Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Bestyrelsesformandens Beretning

Generalforsamling februar 2018

DJ Bloggere

Pexels.com

Beretning

Først og fremmest vil vi jo gerne byde velkommen først og fremmest til vores medlemmer – men også til jer fra DJ, der er kommet – det er vi glade for, og det betyder meget for os!

Det er vores første sådan rigtige generalforsamling, og det betyder også, at vi prøver os lidt frem – og det er egentlig også meget sigende for, hvordan vores første periode som bestyrelse har været.

Der er ingen af os, der er professionelle indenfor det her – det er alle noget, vi har valgt at bruge vores fritid på, fordi vi brænder for at gøre en forskel i branchen, og fordi vi har nogle ting, vi tror rigtig meget på, at vi kan få ændret til det bedre, hvis vi løfter i samlet flok.
Vi bliver hele tiden klogere i den her proces, vi lærer en masse undervejs – og stille og roligt finder vi den rette vej, vi lærer at prioriterer de ting, der vægtet højst af vores medlemmer, og vi finder efterhånden ud af at navigerer rundt i fagbevægelsens og DJs ikke altid helt logiske organisation ?

Alle de andre specialgrupper i DJ har en del år på bagen, og det er tydeligt for os som bestyrelse at mærke, at vi er helt nye – både som medlemmer i DJ og som specialgruppe.
Det er også nyt for DJ at åbne op for en helt ny faggruppe, og vi føler ikke helt at DJ har været gearede til at bidrage nok til opstarten af en ny specialgruppe hvilket har resulteret i en del ekstra arbejde fra vores side med administrative og lavpraktiske opgaver, hvor vi egentlig hellere ville have brugt kræfterne på fagligt arbejde.
Viljen har bestemt ikke manglet – vi har følt os mere end godt taget imod af både de andre medlemmer, af de ansatte og af de politisk valgte, men det har simpelthen bare været en helt ny situation for DJ, og nogle gange glemmer de måske, at vi ikke er ”vokset op” i forbundet og derfor kender det ud og ind.
Men nu kigger vi fremad, og vi håber på og satser på, at vi nu har overstået de værste børnesygdomme og er veletablerede, så vi kan få rykket på vores faglige mærkesager i den kommende periode. For det er helt klart der, vi helst vil bruge vores kræfter – og det er jo i sidste ende også det, der betyder noget for vores medlemmer.

Vi har dog – heldigvis – opnået en del ting allerede, selvom det ikke en gang er et helt år siden, vi sad her til den stiftende generalforsamling.

Erfamøder

Grundet stor interesse og efterspørgsel efter sparring og netværk har vi arrangeret månedlige sparringsmøder for bloggere, som afvikles i DJs lokaler her i København. De er blevet taget godt imod og har udover netværk også gjort det muligt i lukket forum at diskutere vilkår og arbejdsmetoder, som kan gøre vores arbejde nemmere og mere effektivt.
Samtidigt giver de vores medlemmer en mulighed for at komme ind til DJ, hilse på og se det hus, som de nu er blevet en del af.

Kursus i Digital Sikkerhed for bloggere

Vi havde en oplevelse med et medlem, som endte i en meget beklagelig situation, hvor hun oplevede chikane og en blog der blev hacket på baggrund af et blogindlæg.
Det mindede os om, hvor sårbare og udsatte vi er, og hvilken speciel situation vi står i, hvor vi hverken har en redaktion eller en arbejdsgiver at støtte os op af, når der er brug for hjælp og vejledning.
DJ som organisation har lært meget af denne oplevelse, og vi har som gruppe beskæftiget os meget med emnet og tænkt i, hvordan vi fremover kan optimere sikkerheden på blogs bedst muligt, så vi så vidt muligt undgår lignende situationer, som kan ødelægge medlemmernes levegrundlag totalt.

Vi har efterfølgende også afholdt et kursus for medlemmer om digital sikkerhed på blogs, hvor vi blev undervist i at sikre vores blogs mod hacking, sammenbrud mm.
Det var en stor succes hos deltagerne, og det kunne bestemt godt være en mulighed at afholde et lignende kursus igen, så der er endnu flere, der bliver bedre rustet på den front.

Julefrokost

Vi har holdt det første sociale arrangement, da vi i december holdt julefrokost for hele bloggruppen. Det var hyggeligt at mødes med kollegaer fra branchen, hvor der kunne tales både fagligt og socialt. Som selvstændig kan man savne kollegaer, og julefrokosten var den perfekte anledning til at opbygge et kollegialt netværk.

Velkomstbrev til nye medlemmer

Som en lavpraktisk dog nævneværdig ting, har vi udarbejdet et velkomstbrev, som medlemsafdelingen formidler ud til nye medlemmer. Vi oplever nemlig heldigvis i stigende grad, at vi får nye medlemmer – både folk, der allerede er medlem af DJ og som har en blog – men også helt nye medlemmer, der melder sig ind i DJ pga. vores specialgruppe.
Velkomstbrevet henviser til relevant info om gruppen, vores mærkesager, linker til vores hjemmeside og til vores aktive Facebook-gruppe.

