Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FAQ om barsel

DJ rådgiver dagligt medlemmerne i barselsspørgsmål, og vi har samlet de 5 hyppigst stillede spørgsmål fra jeres område af mediebranchen.

5 spørgsmål og svar om dine barselsforhold

  1. Hvilke muligheder for barsel har jeg som projektansat/freelancer?

  2. Hvilke muligheder for barsel har jeg som selvstændig?

  3. Hvilke muligheder for barsel har jeg som fastansat?

  4. Hvad skal jeg som mand være opmærksom på i forhold til barsel?

  5. Hvordan laver vi en barselsplan?

1. Hvilke muligheder for barsel har jeg som projektansat/freelancer?

DJ har barselsbestemmelser for ikke-fastansatte i nogle få kollektive freelanceaftaler, bl.a. på DR.

De fleste andre freelancere må belave sig på selv at spare op til deres barsel og klare sig med barselsdagpenge og opsparing. Du skal kontakte ydelsesservice i din kommune for at høre nærmere om din ret til barselsdagpenge som hhv. a-lønnet og selvstændig freelancer.

Det er kommunen, der afgør, om du som freelancer har ret til barselsdagpenge og til hvilken sats.

Barselsdagpengene ydes for flg. perioder:

4 ugers graviditetsorlov

14 ugers barselsorlov (mor)

2 ugers fædreorlov (far)

32 uger forældreorlov til deling mellem mor og far

Højeste sats er i 2011 3830 kr. om ugen.

Som lønmodtager-freelancer har du herudover en mulighed for at få en såkaldt barselsansættelse.

Hvis du har arbejdet som lønmodtager for en arbejdsgiver, kan du spørge, om virksomheden vil ansætte dig til en løn svarende til det, virksomheden kan hente i barsel.dk. Det koster virksomheden ca. 2500 kr. om måneden, men det betyder, at du kan så knap 25.000 kr. i om måneden i maksimalt 27 uger (kvinder) og 23 uger (mænd).

Det er en forudsætning, at virksomheden er omfattet af barsel.dk og ikke en anden barselsfond. Det er også en forudsætning, at du er berettiget til barselsdagpenge. På tv-området er næsten alle produktionsselskaber omfattet af barsel.dk.

Du kan læse mere om barselsansættelser på DJs hjemmeside

2. Hvilke muligheder for barsel har jeg som selvstændig?

Som selvstændig har du som oftest kun mulighed for at gå på barselsdagpenge og supplere op med evt. opsparing.

Som selvstændig freelancer skal du ikke lukke dit cvr-nummer/firma for at få barselsdagpenge, men du skal opfylde beskæftigelseskravet.

Det er kommunen, der afgør, om du som freelancer har ret til barselsdagpenge og til hvilken sats.

Barselsdagpengene ydes for flg. perioder:

4 ugers graviditetsorlov

14 ugers barselsorlov (mor)

2 ugers fædreorlov (far)

32 uger forældreorlov til deling mellem mor og far

Højeste sats er i 2011 3830 kr. om ugen.

Selvstændige skal præstere selvstændig virksomhed af et ”væsentligt omfang”, hvilket ofte - men ikke altid - af kommunen fortolkes som en indkomst i seneste årsregnskab svarende til mindst dagpengesatsen (knap 200.000) samt et par friske fakturaer, der viser, at man stadig er aktiv selvstændig.

3. Hvilke muligheder for barsel har jeg som fastansat?

Der står ikke noget om barsel i min kontrakt. Hvad har jeg krav på, og hvad skal der stå?

Hvis du er på individuel kontrakt, og der ikke står noget om barsel, er der fire muligheder:

a. Du lader dig inspirere af DJs kollektive aftaler og foreslår en barselsbestemmelse med fuld løn under x antal ugers barsel, indbetaling af pensionsbidrag under hele barslen etc.

b. Hvis dette afvises, er den næstbedste model at få det ud af arbejdsgiveren, som denne selv kan hive ud af barselsfonden. Du kan tage udgangspunkt i DJ’s bud på en formulering. Der er ingen karenstid i barsel.dk, så her kan arbejdsgiveren få penge fra fonden fra dag 1. Hvis din arbejdsgiver hører ind under DA Barsel eller DI’s barselsfond, er der desværre en karenstid på 9 måneder. Det betyder, at din arbejdsgiver først kan få refusion, når du har været ansat i 9 måneder.

c. Hvis forslaget om en barsel.dk-passus afvises, er der funktionærlovens bestemmelse tilbage: ½ løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen samt barselsdagpenge for resten.

d. Hører du ikke ind under funktionærloven, er der kun barselsdagpenge tilbage. Barselsdagpengene er pt. 3830 kr. om ugen, og for at være berettiget, skal du opfylde nogle indtægtskriterier. Lønmodtagere skal medsende dokumentation for minst 120 timers arbejde jævnt fordelt over de seneste 13 uger forud for barselsperioden.

4. Hvad skal jeg som mand være opmærksom på i forhold til barsel?

Min chef siger, min kones arbejdsgiver har brugt alle ugerne i barsel.dk, selv om hun er ansat i det offentlige, har han ret?

Han har ret i, at din kones barselsuger tæller med i barsel.dk-regnskabet. Selv om hendes arbejdsgiver henter sine penge i en anden fond end barsel.dk. Har hun alene modtaget SU-barselsklip eller barselsdagpenge, tækker de ikke med.

Freelancere i DR får udbetalt deres barselsydelse fra DR på en måde, der heller ikke får ugerne til at tælle med i barsel.dk. Men alle andre barselsfonde gør udhug i de 23 ugers refusion, mor og far ellers har til deling i barsel.dk.

DJ lobbyer for en ændring af denne praksis.

5. Hvordan laver vi en barselsplan?

Sæt jer ned som forældre og få styr på, hvad I hver især har krav på. Undersøg, hvornår I kan forvente/ønsker pasning til barnet, så I ved, hvor lang barselsperioden helst skal strækkes.

Benyt evt. DJs excelskabelon til at få et overblik over de forskellige dele, en barselsperiode er bygget op af. Så sikrer I jer også, at I ikke overskrider det maksimale antal uger med barselsdagpenge.

I skal have en plan klar senest 8 uger efter fødslen, så det er en god idé at tage hul på det allerede før termin. Så kan I altid justere om, hvis forudsætningerne ændrer sig i barnets første to måneder.

Hvis I fortryder det, I har meldt ind, kan I inden for fristen på de 8 uger efter fødsel nå at ændre barselsplanen.  

Kommentarer

Mette Klesner

tor, 06/29/2017 - 13:45

.