Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Handlingsprogram for bestyrelsen

Bestyrelsens handlingsprogram er en prioriteret liste over arbejdsopgaver:

Aftaledækning/organisering

Sammen med Dansk Journalistforbund arbejder FBO med at indgå aftaler med alle aktører på vores område, der leverer billedmedieoversættelse til  det danske marked.

Samtidig forsøger vi med forskellige tiltag at skubbe på, så vores organisationsprocent øges, og DJ står endnu stærkere i kampen for ordnede forhold i branchen.

Her på siden opdaterer vi oplysninger om løn- og arbejdsforhold, og vi har også en side, hvor du kan se, hvilke aktører der har ordnede forhold, og hvilke vi advarer imod.

Sprogpolitisk arbejde

FBO arbejder på en række fronter for at sikre den sproglige kvalitet og sætte fokus på kvaliteten af det mest læste dansk.

FBO følger med i den sprogpolitiske debat og forsøger at være repræsenteret på relevante konferencer og fora, hvor det danske sprogs udvikling er til debat. 

Vi forsøger at få politikerne til at stille krav til tekstningskvaliteten der, hvor det er muligt: I public service-kontrakterne. Det er vores erfaring, at når public service-stationerne går i front, følger de kommercielle ofte efter.

Sammen med vores internationale søsterorganisationer arbejder vi på at få forskellige forskningsprojekter i gang inden for vores fag.

FBO arbejder for at få etableret en form for uddannelsesmodul i de forskellige tekstningsdiscipliner: Fremmedsprogstekstning, tekstning for hørehæmmede, dubbing, versionering og korrekturlæsning. Målet er, at kunderne udelukkende skal bruge professionelle billedmedieoversættere, der har bestået en prøve.

Vi blander os i debatten i medierne og holder kontakt til anmelderne i et forsøg på at øge fokus på tekstningskvaliteten.

Ophavsret

FBO arbejder aktivt sammen med DJ for at sikre din ophavsret. I vores aftaler sikrer vi, at du bevarer retten til kreditering og til de vigtige CopyDan-midler, og vores aftaler beskriver nøje, hvilke rettigheder der overdrages til kunde/arbejdsgiver, og hvilke rettigheder der udløser ekstra honorar.

Hvis din ophavsret bliver krænket, står forbundet og FBO klar til at hjælpe dig, hvad enten der er tale om misbrug af dit arbejde, tyveri eller manglende kreditering.

(Efter)uddannelse og kompetence

Sammen med DJ arbejder FBO for at sikre medlemmerne de bedste muligheder for at opnå og vedligeholde den viden, de lever af. Her på siden kan du læse mere om uddannelse og efteruddannelse for tekstere, versionister og dubbere.

Internationalt samarbejde

Samarbejde tværs over grænserne spiller en stadig større rolle i vores faglige arbejde, og det skyldes flere forhold. Mange tekstningsfirmaerne i branchen er multinationale selskaber, og danner vi fælles fodslag med kolleger i de øvrige lande, hvor de opererer, står vi stærkere ved forhandlingsbordet. En del af aftagerne er også udenlandske distributører, der ofte har en meget begrænset viden om tekstning og – ikke mindst – ophavsret, og også her må vi stå sammen internationalt for at blive hørt.

Ud over internationale træf og koordinering af forhandlingsforløb forsøger FBO også at være repræsenteret på relevante konferencer, hvor der er mulighed for at påvirke aftagere, arbejdsgivere og politikere samt forsøge at vække forskningsmiljøets interesse for de mange uafklarede spørgsmål i vores fag.

Besøg vores internationale fællesside: avteurope.eu

Medlemsaktivteter og fremstød

Vores medlemmer har nogle helt særlige behov for opdatering af specialviden på særlig områder, og FBO arrangerer med støtte fra Ophavsretsfonden skræddersyede arrangementer med eksperter inden for relevante stofområder. Arrangementerne er gratis og normalt kun for medlemmer af DJ.

Herudover har DJ en bred vifte af tilbud til medlemmerne – bl.a. mentorordning, karriererådgivning og et hav af kurser og arrangementer. Se mere på DJ's hjemmeside og på kalenderen her på siden.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk