Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Referat af generalforsamling 7. marts 2017

 

Referat

 1. Valg af dirigent: Tine Johansen

Referent: Camilla Metelmann

To uvildige deltagere til generalforsamlingen vælges til stemmetællere i tilfælde af kampvalg

 1. Bestyrelsens årsberetning: Formand, Johannes Pico, beretter. Der er spørgsmål til en evt. ny DJ ambassadørgruppe.

Næstformand, Camilla Pedersen, fortæller om bestyrelsens arbejde generelt.

 1. Regnskabsaflæggelse: Kasserer, Lærke Vindahl, aflægger regnskab. Regnskabet godkendes.

 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Ingen indkomne forslag.

 3. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fortsætter uændret og fastsættes derfor til 25 kr. om måneden.

 4. Valg af formandskab: Johannes Pico er genvælges som formand, og Anna Stecher vælges som ny næstformand.

 5. Valg af øvrig bestyrelse: 12 stiller op til den ny bestyrelse, og der skal derfor foretages afstemning.

 

Kandidater:

    1. Louise – Klipper

    2. Judy – VJ

    3. Lærke – kasserer/instruktør

    4. Camilla Pedersen– tidligere næstformand/tilrettelægger producer

    5. Camilla Mee – webred./instruktør

    6. Josephine – postproducer

    7. Esben – tilrettelægger

    8. Kristoffer – studerende SDU/freelance tilrettelægger

    9. Sabine – tilrettelægger

    10. Camilla M – tilrettelægger

    11. Kristian – VJ/fotograf

    12. Pari – Stylist/makeup artist

    13. Philippa – tilrettelægger/VJ (stiller op som suppleant)

Valgt til bestyrelsen efter afstemning:

 1. Louise

 2. Judy

 3. Lærke

 4. Josephine (ny)

 5. Esben (ny)

 6. Kristoffer (ny)

 7. Sabine

 8. Camilla M

 9. Kristian (ny)

Valgt til suppleanter * :

 1. Camilla P

 2. Camilla Mee

 3. Pari

 4. Philippa

*Det er uklart, om der kun må vælges 3 suppleanter til bestyrelsen, men efter kort gennemgang af vedtægterne, beslutter Tine Johansen og Johannes Pico at godkende alle 4 kandidater som suppleanter.

 1. Valg af delegerede og delegeretmøde: Hans Jørgen Dybro fortæller om årets delegeretmøde. Han fremhæver et enkelt punkt, som handler om eksklusive mandater på ophavsretsområdet. Delegeretmødet foregår d. 23.- 24. april i Kolding.

 2. Valg af revisor og revisorsuppleant: Claus Walther genvælges som revisor, og Jakob Friberg vælges som revisorsuppleant.

 3. Eventuelt:

  1. Spørgsmål til nogle flere fremadrettede punkter til dagsordenen. Fx fremlæggelse af et budget for næste år og forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmer. Det overvejes til næste års generalforsamling, om det skal fremsættes som punkt.

  2. Tine Johansen fortæller om DJ Ambassadør-korpset.

Generalforsamlingen afsluttes.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.