Arbejdsweekend for bestyrelsen

I november mødtes bestyrelsen en hel weekend for at dedikere sig bestyrelsesarbejdet. Her fik vi udarbejdet et årshjul med fokus på både vores interne arbejde og det tværpolitiske arbejde i DJ. Endvidere dykkede vi ned i de igangværende sager og projekter samt prioriterede kommende mærkesager, som er efterspurgt hos medlemmerne.

Udkast til Etiske Retningslinjer

Bestyrelsen har haft flere diskussioner og er landet på et forslag til Etiske Retningslinjer for Bloggere. Det var egentlig meningen, at vi ville nedsætte nogle grupper til at komme med input i dag, men når vi ikke er flere fremmødte, giver det ikke så meget mening. Planen er derfor i stedet, at vi indkalder til en arbejdsgruppe blandt medlemmerne, så de også får indflydelse på de etiske retningslinjer, som forhåbentlig kommer til at blive en vigtig mærkningsordning for vores bloggere fremadrettet.

Data

Et af vores nyere fokuspunkter i bestyrelsen er Data, da der i maj træder en ny dataforordning i kraft, som kan resultere i meget store bøder, hvis man ikke har styr på reglerne og på den måde man bruger sine læseres data på, og hvem man deler den med. 

Samtidigt er der flere eksempler på virksomheder, der tjener penge på bloggeres data uden at bloggerne selv får noget økonomisk ud af det. 

Vi vil derfor gerne sikre os, at alle bloggere kender reglerne, og kender værdien af deres data, og vi er derfor ved at planlægge en paneldebat med relevante folk fra branchen samt udarbejde en oversigt over de regler, du som blogger skal kende i forhold til data og anvendelsen af denne.

Forbrugerombudsmanden

Forud for revideringen af markedsføringsloven i sommeren 2017 har vi deltaget i møder med både Forbrugerombudsmanden samt juristerne hos DJ omkring udarbejdelsen af de nye Gode Råd til Bloggere. 
Det har været meget værdifuldt for os at få taletid hos Forbrugerombudsmanden, hvor vi har haft mulighed for at forklare om vores arbejdsliv og vores hverdag, så hun har fået en større forståelse for, hvordan tingene fungerer. 


Det har helt konkret resulteret i, at det i Forbrugerombudsmandens Gode Råd nu er mere nuanceret i forhold til, at man ikke længere behøver at deklarere uopfordrede modtagne produkter som reklame men derimod blot som gaver, hvilket er noget vi i den grad har efterspurgt for netop at nuancere det.

Vi sidder netop nu i en længere proces med en jurist fra DJ, hvor vi er ved at lave en fortolkning af reglerne i samarbejde med dem, som DJ dermed kan stå på mål for, og den glæder vi os rigtig meget til at få færdiggjort og præsenteret for jer alle sammen, da vi udmærket godt er klar over, hvor vigtig en sag det er. 

Vi har hele tiden vægtet sagen om markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens Gode Råd meget højt, og det gør vi fortsat!

Vi kæmper også fortsat meget for at øge tilknytningen mellem vores medlemmer og DJ, og fremmødet i dag viser også tydeligt, at det er et punkt, der skal arbejdes på.
Det er en helt ny faggruppe i DJ, og det er en faggruppe, som traditionelt set slet ikke har været tilknyttet en fagbevægelse, og derfor vil det naturligt kræve en stor indsats for at få medlemmerne til at føle sig som en integreret del af DJ og til at give dem en ejerfornemmelse over vores specialgruppe.
Nu har vi 9 måneder på bagen som specialgruppe i DJ, og ved vi også bedre, hvilke udfordringer vi har, og det er selvfølgelig noget, vi vil arbejde på at løse fremadrettet – bl.a. gennem vores erfagrupper, der afholdes her i huset.

En anden udfordring, som vi også kæmper med, er vores problem med at hverve nye medlemmer. Vi oplever rigtig mange bloggere, der ønsker at blive medlem, men som pga. DJs indkomstkrav ikke har mulighed for dette. Det kan fx være en kok, der driver en succesfuld madblog, men hvor hans hovedhverv dog stadigt er kokkefaget.
Han har jo en fuld månedsløn, men så længe han ikke tjener ca. 18.000 kr pr måned på sin blog, så kan han ikke melde sig ind – og så oplever vi desværre ofte, at når bloggere når op over den grænse, så føler de ikke længere et behov for at melde sig ind, fordi vi ikke kunne støtte dem inden da.

Som sagt har vores første 9 måneder i høj grad været brugt på etablingen af specialgruppen, på at lære DJ og huset at kende og på en masse lavpraktiske ting.
Vi føler derfor, at vi for alvor er klar til at tage fat på det faglige arbejde i den kommende periode – og det glæder vi os rigtig meget til!

Kommentarer

Maria Einarsdottir

tor, 09/20/2018 - 20:04

Det undrer mig ikke at I har svært ved at erhverve nye medlemmer ! De 18.000 kr. er selvfølgelig en hindring for mange af os, men det intetsigende ævl man skal gennemgå før man kommer til det faktum er nok til at skræmme de fleste væk - hvad med at udtrykke sig klart i kort tekst ! ! !