Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kvinderne indtager TVGruppens bestyrelse

TVGruppen kunne tirsdag byde velkommen til tre nye, kvindelige bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Hele den siddende bestyrelse blev desuden genvalgt, da TVGruppen holdt generalforsamling.

2012 blev et fremgangsrigt år for tvgruppen, der voksede til næste 1000 medlemmer. 
"Der bliver produceret meget fjernsyn, og der sker meget på tv-området. Det smitter af på TVGruppen," sagde TVGruppens bestyrelsesformand, Nicolai Würtz i sin beretning.

Blandt andet har en positiv sideeffekt af det stigende medlemstal været, at posen med ophavsretsmidlerne er vokset, så der i 2012 blev delt hele 5,5 mio. kr ud til TVGruppens medlemmer. I DJ er der også sat juridisk og faglig konsulentbistand af til at hjælpe med kontrakt- og lønforhandling, juridisk bistand ved ophavsretssager og mange andre situatiner, hvor tv-branchen medlemmer i stigende grad efterspørger vejledning fra deres forbund.

En stærk TVGruppe har også brugt det forgange år til at sætte fokus på centrale emner inden for branchen i form af en foredragsrække om stress og trivsel i tv-branchen, samt et kursus om lønforhandling og et kursus af mere teknisk karakter om kamerateknikken bag store tv-transmissioner. 
Politisk er der blevet kæmpet videre for bedre barselsforhold for projektansatte, freelancere og kontraktansatte.

Fire nye ansigter i bestyrelsen

Den efterfølgende generalforsamling forløb hurtigt og uden sværdslag om formandsposterne i bestyrelsen. Både formand Nicolai Würtz og nestformand Johannes Pico genopstillede og blev genvalgt uden modstandere. Resten af bestyrelsen genopstillede også. Af nye ansigter i bestyrelsen meldte sig fire kvinder: Freelancer Julie Roed Nygaard, studerende Kathrine Juhl og praktikant Kirstine Jacobsen. Stylist og makeupartist Pari Khadem blev valgt ind som suppleant. Dermed er antallet af kvinder i TVGruppens bestyrelse pludselig markant forøget.

Der gik under en time fra, at gruppeformand Nicolai Wurtz indledte med bestyrelsens beretning til dagens ordstyrer sagde tak for god ro og orden. Undervejs vedtog de godt 40 fremmødte medlemmer ved enstemmige klapsalver at genvælge hele den siddende bestyrelse og samtidig at godkende udvidelsen.

Udover de tre nye bestyrelsesmedlemmer blev Pari Khadem valgt som eneste suppleant
Der bliver ingen ændring af kontingentet for TVGruppen som fastholdes på 25 kr. Formanden så ikke grund til at hæve eller sænke kontingentet, da det niveaumæssigt placerer sig fint i forhold til kontingenterne i de andre grupper og medarbejderforeninger i DJ.

Kommentarer