Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Overenskomster i tv-branchen

Dansk Journalistforbund forhandler aftaler og overenskomster på hele medieområdet og dermed også på TV-området. Det betyder, at DJ forhandler overenskomster med Producentforeningen og andre aktører på TV-markedet (f.eks DR og TV2) for fastansatte og TBAer.


Se de gældende aftaler her:

Modparten til Dansk Journalistforbund er arbejdsgiverforeningen Producentforeningen. Stort set alle TV-producenter er medlemmer af Producentforeningen.

Producentforeningen har to forskellige tilknytningsmuligheder for deres medlemmer (TV-producenterne): 

  • Medlemsvirksomheder 
  • Associerede medlemsvirksomheder 

Kontakt DJ for yderligere hjælp

Du er som medlem af Dansk Journalistforbund altid velkommen til at søge rådgivning hos os. Der er mulighed for juridisk bistand, ophavsret, karriererådgivning, stressrådgivning, fagligt fællesskab, medlemsrabatter og meget andet.

De selskaber som er ”medlemsvirksomheder” skal følge den overenskomst, som DJ har forhandlet med Producentforeningen. 
De selskaber som er ”associerede medlemmer” behøver ifølge Producentforeningens bestemmelser ikke følge den indgåede overenskomst mellem DJ og Producentforeningen. Det skaber en skævvridning i konkurrencen om de bedste kontrakter med broadcaster. 

Imellem de ”associerede medlemmer” findes enkelte virksomheder, som har deres egne husaftaler bl.a. Nordisk Film, som fuldt ud lever op til indholdet af en overenskomst. En husaftale er en aftale/overenskomst med alle ansatte i en virksomhed uanset uddannelse og faglig organisering. En sådan aftale bliver typisk indgået med arbejdsgiver og medarbejderforeningen i den enkelte virksomhed. DJ er dermed ikke ejer/medejer af en sådan aftale og har derfor ingen mulighed for indsigelse på den enkelte husaftale. DJ hjælper naturligvis stadig på individuelt niveau.

DJ kan ikke forhandle priser/løn på vegne af medlemmer, som er på faktura og har egen virksomhed, da det kan blive betragtet som karteldannelse.

Fastansat/TBA/Freelancer

TV-produktionsområdet er ligesom andre områder i mediebranchen en blanding af fastansatte og freelancere på individuelle kontrakter. Hvis man er fastansat eller TBA i mere end en måned i en virksomhed, som har tilsluttet sig overenskomsten (”medlemsvirksomheder”), så skal ens kontrakt følge en standard/normal kontrakt, som er aftalt mellem DJ og Producentforeningen. 

Link til kontrakt 

Få vejledning af DJ

Det er altid en god idé at få gennemgået sin kontrakt af DJ, inden du skriver under.
Hvis du bliver ansat et sted uden den omtalte overenskomst, har du stadig masser af rettigheder, men få også her din kontrakt gennemgået hos DJ.
Du kan som hovedregel få oplyst i DJ, om en vilkårlig virksomhed har indgået overenskomst med DJ. Ring til tlf: 3342 8000

Løn

En anden vigtig parameter er lønnen. Det er rart at have en fornemmelse af, hvilket leje ens løn skal ligge på. For at få en retningspil for, hvad du cirka skal have i løn, så brug DJs hjemmeside, hvor du kan se gennemsnitslønnen blandt dine kolleger.
Du kan muligvis ikke finde netop din stillingsbetegnelse, men så er du naturligvis velkommen til at kontakte DJ, så hjælper vi dig med at finde ud af det. 

Forhandling af kontrakt

Hvis du selv skal forhandle en ny kontrakt med en ny arbejdsgiver, så husk som et minimum at få de goder med, som allerede er aftalt i overenskomsten og fyld gerne flere emner på, som er vigtige for dig. Du kan også få hjælp og indspark til det hos DJ. Det er meget vigtigt ved en sådan kontraktforhandling, at du husker - som et minimum - at få et Copydan-forbehold tilknyttet din kontrakt, så du sikrer dig selv muligheden for at få betaling for dine rettigheder. Du kan læse mere om det HER.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk