Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Klart ja til DR-overenskomster

Urafstemningen om de tre DJ-overenskomster i DR endte med et meget klart ja.

På fastlønsoverenskomsten stemte 661 ud af i alt 971 stemmeberettigede, svarende til en samlet stemmedeltagelse på 68 procent.  Af de afgivne stemmer var der 605 ja´er, hvilket giver en ja-procent på 92. Knap 6 procent stemte nej, mens knap 3 procent af stemmerne var blanke.
På de to freelanceoverenskomster stemte i alt 122, hvoraf de 92 krydsede ja, svarende til 75 procent. 19 stemte nej og 11 stemte blankt.
 

”Jeg glæder mig over den klare opbakning. Oven på forhandlingsforløbet både før og i Forligsinstitutionen, viser det, at vi så rigtigt ved at lave et smalt økonomisk resultat frem for de omfattende ændringer, som DR ønskede forhandlet igennem på meget kort tid”, siger DJ´s forhandlingschef, Claus Iwersen, der stod i spidsen for DJ´s forhandlingsdelegation.

Overenskomsten løber i 3 år og i den periode stiger basislønnen for de ansatte med 128 kroner om måneden pr. 1. juni alle tre år. Dertil kommer et gennemsnitligt beløb på 193 kroner om måneden, som fordeles efter individuelle lønforhandlinger blandt de ansatte på DJ-overenskomsten, hvert af de tre år.

De to freelance-overenskomster stiger med det samme procenttal 0,75 om året, som fastlønsoverenskomstens forskellige dele. En mindre del af freelancerammen er brugt til at forbedre barselsordningen.  

På praktikantoverenskomsten stiger lønningerne på præcis samme måde som for det øvrige praktikantarbejdsmarked, det vil sige 160 kr. om måneden det første år, 192 kr. i år 2 og 303 kr. om måneden det tredje år. 

Kommentarer