Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kom til FILM&TVGRUPPENS generalforsamling 2018

Tilmeld dig FILM&TVGRUPPENs generalforsamling. Arrangementet er kun for FILM&TVGRUPPENs medlemmer.

Bestyrelsen

Foto: Lukas Renlund

Der afholdes generalforsamling i FILM&TVGRUPPEN, specialgruppe i DJ – medier & kommunikation tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18.00.


 

Tilmeld dig HER

Pris: Gratis (dog opkræves no-show-fee på 100,- fra tilmeldte som ikke møder op)

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller 
3. Bestyrelsens beretning og fremtidige visioner v/Formand Johannes Pico 
4. Regnskabsaflæggelse
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer*
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formandskab
8. Beskrivelse af bestyrelsens arbejd v/Judy Wium
9. Valg af øvrig bestyrelse
10. Valg af medlem til ophavsretsbestyrelsen
11. Valg af suppleant
12. Valg af delegerede til Fagligt Forum og A-kassens delegeretmøde
13. Valg af revisor og revisorsuppleant
14. Evt.  

* Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest to uger inden generalforsamlingen. Send til filmtv@journalistforbundet.dk og skriv i emnefeltet "Forslag til generalforsamlingen".

VIL DU VÆRE EN DEL AF BESTYRELSEN?

At deltage i bestyrelsesarbejdet rummer en mulighed for faglig, fagpolitisk og personlig udvikling. Du bliver en del af et kollektiv, der har konstant fokus på udvikling og forbedring af medlemmernes forhold. Vi holder 6-8 bestyrelsesmøder om året. Det foregår typisk på hverdagsaftenener i tidsrummet 18-22. Møderne er præget af tætte dagsordner, og mellem møderne arbejder vi i mindre grupper med fokus på forskellige emner.  Bestyrelsesåret starter med en workshopsdag hvor den nye bestyrelse bliver klædt på til arbejdet. Workshopdagen ligger pt. d. 25. marts.

Vil du høre mere om bestyrelsesarbejdet, inden du beslutter dig, er du velkommen til at kontakte formand Johannes Pico (johannes@pico.dk). 

Du kan stille op på selve generalforsamlingen, hvor du får to minutter (sammen med de øvrige, der stiller op), til at give en kort præsentation af dig selv og dine tanker om dit arbejde i bestyrelsen.

* Rettelse: I mailen med invitationen stod der fejlagtigt, at der er begrænset pladser til generalforsamlingen. Dette passer ikke. Men husk, at sidste dato for tilmelding er d. 4 marts. Vi beklager fejlen.

Kommentarer

Lars Gudmund Hansen

man, 02/12/2018 - 20:06

Kære Formand & bestyrelse.
Tak for invitation til den årlige generalforsamling, for løfte om mad mmm. Alt er godt - lige ind til jeg kommer til mailsens sætning "Skynd dig videre til tilmeldingen, da der er et begrænset antal pladser." Den duer jo ikke. Som i enhver anden forening har SAMTLIGE medlemmer ret til at møde op og gøre deres indflydelse gældende - hvis de har tid og lyst. Og hvis der tilmelder sig 1500 deltagere, må foreningen skaffe en sal der er stor nok. Men selvfølgelig er det rimeligt at kræve tilmelding, så det praktiske kan ordnes. Er I enige? Så synes jeg lige I skal trække den fejlagtige sætning tilbage.
De aller bedste hilsner fra Lars Gudmund

Det er selvfølgelig en fejl. Der er ikke noget loft på antal af medlemmer der kan deltage til generalforsamlingen. Vi beklager fejlen.

ulrik gutt-nielsen

fre, 02/16/2018 - 00:29

Ja tak