Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling 2024

Jaså! Men hvem siger, at det nogensinde har været let at arbejde i TV-branchen? kom og hør forskellige takes på det til generalforsamlingen.

Simon Borg

 

 

Vi har fornøjelsen af - som en del af underholdningen til generalforsamlingen - at byde velkommen til både Simon Borg, en legendarisk TV-fotograf, der vil dele sine fantastiske oplevelser og indsigter fra frontlinjen og "Gorm", tv-vært, producer og tilrettelægger Hans-Georg Møller, som har præget danske tv op igennem 80érne.

Program:

Kl. 18 - 18.45: Faglig Indspark:

TV fotograf Simon Borg klar til at fortælle historier fra frontlinjen. Han har været på rejse i 25 år, og har skudt billeder i mange af verdens brændpunkter i tæt samarbejde med TV 2 korrespondenter som Ulla Terkelsen og Rasmus Tantholdt. Han kan fortælle historier fra Nordirlands konflikter, til krigene i Kosovo, Afghanistan, Irak og Ægypten. Han har fanget øjeblikke fra Det Arabiske Forår i Tunesien og var på plads i Libyen lige før Gadaffis fald i 2011. Siden februar 2022 år har Simon dækket Ukraine-krigen, side om side med TV 2s Rasmus Tantholdt.

Kl. 18.45 - 20: Generalforsamling:

1.        Valg af dirigent
2.        Bestyrelsens beretning
3.        Regnskabsaflæggelse

4.        Forslag fra bestyrelse og medlemmer:  Forslag fra bestyrelsen: der tilføjes et nyt stk. 7 i §5 som  lyder følgende:

  •   Stk. 7:  Projekter eller aftaler indgået på vegne af Film&TVGruppen på over kr. 40.000 skal vedtages i bestyrelsen med mindst 2/3 dels flertal og kræver  2 underskrifter. En af forperson og en yderligere underskrift fra medlem af forretningsudvalget.

5.        Fastsættelse af kontingent
6.        Valg af formandskab
           Birger Lund er på valg og genopstiller
7.        Valg af øvrig bestyrelse
           Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
           Følgende er på valg:
           Thomas Laursen (genopstiller)
           Malte Pedersson
           Klaus Gjede (genopstiller)
8.        Valg af suppleant
           Der skal vælges 1 suppleant for 2 år
           Mikkel Tillisch er på valg og genopstiller ved behov
9.        Valg af revisorsuppleant
10.    Eventuelt

 

Kl. 20 - 21: Middag:

  • Buffet og networking med andre medlemmer

Kl. 21 - 22: Gorm fortæller om de gode gamle dage, hvor alt kunne lade sig gøre.

Det vil være en stærk underdrivelse at påstå, at tv-vært, producer og tilrettelægger Hans-Georg Møller har branchekendskab.Vi har fornøjelsen af - som en del af underholdningen til generalforsamlingen, at byde velkommen til “Gorm”, som blandt andet vil fortælle om vigtigheden af vekselvirkningen mellem underholdning og oplysning  når man skal producere relevant og nærværende tv. Måske er det på tide vende blikket lidt væk fra fokusgrupper, statistikker og tekniske virkemidler, og i stedet fokusere på indhold?

 

Film&TVGruppens bestyrelsesberetning 2023 - 2024

 

Kære medlemmer

Bestyrelsesåret 2023 - 2024 er det første år med en mindre bestyrelse på 8 personer og 2 suppleanter. Størrelsen giver god mening for gruppen. Både talelyst og engagementet er stort, når vi har drøftelser på bestyrelsesmøderne. Dette år markerer begyndelsen på en ny æra for Film&TVGruppen, og for at sikre en klar retning fremover, afholdt vi strategiseminar i oktober måned, hvor Stine Daugaard og Susanne Svendsen (2 undervisere på DJ’s Biz-kurser) guidede os i at blive skarpere på vision for bestyrelsesarbejdet.

I vores nye strategiske vision søger bestyrelsen at planlægge og afholde større faglige events og arrangementer frem for hyppigere mindre med tidligere meget få deltager. Vi har allerede i dette år reduceret antallet af faglige arrangementer sammenlignet med tidligere år.

Vi ønsker at være med til at fremme faglig udvikling og skabe værdifulde netværksmuligheder. Sidder du med gode ideer til sådan et arrangement eller et oplæg, så kontakt meget gerne bestyrelsen på bestyrelsen@ftvgruppen.dk.

