Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Brancheterminologi

FBO’s liste over branchejargon med mere eller mindre indforståede termer i brug rundt omkring i branchen.

Brancheterminologi ved audiovisuel oversættelse

0-tekst

En tekst placeret inden programmets begyndelse med oplysninger om programtitel/referencenummer.

03'er

Kode brugt om andenoversættelse på SDI DK.

1/2-sekundreglen

Teksterne kodes på klip inden for en radius af 12 frames fra klippet.

1-sekundreglen

Teksterne kodes på klip inden for en radius af 25 frames fra klippet.

890-filer

Fil-format.

Andenoversættelse

Teksterne laves ud fra en førsteoversættelse, så kodning og til dels kondensering genbruges. Også kaldet 03'er, diskettetekstning, skabelontekstning, slutkorrektur, template, unified subtitling.

Audio description

  • Se synstolkning.

AVI

Audio Video Interleaved er et videofil-format. AVI er ikke i sig selv et kompressionsformat. Til gengæld kan AVI komprimeres med såkaldte codecs, så de kan være på en cd.

Bearbejdning

Tilretning af en tekstning til en ny master - herunder fra biografformat til dvd eller tv.

Brugsret

Billedmedieoversættelse er omfattet af ophavsretsloven. Du kan sælge retten til at udnytte dine værker kommercielt til specifikke formål, men du bevarer altid ophavsretten: Se Droit morale.

Cavena

Tekstningssoftware.

Closed captioning

Lukkede tekster sendt via teksttv.

Codecs

Inden for branchen brugt om forskellige former for komprimering af avi-filer.

Described Video

Se synstolkning.

Diskettetekstning

Se andenoversættelse.

Dongle

En form for kopisikring til computerprogrammer. En dongle var tidligere oftest et stik, der blev monteret i en computers parallel- eller serielport - i selve stikket var ledningerne enten forbundet på en særlig måde eller forbundet med en mikrochip. Nu om dage er der oftere tale om USB-enheder.

Droit morale

Droit morale - også kaldet 'de ideelle rettigheder' er den del af ophavsretten, du altid beholder og ikke i henhold til dansk ophavsretslov kan afskrive dig, selv om visse kunder mener noget andet. Det betyder bl.a., at dit navn følger produktet, og at produktet ikke må blive brugt på en krænkende måde.

Dubbing

Brugt om udarbejdelsen af et dubbingmanuskript til brug for indtalingen, som typisk udføres af skuespillere.

DVT

Dansk Video Tekst, tekstningsfirma.

Døvetekstning

Dansk-dansk tekstning for døve og hørehæmmede. Også kaldet TH-tekstning, TTV-tekstning og closed caption.

Eksotisk sprog

Inden for tekstning brugt om de mere ualmindelige sprog,

Eksponeringstid

Den tid, teksten står på skærmen.

EMT-filer

Se English Master Template

English Master Template

I princippet en engelsk førsteoversættelse, der bruges som forlæg for andenoversættelsen. I realiteten ofte blot en råkodet dialogliste, der ikke er kondenseret/lever op til kriterierne for førsteoversættelse. EMT-filerne er typisk lavet i lande, hvor arbejdskraften er meget billigere, som i fx Filippinerne.

Finalcheck

Se kontrolkørsel

Frame

1 billede. TV/dvd kører med 25 frames per sekund (pal), biograferne med 24.

Fremmedsprogstekstning

Tekstning fra fremmedsprog - i modsætning til TH-tekstning

Førsteoversættelse

Oversættelse, kondensering, opdeling og kodning af originaldialog og skilte.

Hastetillæg

Tillæg på opgaver, der ikke kan løses inden for almindelig arbejdstid, og/eller som indebærer en høj stressfaktor.

Hørehæmmede, tekstning for

Se døvetekstning.

Ideelle rettigheder

Se droit morale.

Interval

Fast antal frames mellem sammenhængende tekster. På det danske marked opererer man med et interval på 3 eller 4 frames.

Klipfinder

Funktion i tekstningssoftware, der hjælper med at identificere klip.

Konsulent

Inden for tekstning brugt om eksterne konsulenter med særlig viden om specifikke områder eller sprog.

Kontrolkørsel

Eksternt gennemsyn (dvs. af en anden end oversætteren) af originalen med tekster for at fange eventuelle fejl.

Konvertering

At åbne et dokument og gemme i et andet filformat. Typiske formater: pac, stl, rac, *890, os1.

Localisation

Brugt af internationale tekstningsfirmaer for at forsikre kunderne om, at de bruger lokale tekstere i de pågældende sprogområder.

Lukkede tekster

Lukkede tekster, der kaldes frem via teksttv.

Lydtekster

Oplæste undertekster.

MPEG

MPEG er en forkortelse for Moving Pictures Experts Group, en ISO/IEC-arbejdsgruppe til udarbejdelse af kodningsformater for digital lyd og billede. I daglig tale bruges MPEG dog om en af de kodningsstandarder, gruppen har udarbejdet. Videokompressionsformater: MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4.

Offset

Den "fiktive" tidskodestart, slutkundens afviklingssystem opererer med.

Ophavsret

Se brugsret og droit morale.

OPN

Se "åbne tekster".

Pac

Fil-format.

PrimaVista/Subline

Tekstningsfirma.

PMWin

Tekstningssoftware fra firmaet SDI.

PU

Tekstningssoftware.

Rac

Fil-format.

Recut

Tilpasning af tidskoden efter ny original.

SDI

Tekstningsfirma. Bemærk, separate kontorer i bl.a. København, Stockholm og London.

Slutkorrektur

Se andenoversættelse.

SoundTitles

Dansk udviklet system, der synkroniserer en lydfil med oplæsning af undertekster til en biograffilm, så bl.a. børn, der ikke kan læse, kan se fremmesprogede film i biografen.

Stl

Fil-format.

Swift

Tekstningssoftware.

Synstolkning

Et lydspor, der beskriver nonverbal information i billedet i pauserne i dialogen, så svagsynede kan følge med.

SysMedia

Firma, der laver tekstningssoftware.

Talegenkendelse

Software, der omsætter tale til tekst.

TC

Time code = tidskode.

Template

Se andenoversættelse.

TH-tekster

Tekstning for Hørehæmmede. Se døvetekstning, udsendes som åbne tekster.

Tidskode

I de gamle VHS-dage en tidskode i billede/lyd (VITC/LTC). I vore dage enten en elektronisk genereret tidskode eller en tidskode i billede, som man koder efter.

TitleVision

Tekstningsfirma, der også laver tekstningssoftware.

TTT

Tale Til Tekst. Computersoftware udviklet af firmaet PDC, der omsætter tale til tekst.

TTV-tekstning

Se Døvetekstning. Udsendes via teksttv.

Unified Subtitling

Se andenoversættelse.

Versionering

Inden for branchen brugt om oversættelse/tilpasning af speak i dokumentarprogrammer.

Videresalg

Når din kunde sender din tekstning videre til en anden kunde med eller uden fortjeneste.

VITC

Tidskode på VHS.

WinCaps

Tekstningssoftware.

Y-tekstning

Brugt om en tekstningsopgave med både åbne og lukkede tekster.

Økonomiske rettigheder

Se brugsret.

Åbne tekster

De tekster, der udsendes direkte på skærmen i modsætning til lukkede tekster, der kaldes frem via tekst-tv.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk