Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FORMANDSKABET I FILM&TVGRUPPEN TRÆDER TILBAGE

Onsdag d. 2. oktober har vores formand, Johannes Pico Geerdsen og næstformand, Anna Stecher med øjeblikkeligt varsel valgt at træde tilbage fra deres poster i FILM&TVGRUPPENs bestyrelse. Det er vi i bestyrelsen naturligvis meget kede af, men vi siger tak for deres kæmpe indsats og mange timer i tjenesten for at skabe et bedre arbejdsmiljø for os alle.

Logo

Det er prioritering af nye og spændende jobs i branchen, som får Pico og Anna til at trække sig. Pico har fået travlt med flere og større fiktionsprojekter.  Han har siddet i FILM&TVGRUPPENs bestyrelse i 10 år, 5 år som næstformand og 4 år som bestyrelsesformand.  Anna er blevet adjunkt på DMJX og skal forske i finansieringsmetoder i tv-branchen.  Hun har været i bestyrelsen i 3 1/2 år hvoraf 2 1/2 år har været som næstformand. 

Johannes Pico og Anna har rykket vores gruppe i retning af mere synlighed i forhold til medlemmerne og større politisk gennemslagskraft overfor DJ, og deres engagement og motivation vil blive savnet.  

Frem til det nye bestyrelsesår har Louise Andreasen meldt sig som den midlertidige formand. Louise vil overtage formandens opgaver frem til næste generalforsamling, som er den 4. marts 2020, hvor vi håber at få nye engagerede kræfter ind i bestyrelsen samt vælge en ny formand og næstformand. 

Indtil da kører bestyrelsen videre, som vi plejer med masser af faglige arrangementer og events. Vi fortsætter som et team med fælles ansvar og udnytter, at vi allerede har en velfungerende og aktiv bestyrelse med hver vores interesser og projekter.  

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvis arbejdsopgaver er fordelt således: 

  • Louise vil tage sig af kommunikation med DJ, Sigtil og Tal til Øjet 2020. 
  • Pari og Birger fortsætter som hidtil med medlemsaktiviteter og events, og Pari vil fortsætte som kasserer. 
  • Kristoffer og Sabine står fortsat for digital kommunikation på web og Facebook. 

Det politiske arbejde i DJ er fordelt sådan at:

  • Louise sidder i DJ udvalg vedrørende overenskomster og arbejdsmarked.
  • Birger sidder i DJ udvalg vedrørende freelancernes vilkår.
  • Lars sidder i udvalg omkring udviklingen af Copydan-registreringer. 

Vi ser alle frem til fortsat at skabe events og kurser til vores medlemmer og forbedre arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet i film- og tv-branchen. Skriv endelig til os på Facebook, hvis I har ideer til faglige events og gå-hjem-møder.  

 

Med venlig hilsen 

FILM&TVGRUPPEN i DJ

 

 

  

  

 

 

Kommentarer