Medlemsarbejde:

Vores bio-events fortsætter med at have god tilslutning. Vi har satset mere på nogle af de skæve film og dokumentarer, og vi har inviteret fagrelevante gæster med, som bidrager med deres ekspertise til faglige indspark og snakke. Kombinationen af film og fagligt indspark har været en stor succes med mange dedikerede deltagere. Det fortsætter vi med i 2024.

Bestyrelsens Ungeudvalg har i samarbejde med DJ aktivt kommunikeret mere direkte med de unge og nyuddannede. Det har resulteret i, at mange flere har været med til de nye faglige begivenheder, og at vi har været nødt til at skabe en decideret venteliste, fordi der var så stor interesse. Det glæder os meget i bestyrelsen, og vi vil fortsætte dette vigtige formidlingsarbejde i det nye år.

Et af vores nye tiltag over for de unge er, at hver gang DJ får besøg af et nystartet hold FTP’er, som er på fagforenings-rundtur, så er vi med. De unge får hermed sat et ansigt på, hvem der arbejder med deres faglige fællesskab i DJ. Vi har fået positive tilbagemeldinger på Film&TVGruppens tilstedeværelse ved disse besøg, så det er fortsat også et højt prioriteret indsatsområde i 2024.

Når de unge er færdiguddannet og dimitterer eller får svendebrev, så har vi et mål om også at være synlige. Vi sponsorerer FTP-elevernes svendebrevs-uddeling med 5000 kr., og dimittenderne fra DJMX (Medietilrettelæggerne) med et legat på 5.000 kr.

Kommunikationsstrategiudvalget har arbejdet dedikeret på at øge opmærksomheden omkring arbejdsforholdene i tv-branchen. Herunder hvordan broadcasterne påvirker produktionsselskaberne og produktionsmiljøet - og hvordan det igen påvirker forholdene for folk på gulvet, der rent faktisk producerer. Det er en af bestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver, og for at holde fokus på den opgave, er tilbagemeldinger fra jer særdeles vigtig, så vi kan kvalificere arbejdet.

Politisk arbejde:

På DJ’s delegeretmøde i april 2023, fik Film&TVGruppen styrket sin repræsentation ved at få valgt vores forperson, Birger Lund, valgt ind i hovedbestyrelsen. Det er mange år siden, der har været et medlem fra Film&TVGruppen i hovedbestyrelsen, og der er plads til flere. Vores gruppe er en af de store specialgrupper i DJ, men vores indflydelse står endnu ikke helt mål med den størrelse vi har. Vi er i øjeblikket engageret i overenskomstforhandlinger med Producentforeningen. Formålet er at modernisere og samle overenskomsten for hele tv-området for både fastansatte og freelancere. Det er den første overenskomst i den nye bestyrelses ære, men vi arbejder hårdt på at sidde med ved så mange overenskomster som muligt, der skal forhandles i tv-branchen.

Økonomi:

Film&TVGruppen har i mange år været forvænt med ca. 900.000 kr. fra rettighedsmidler (SKU-midler), som vi har kunnet lave event og arrangementer for. De sidste 2 år er beløbet næsten halveret, så vi har en anden økonomi nu. Sidste år valgte vi at sætte kontingentet op, og samtidig anvende vores overskydende midler. Nu er vi nået til et punkt, hvor der er behov for balance i regnskabet.

Vi er udfordret med en meget lang og kostbar kontrakt med Filmmagasinet Ekko, som udløber i 2025. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om en ny paragraf i vedtægterne for at undgå en gentagelse af lignende udfordringer fremadrettet.

Her til sidst en stor tak til gruppens medlemmer for at være aktive medlemmer på flere fronter. Uden jer ingen bestyrelse! En tak for både at møde op til arrangementerne, tak for diverse indspark til bestyrelsen, og tak for at være med på sidelinjen ved overenskomstforhandlingerne m.m. Bliv endelig ved med det.

Der skal også rettes en tak til bestyrelsen, som det har været en fornøjelse at arbejde sammen med i det foregående år med det fælles mål; At gøre det bedst muligt for Film&TVGruppens medlemmer.

Se regnskab her

Regnskab Film & Tv Gruppen ver. 3-1.pdf

Tilmelding til generalforsamlingen her.

Kommentarer