Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling 2023

30 personer mødte op til generalforsamlingen. De blev indkvarteret på Fredensborg vandrehjem og fik både, fagligt oplæg, generalforsamling, middag og underholdning. Det var en succes. Vi fyrede den af med faglig snak og samvær og gode debatter om vores fag.

fest

Formandens beretning: 


Ved generalforsamlingen sidste år i april måned fik vi valgt en fuldtallig bestyrelse ind. Den nye bestyrelse nedsatte efterfølgende udvalg til fremtidigt arbejde: et eventudvalg, et kommunikationsstrategisk udvalg, et elevgruppeudvalg og et udvalg for kurser og inspirationsdage samt et pris- og uddannelsesudvalg. Samtidig oprettede vi et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Vi har etableret et samarbejde med DJ’s sekretariat om sekretærhjælp 4 timer om ugen, som er
en succes. Vi ønsker at ordningen fortsætter.

I august måtte vi se to af bestyrelsens medlemmer træde fra. Povl Thomsen måtte af helbredsmæssige grunde stoppe som aktiv, men heldigvis tilbyder Povl hjælp fra sidelinjen med sin vidensbank, som han har indenfor fagligt arbejde.

En enig bestyrelse valgte også at lade vores tidligere næstformand og kasserer udtræde af
bestyrelsen på grund af samarbejdsvanskeligheder i den nye konstellation.

Bestyrelsen vil gerne her anerkende det store arbejde næstformanden i en årrække har lagt i FTVG særligt med bioevents og faglige arrangementer.

Den nye 8 mands bestyrelse konstituerede sig selv med Nanna Sarauw som næstformand og Rasmus Aude som kasserer og Birger Lund som valgt formand.

Vi har afholdt 30 events sidste år. 13 bioevents og 17 faglige events. Deltagerantallet har været meget svingende særligt på de faglige events. Vores nye eventgruppe er meget modtagelige overfor nye ideer fra alle, der har et ønske om spændende aktiviteter. Det kan være foredrag, faglig snak med folk fra branchen eller andre tiltag, som I ser som interessante at deltage i.

Vi vil også gerne arbejde for de unge under uddannelse i vores brancher. Bestyrelsens ambition er at støtte, hvor det gør en forskel. Vi er startet med de tekniske skoler for FTP’er, hvor klasserne hver modtager en donation på 5.000 kr. til deres afgangsfest.

Kommunikationsstrategisk udvalg har udarbejdet et spørgeskema, som vi har sendt ud til alle medlemmer. Vi er glade for de 315 besvarelser, der er kommet, og det er et vigtigt værktøj for os, til at give en retning på, hvilke relevante arbejdsopgaver vi skal løfte.

Lidt over halvdelen af besvarelserne viser, at man overvejer at skifte branche. Vi er jeres bestyrelse, der skal løfte jeres oplevelser ude i virkeligheden ind til Hovedbestyrelsen i DJ. Vi er en af de store specialgrupper i DJ, men vi har endnu ikke nogen valgt ind i hovedbestyrelsen. Det ønsker vi at ændre ved næste delegeretmøde.

I FTVG kan rigtig mange af vores medlemmer søge rettighedsmidler. Det er en af vores faste
opgaver, at få fordelt de rettighedsmidler så rimeligt som muligt. Størrelsen på det beløb vi kan fordele, har været faldende de sidste år. Det skyldes bl.a., at kabel-TV får færre brugere. Når rettighedsmidlerne er mindre, bliver det beløb, som er afsat til SKU også mindre. SKU er en fast procentsats af rettighedsmidlerne, som FTVG hvert år har søgt penge fra til bl.a. EKKO-magasinet og vores bioevents.

I år modtager vi ca. 250.000 DKK mindre SKU-bevillinger, end vi har fået de foregående år.
250.000 DKK mindre og med den generelle prisstigning vi oplever ønsker bestyrelsen 
generalforsamlingens accept til at hæve kontingentet med 7 kr. til i alt 32 kr. om måneden.

Den bestyrelse vi er nu, fungerer rigtig godt, og der er en god energi og kemi blandt alle
medlemmerne. Vi har fået en størrelse på bestyrelsen, som giver god mening i forhold til de
opgaver og arbejdsindsatser, vi arbejder med. Vi glæder os til at tage hul på et nyt år.
 

Kommentarer