere abstrakt fra naturalistiske til geometriske former. Også miniaturemaleriet med dets mytiske og episke motiver blev gennemgået. Endvidere blev havearkitektur berørt. Undervisningen blev suppleret med lysbilleder og besøg på Davids Samling.

Forårssemestret 2002 beskæftigede sig med den arkitektoniske kunst. Moskeens oprindelse, udformning og udvikling gennem tiderne bragte kursisterne igennem hele Mellemøsten, fra Marokko ud til Indien. Det være sig både moskeens funktion, både de religiøse og sociale formål, moskeens udformningsmæssige udvikling fra "søjler" af palmetræer til pompøse arkitektoniske perler, og endelig interiørets kunstneriske udsmykning.

Jeg afsluttede projektet med en rejse til Istanbul for at studere den osmanniske kunst og arkitektur. Istanbul udmærker sig i denne henseende ved, at hofarkitekten Sinan, som var den store kanon i osmannisk arkitektur, netop her har bygget adskillige moskeer, så man har mulighed for at studere forfinelsen af en bestemt byggestil, kuppelbyggeriet, som er specielt for osmannerne. Jeg har i studieforløbet oplevet at få løftet endnu en flig af en spændende kultur, som man aldrig bliver færdig med.


Kurset "Islamic Art and Architecture" var af så snæver interesse, at det reelt aldrig har en chance for at blive udbudt på Åbent Universitet. Samtidig er universitetet jo blevet en uddannelsesfabrik, der ikke lukker folk ind uden studiekort/gebyr. Hvad gør man så, hvis man er vild i varmen efter et ganske specielt emne? Find ud af, hvem læreren er, ring til vedkommende og fortæl, hvor voldsomt interesseret man er netop i hans område og spørg, om man må deltage i undervisningen uden eksamensret. På den måde slap jeg ind.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk