Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Referat af generalforsamling d. 5. marts 2019

Formand, Johannes Pico, byder velkommen og åbner generalforsamlingen.
 

 1. Valg af dirigent

Camilla Metelmann

Referent

Anna Louise Nordbeck

 1. Valg af stemmetæller

Tine Johansen

 1. Bestyrelsens beretning og fremtidige visioner

Formand, Johannes Pico, beretter:

2018-2019 travlt bestyrelses år:

 • Der er et pres på tekniske freelancere på DR.

 • Stigning af folk, der beretter om stress i det private produktionsmiljø.

 • DR fyringsrunde.

Aktiv bestyrelse:

 • Tvfestival

 • Sigtil-kampagnen

 • Arrangementer/event

 • Facebook og hjemmeside (kommunikerer stærkt ud om branchen og events)

 • Styrket det politiske samarbejde med de andre specialgrupper (især stort samarbejde med freelancegruppen og fotografgruppen)

 • Styrket samarbejde med Dansk Journalistforbund

Det nye bestyrelses år:

 • Have øje for presset i branchen

 • Videreføre Sigtil-kampagnen

 • Trivselsundersøgelse på vej

 • Arrangementer

 • Nye tiltag (ledelseskursus for redaktionschefer og produktionsledere, Supervision, bog til elever og interesserede om arbejdet med medvirkende)

 • Barsel

 • Hyret studentermedhjælper i 2018. Vil også hyre hjælp til nyhedsmail i 2019.

 • Overvejer at give ”symbolsk” tabt arbejdsfortjeneste ved større tiltag.

Spørgsmål fra salen omkring barsel:

Næstformand i Dansk Journalistformand, Tine Johansen, fortæller at DJ vil kontakte produktionsselskaberne med et brev, der forklarer, hvad der findes af muligheder inden for barselsområdet for at udvide vidensområdet.

 1. Regnskabsaflæggelse

Næstformand, Anna Stecher, aflægger regnskab.  Regnskabet i år sker med forbehold - både fra FILM&TVGRUPPEN og fra revisor. På grund af travlhed og sygdom hos Dansk Journalistforbunds økonomiafdeling, har det ikke været muligt for FILM&TVGRUPPEN at gå i dybden med kontoudskrift og dermed give revisoren tid til at dykke ned i bilag mm. Det har besværliggjort arbejdet meget for både kassér og næstformand. Det er dog FILM&TVGRUPPEN og revisorens opfattelse, at det fremlagte årsregnskab giver et meget retvisende billede i forhold til FILM&TVGRUPPENs aktiviteter for 2018. Der stemmes og regnskabet godkendes med disse forbehold in mente.

 1. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Ingen indkomne forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent

Der stemmes og kontingentet fortsætter uændret og fastsættes til 25 kr. om måneden.

 1. Valg af formandskab

Johannes Pico genvælges som formand, og Anna Stecher genvælges som næstformand.

 1. Beskrivelse af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesmedlem, Kristoffer Bjerg, beretter om bestyrelsens arbejde:

 • Holder øje med faldgrupper og tendenser for at skabe et bedre arbejdsmiljø.

 • Bestyrelsen er inddelt i forskellige grupper: trivsels-gruppen, event-gruppen, digital kommunikations-gruppen, Copy dan-gruppen og barsels-gruppen.

 • Vigtigt at melde sig til, for at kunne gøre en aktiv forskel i branchen.

 1. Valg af øvrig bestyrelse

5 kandidater genopstiller til den nye bestyrelse, og der skal derfor ikke foretages en afstemning. Følgende kandidater er dermed alle genvalgt til bestyrelsen:

 1. Louise Andreasen

 2. Pari Khadem

 3. Kristoffer Bjerg

 4. Sabine Andersen

 5. Birger Lund

 1.  Valg af suppleant

Ingen kandidater stiller op til suppleant, og der vælges dermed ingen suppleanter.

 1.  Valg af medlem til ophavsretsbestyrelsen

Lars Rasmussen genopstiller og vælges som medlem til ophavsretsbestyrelsen.

 1.  Valg af delegerede til delegeretmøde

Næstformand, Tine Johansen, fortæller om delegeretmøde. Afholdes d. 28-29 april i Kolding. Der er 40 pladser, så der opfordres til at melde sig til.

 1.   Valg af revisor og revisorsuppleant

Ingen kandidater stiller op til suppleant eller revisorsuppleant.

Det er uklart, hvad der så skal gøres. Punktet springes dermed over og man opfordrer DJ’s revisor til at stå for revisionen.

 1.    Evt.  

 • Spørgsmål til regnskabet: når regnskabet faktisk forelægger, vil bestyrelsen da kigge det igennem igen? Næstformand, Anna Stecher, forsikrer, at det vil de gøre.

 • Stiller spørgsmål til no-show-fee og dens berettigelse: bestyrelsen svarer, at det anvendes for at bestyrelsen ikke bestiller mad forgæves, og så medlemmer ikke optager pladser for andre medlemmer, der gerne vil deltage i de forskellige arrangementer med pladsbegrænsning.

Generalforsamlingen afsluttes.
 

Kommentarer