Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kreditering

Som tekster har du krav på at blive krediteret, uanset hvilke andre rettigheder du måtte have overdraget. Læs her, hvordan du værner om din kreditering, og hvad du gør, hvis du ikke bliver krediteret.

kreditering

 

I Danmark har tekstere i lighed med andre ophavsmænd krav på kreditering i forbindelse med visning af teksterne på alle platforme. Det har de, fordi der gennem mange år er dannet den præcedens/sædvane, som ophavsretsloven netop henviser til.
 
Men præcedens kan ændre sig, hvis ikke vi værner om den. Hvis man stiltiende som faggruppe gennem en årrække accepterer ikke at blive krediteret, så dette nærmere bliver reglen end undtagelsen, vil den juridiske vurdering af præcedens ændre sig. Derfor er det vigtigt – især når du arbejder for udenlandske kunder – at du står fast på retten til kreditering.

Stigende problem med manglende kreditering

Fra angloamerikansk hold oplever vi i disse år et stort pres fra distributører på vores præcedens her i Danmark omkring teksterkreditering. Flere især udenlandsk baserede slutkunder forsøger at sløjfe retten til kreditering, når ordrerne forhandles. Især på dvd-markedet oplever vi i stigende grad, at teksterne ikke krediteres.

En del af årsagen er, at ophavsretslov og præcedens kan være anderledes i de lande, hvor selskabernes hovedkvarter ligger. Og der sidder nogle chefer så og kræver ens kontrakter i alle lande uden at forholde sig til/anerkende, at den angloamerikanske ophavsretslov er væsentligt anderledes end den danske.

Også på flere internationale og nationale kanaler kniber det med krediteringen, bl.a. fordi stationerne af frygt for seerflugt hopper let hen over rulleteksterne.

Ud over manglende kreditering er der også et problem med TV2's praksis med at rykke over i split screen under rulleteksterne, så krediteringen måske nok vises, men i praksis ikke kan læses. Her har DJ fået TV2 til at indgå i et udvalg, der skal se på problemet og prøve at finde en løsning.

Håndhæv din ret til kreditering

Alle de kollektive aftaler, DJ har på tekstningsområdet, sikrer tekstere ret til kreditering i henhold til ophavsretsloven. Men leverer du til kunder, der ikke har en kollektiv aftale, så sørg for, at du i din ordrebekræftelse/kontrakt/aftale har indføjet en ophavsretsbestemmelse, der klart fastholder retten til kreditering.

Hold øje med din kreditering

DJ opfordrer alle tekstere til at holde øje med deres kreditering og kræve erstatning fra tv-stationer eller distributører, hvis den ikke bliver vist. Erfaringen viser, at det er et af de mest effektive måder at få tv-stationerne til at overholde krediteringspræcedens på. Det er vigtigt, at både firmaer og tekstere håndhæver retten til kreditering, hvis vi skal modstå presset og fastholde krediteringsretten.

Hvis ikke teksterne håndhæver retten til kreditering ved at stille krav om erstatning ved manglende kreditering, risikerer præcedens at skride. Samtidig vil det blive vanskeligere at sikre sig mod ophavsretskrænkelser, og det vil blive vanskeligere at indføre individuelle fordelinger af Copydan-midler på basis af krediteringen, når teknologien i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid er til det. 

Sidst, men absolut ikke mindst, vil en væsentlig del af den faglige stolthed ved at stå ved sit produkt blive smidt ud med badevandet til skade for hele branchen. 

Husk at bevare Copydan-retten

Ud over at sørge for at bevare retten til kreditering og indgå en klar aftale omkring din ophavsret, så sørg også for at bevare retten til copydan-midler. Alle tre ting er sikret i alle DJs kollektive aftaler på tekstningsområdet, men indgår du en individuel kontrakt, så sørg for at få denne formulering med:

”Uanset overdragelsen af udnyttelsesrettigheder til værket til arbejdsgiveren bevarer freelanceren ret til at modtage vederlag via Copydan og andre lignende kollektive ordninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler og kollektive aftaler på området.”

 

Manglende kreditering

Hvad gør du helt konkret, hvis du oplever, at din kreditering ikke bliver vist? Hvis du oplever, at dit arbejde vises uden kreditering, skal du:

  • tjekke at du var korrekt krediteret i den tekstfil, du oprindeligt leverede
  • tjekke hvilke vilkår der var aftalt/evt. kollektive aftaler på leveringstidspunktet
  • sikre dig beviser på krænkelsen (original fil samt gerne optagelse af den manglende kreditering/kopi af dvd uden kreditering)
  • kontakte forbundet for individuel rådgivning

Hvis du oplever, at din kreditering ikke bliver vist, kan du kræve erstatning. DJ's erfaring er, at erstatningskrav er med til at sikre, at kunderne efterfølgende husker at bringe krediteringen. Læs her, hvordan du stiller krav om erstatning for manglende kreditering

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk