Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan søger du tilskud til kurser og efteruddannelse

Som medlem hos Dansk Journalistforbund kan du ansøge om tilskud til uddannelsesforløb, studieture, seminarer og kurser.

Midlerne kommer fra DJ’s andel af ufordelbare rettighedsmidler til, at ophavsmænd - hvis værker potentielt kan være udnyttet inden for de relevante kopieringsaftaler - kan søge om tilskud til kurser mv.

Hvem kan søge?

Du kan søge enten som freelancer eller ansat, og du kan søge tilskud til brug på uddannelsesforløb, studieture, seminarer og kurser, hvis følgende er opfyldt: hvis du i perioden 2015-2020 har leveret skriftligt indhold til hjemmesider eller trykte/digitale medier, og det har udgjort mindst 15 % af dit arbejde et af årene.

Dette skal dokumenteres i form af lønseddel, faktura eller lignende. Hjemmesider eller trykte/digitale medier kan f.eks. være en blog, en instagramprofil eller en facebookside.

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge beløb til brug for aktiviteter, som er afviklet i op til seks måneder før ansøgningstidspunktet, eller vil blive afviklet i op til seks måneder efter ansøgningstidspunktet.

Hvor meget kan jeg få?

Du kan som udgangspunkt søge om tilskud på op til 1.500 kr. per dag, dog ikke mere end 10.000 kr. i alt. Der kan søges op til tre kurser om året.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til betaling af udgifter til Deltagergebyr, Transport, Undervisningsmaterialer,  Fortæring og Ophold. Du kan derfor søge tilskud til at dygtiggøre dig selv inden for blogger- og influent-branchen. Eksempler på dette kunne være: Kursus i instagram, Kursus i influencer marketing, Fotokursus eller Hjemmesidekursus. Og meget andet, der kan hjælpe og understøtte dit arbejde som blogger/influent.

Hvad skal bruges som dokumentation?

Når du søger om tilskuddet, skal du uploade en beskrivelse fra udbyderen af kurset, seminaret eller studieturen. Herudover skal du oplyse dine forventede omkostninger. Du skal derudover uploade dokumentation, som viser, at du i perioden 2015-2020 har arbejdet for eller leveret materiale til et digitalt eller trykt medie. Det kan f.eks. være en lønseddel eller en faktura. Når din ansøgning er godkendt, og aktiviteten er afholdt, skal du uploade dokumentation for din deltagelse og bilag for dine udgifter. Det tager op til 30 arbejdsdage for ansøgningen at blive behandlet, og du kan sende eventuelle spørgsmål til: rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk.

Du søger midlerne ved at udfylde blanketten online nederst på denne side: https://journalistforbundet.dk/tryktemedie

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk