Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Klart flertal stemmer ja til TV 2-overenskomsten

74 procent af de afgivne stemmer lød på 'ja' til den nye overenskomst mellem DJ og TV2/Danmark. 20 pct. 'nej'. Seks procent af stemmerne var blanke.

277 af de 392 stemmeberettigede deltog i afstemningen, hvilket giver en stemmeprocent på 71.
- Forhandlingsdelegationen glæder sig naturligvis over resultatet, og den meget høje stemmeprocent. Stemmeprocenterne ved de to seneste urafstemninger på TV 2 var på hhv. 51 og 64, siger DJ´s forhandlingsleder Henrik Bruun.

277 af de 392 stemmeberettigede deltog i afstemningen, hvilket giver en stemmeprocent på 71.

- Forhandlingsdelegationen glæder sig naturligvis over resultatet, og den meget høje stemmeprocent. Stemmeprocenterne ved de to seneste urafstemninger på TV 2 var på hhv. 51 og 64, siger DJ´s forhandlingsleder Henrik Bruun.

-Jeg er sikker på, det skyldes, at vi har været inde at røre ved manges hjerteblod, da vi ændrede på afspadseringsfaktoren, så overarbejde i fremtiden ganges med 1½ og ikke som hidtil med 2, inden det lægges i afspadseringsbanken, siger Henrik Bruun.Til gengæld for den ændrede afspadseringsfaktor er der indført en minimumsarbejdsdag på 7,4 timer, halvdelen af al afspadsering styres fremover af medarbejderen selv, og så er der taget hul på en barselsordning for tidsbegrænset ansatte.

Aftalen betyder alt i alt, at TV2-overenskomsten bliver forbedret med 5.3 procent i løbet af de næste 3 år. Langt det meste bruges lønstigninger, som bliver på 2236 kr. i gennemsnit i løbet af de tre år, hvoraf de 1044 kr. går til alle, mens resten fordeles efter individuel forhandling. Desuden hæves pensionsloftet i løbet af perioden med 2000 kroner til 34.000. Lønmodtager-freelancerne på TV2 får via ændringer i den såkaldte Freelance-erklæring forbedret betalingen for afgivelsen af deres videreudnyttelsesrettigheder. Den årlige rundsum hæves fra 180.000 kr. til 280.000 kr. Desuden forlænges opsigelsesvarslerne med en måned for freelancere med mere end 6 års tilknytning til TV 2.
Endelig får både journalistpraktikanter og FTP-elever lønstigninger svarende til det øvrige journalistpraktikant-område.  

277 af de 392 stemmeberettigede deltog i afstemningen, hvilket giver en stemmeprocent på 71.- Forhandlingsdelegationen glæder sig naturligvis over resultatet, og den meget høje stemmeprocent. Stemmeprocenterne ved de to seneste urafstemninger på TV 2 var på hhv. 51 og 64, siger DJ´s forhandlingsleder Henrik Bruun.

Kommentarer